250cerenySon zamanlarda Y Kuşağı ve onların iş hayatındaki davranışları ile ilgili çalışmalar çoğaldı. Ben de sizinle bu çalışmaların sonuçlarını ve bu sonuçlardan yola çıkarak Y Kuşağı çalışanlarınızdan nasıl en iyi verimi alabileceğinizi paylaşmak istedim.

Etkinlik Fabrikam‘ın Kurucusu Ceren Çubukçu işyerinde Y Kuşak çalışanlarla verimliliği artırmanın yollarını anlatıyor…

İncelediğim çalışmalar Y Kuşağını genellikle sık sık iş değiştirmeyi seven bir kuşak olarak sınıflandırıyor. Genelde bu neslin çalışanları bir işte ortalama 2 yıl civarında kalıyor. Şirketler ise bu çalışanların şirkete sadık olmamaları ve kolay bir şekilde iş değiştirebilmeleri gerçeğinden hoşlanmıyorlar. Bu çalışanları işe alıp eğiterek, onlara yatırım yaparak kaynaklarını boş yere harcadıklarına inanıyorlar. Çalışmalar ayrıca gösteriyor ki bu kuşağın çalışanları birçok farklı görevi aynı anda yapmak konusunda diğer kuşaklara göre daha başarılı fakat kendilerine ne yapılması gerektiğinin dikte edilmesinden de hoşlanmıyorlar. Bunun yerine, o işin neden yapılması gerektiğini ve o işi yaparlarsa sonuçlarının nelere yarayacağını öğrenip anlamak istiyorlar. Bunlara ilaveten, Y Kuşağı çalışanları iş yerinde biraz daha esneklikten yana. Esnek çalışma saatleri veya serbest Cuma gibi programları olan şirketlerde çalışmayı tercih ediyorlar. İşverenler ise bu kuşağın çalışanlarını şirkete yenilikçilik ve taze fikirler getirmeleri için tercih ettiklerini ama istedikleri performansı alamadıklarını belirtiyorlar.

Yukarıdaki sonuçlar Y Kuşağı çalışanlarınızdan nasıl maksimum performansı alabileceğinizi açıklamaz. Ancak, bu sonuçlara uygun doğru aksiyonlar alınırsa çalışanlarınızdan istediğiniz verimi alabilirsiniz. Bu nedenle, bu nesil ile çok sık çalışan birisi olarak aşağıda bu nesilden maksimum verimi almanızı sağlayacak ve onları işyerine daha sadık hale getirmenize yardımcı olacak bazı ipuçları vermek istedim.

1)      Onlara yenilikçi olabilmeleri için biraz alan verin. Y Kuşağı çalışanlarınızın şirketinize taze kan ve yeni fikirler getirmelerini istiyorsanız, onlara bunun için uygun fırsatları tanımanız ve uygun görevleri vermeniz gerekli. Yaratıcı olabilmeleri için onlara biraz imkan tanımanız ve fikirlerini takdir etmeniz hem işyeriniz hem de onlar için çok faydalı olabilir.

2)      Eğer Y Kuşağı çalışanlarınızdan biri herhangi bir konuda şirkete yarar sağlayacak bir fikirle size geldiyse, onları mutlaka dinleyin ve mümkünse bu fikirlerini hayata geçirmelerine izin verin. Bu sayede şirketin bir parçası olduklarını hissedebilirler. Bu neslin çalışanlarının motivasyonlarını en çok azaltan etkenlerden biri de fikirlerinin şirket bürokrasilerinin engellerine takılmasıdır. Eğer fikirlerini uygulamaya geçirmek mümkün değilse bunun nedenlerini çalışanlarınıza detaylı bir şekilde açıklayın ve sakın kestirip atmayın.

3)      Ne yapmaları gerektiğini onlara dikte etmeyin. Neden yapmaları gerektiğini ve sonuçlarının ne işe yarayacağını açıklayın çünkü Y Kuşağı çalışanları bir işi neden yaptıklarını öğrenmek ve bilgi sahibi olmak istiyor.  Ayrıca bir işi sizinkinden farklı bir yöntemle yapmak istiyorlarsa ve yine de aynı sonuçları elde ediyorlarsa, bırakın kendi yöntemleri ile yapsınlar.  Herşeyi sizin yönteminiz ile yapmalarını onlardan bekleyemezsiniz.

4)      İşyerinizde çalışanların motivasyonunu yükseltmek ve çalışanların birbiriyle kaynaşmasını sağlamak için takım aktiviteleri, topluluk faaliyetleri veya çeşitli etkinlikler organize ediyorsanız, bunların organizasyonlarını Y Kuşağı çalışanlarına verin. Y Kuşağı çok sosyal bir nesil ve işyerinde de sosyalleşmeye devam etmek istiyor. Bu sayede, hem bir sorumluluk üstlenirler hem de işyerinde sosyalleşebilirler.

cerenyazar Yazar: Etkinlik Fabrikam‘ın Kurucusu Ceren Çubukçu