Gerçek iş tecrübeleri ve somut örnekler üzerinden yapılan yetkinlik bazlı mülakatlar adayın objektif bir şekilde değerlendirilmesini ve pozisyona uygun doğru adayın seçilmesini mümkün kılar. Bu nedenle bu teknik en bilimsel işe alım teknikleri arasında yer alıyor.

yetkinlik-bazli-is-gorusmesi

Yetkinlik bazlı mülakat son zamanlarda sık tercih edilen mülakat teknikleri arasında yer alıyor. Bu mülakat tekniğinde adayın geçmiş performansları ve sorunlar karşısında gösterdiği davranış biçimleri esas alınır. Bu şekilde adayın söz konusu işe uygun olup olmadığı ve ne tür yetkinliklere sahip olduğu hakkında bilgi edinilir. Aslında bir nevi adayın geçmişine bakarak gelecek performansının öngörülmeye çalışılması olarak da özetlenebilir.

Yetkinlik bazlı mülakatta soru türleri pozisyona göre farklılık gösterebileceği gibi mülakat daha çok yaşanmış örnekler üzerinden gerçekleşir. İnsan Kaynakları uzmanı pozisyonla ilgili aranan özellikleri ön planda tutarak adaya geçmiş deneyimleri ile ilgili sorular sorar. Cevapların da genel değil kişisel cevaplar olması beklenir. Adaydan yaşadığı olayı, olay karşısındaki davranış biçimini, verdiği tepkiyi anlatması istenir.

Bu mülakat türünde adayın yaşamadığı olayları yaşamış gibi anlatması ve gerçek olmayan ideal bir portre çizmesi önlenmeye çalışılır. Yaşanmış iş tecrübeleri ve somut örnekler verilerek yapılan mülakatlar adayın doğru değerlendirilmesini ve pozisyona uygun seçimin yapılabilmesini mümkün kılar. Bu nedenle bu teknik en bilimsel işe alım teknikleri arasında yer alır.

Adaylar mülakatta genelde başarısız oldukları durumları anlatmaktan, kötü örnekler vermekten çekinir. Oysa İnsan Kaynakları uzmanı geniş bir perspektiften bakarak sorduğu sorularla adayın olayları detaylandırmasını isteyecektir. Yetkinlik bazlı mülakatla adayın iş ortamından ve iş arkadaşlarından bahsetmesi sağlanarak iş dışındaki davranış biçimleri ve uyum derecesi de gözlemlenmiş olur.

is-gorusmesi

Yetkinlik bazlı mülakat sorularına örnekler:

– İş arkadaşlarınız ya da yöneticinizle iletişim kuramadığınızı düşündüğünüz bir olaya örnek verebilir misiniz?

– İş hayatınızda ekip arkadaşlarınızdan biriyle anlaşamadığınız bir durumu anlatır mısınız? Çözüm için neler yaptınız?

– Önemli bir projenizi nasıl planladığınızı ve yürüttüğünüzü anlatır mısınız? Zaman planınız nasıldı? Ne gibi aksaklıklar yaşadınız?

– Fikrinizi kabul ettirmeye çalıştığınız ve kolay vazgeçmediğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Karşılaştığınız tepkiler nelerdi? Sizi zorlayan şeyler nelerdi?

– Müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geliştirdiğiniz yöntemleri anlatır mısınız?

– Uzlaşmacı ve sabırlı bir davranış sergilediğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Nerelerde zorlandınız?

– Bugüne kadar iş hayatınızda yaşamış olduğunuz en önemli problem neydi? Nasıl çözdünüz?

– İş hayatınızda aldığınız en önemli risk sizce neydi? Sonuç ne oldu?

– Eylem ve davranışlarınızı sonuca odaklanarak şekillendirdiğiniz bir deneyiminizi anlatır mısınız? Nasıl engellerle karşılaştınız?

– İş bitiriciliğiniz sayesinde önemli ve zor bir görevi tamamladığınız bir deneyiminizi anlatır mısınız?