Regus’un 95 ülkeden 20 bin kıdemli yönetici ve şirket sahibiyle yaptığı araştırma yetenekli profesyonellerin dikkatini çeken unsurlardan en önemlilerinden birinin esnek çalışma saatleri olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre Türkiye’de çalışanların yüzde 64’ü esnek çalışmanın iş yerine sadakati artırdığını düşünüyor.

esnekcalisma250x150İnsan Kaynakları departmanları yetenekli çalışanı bulma, geliştirme ve onu elde tutma konusunda pek çok yeni yöntem geliştiriyor. Bunların arasında son yıllarda en çok değinilen ve popüler olan çalışma yöntemi ise esnek çalışma saatleri.

Regus’un 95 ülkeden 20 bin kıdemli yönetici ve şirket sahibiyle yaptığı araştırmaya göre, esnek çalışma saatlerinin çalışanın sadakatini artırma konusunda önemli etkileri olduğu gözüküyor. Araştırmanın küresel ortalamasına bakıldığında çalışanların yüzde 71’i esnek çalışmanın sadakatini artırdığını düşünüyor. Türkiye’de bu oran yüzde 64 düzeyinde. Bunun yanı sıra Amerika’da yüzde 77, Almanya’da yüzde 72, Bulgaristan’da yüzde 81 gibi rakamlarla karşılaşılıyor. Esnek çalışmanın sadakate olan etkisiyle ilgili Japonlarda görülen oran ise yüzde 56 ile en alt sırada yer alıyor.

İş yerlerindeki çalışan değişim oranı da sürdürülebilir bir şirket profili için önemli bir faktör. Özellikle Y kuşağı çalışanların daha hızlı iş değiştirdiği biliniyor. Bu konuda araştırmada dikkate alınacak başlık ise “Bir önceki işimde esnek çalışma imkanı sunulsaydı orada kalabilirdim” seçeneği. Türkiye’de çalışanların yüzde 59’u bu doğrultuda görüş veriyor. Bu oranın küresel ortalaması da aynı şekilde görülüyor.

Öte yandan, araştırmanın küresel ortalamalarına göre çalışanların yüzde 59’u, Türkiye’deki çalışanların ise yüzde 54’ü esnek çalışma imkânı sunmayan bir iş teklifini reddedeceklerini söylüyor.

Adaylar iş teklifini değerlendirirken de esnek çalışma saatlerinin önemli bir etkinin olacağını kaydediyor. Türkiye’deki çalışanların yüzde 78’i küresel ortalamada da çalışanların yüzde 79’u “Esnek çalışma imkanı sunan bir iş teklifini sunmayana tercih ederdim” diyor. Bu konuda Almanya, Çin, Brezilya gibi ülkelerde ise oran yüzde 82’ye kadar çıkıyor.

Araştırmayı yorumlayan Regus Türkiye Ülke Müdürü Erim Denel, “Yetenekli çalışanların işe alınması ve elde tutulması başarılı şirketler için yıllardır geçerli olan bir öncelik ancak her şirket hem rekabetçi kalıp hem de işe alacağı çalışana altın bonuslar veya iştah kabartan maaşlar sunamayabiliyor. Ancak, sabit çalışma sisteminden çok daha az maliyetli olan esnek çalışma, mevcut ve müstakbel çalışanların stres seviyelerini azaltırken, iş hayat dengelerini iyileştiriyor, aynı zamanda yetenekli profesyonellerin ilgisini çekmek ve elde tutmak için düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. Araştırma sonuçlarında esnek çalışma imkânına bağlı olarak iş seçeceğini söyleyen çalışanların oranı, esnek çalışmanın ne kadar yaygınlaştığını da ortaya koyuyor” diye konuşuyor.