Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Şişli)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Departman

Hukuk

Hukuk

Başvuru Sayısı

174 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Başvuru Sayısı

174 başvuru

Departman

Hukuk

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

“Dava çeşitliliği bulunan hukuk ofisimizin dava departmanı bünyesinde görevlendirilmek üzere "Stajyer Avukat"  arayışımız bulunmaktadır.

GENEL NİTELİKLER

  • Üniversitelerin Hukuk fakültelerinden mezun,
  • Detaylara önem veren ve sonuç odaklı çalışabilen,
  • İletişim yönü kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın,
  • Analitik düşünebilme yetisine sahip,
  • Sorumluluk sahibi ve disiplinli,
  • Tercihen İngilizce dil bilgisine sahip,
  • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,”

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)

Stajyer Avukat pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer Avukat Stajyer Avukat Maaşları Stajyer Avukat Nasıl Olunur? Stajyer Avukat Nedir? Stajyer Avukat İş İlanları
BAIC Hukuk Bürosu-Mehmet Murat İsen

Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN/ STAJYER ADAYI AYDINLATMA METNİVeri sorumlusu sıfatıyla Baic Hukuk Bürosu (“BAİC Hukuk”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işlemekteyiz ve bu kapsamda kişisel verilerinizin güvenliği için tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız. İşbu Çalışan/ Stajyer Adayı Aydınlatma Metni ile iş başvurunuz ve mülakat aşamasında kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri bilgilendiriyoruz.1. İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Faaliyetinde Uyulacak EsaslarBAİC Hukuk olarak, yapmış olduğunuz iş başvurunuz kapsamında, iş başvurusu ve seçilmeniz halinde mülakat sürecinizde, aşağıdaki kişisel veri kategorilerinde belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:(i) Kimlik : ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet ve uyruk/ vatandaşlık(ii) İletişim : adres, cep telefon numarası ve e-mail (iii) Çalışan/ Stajyer Adayı Bilgisi : ön yazı ve niyet mektupları, iş başvuru formu, özgeçmiş, askerlik bilgisi, ücret beklentisi, mülakata seçilmeniz halinde mülakata bağlı değerlendirmeler ve görüşme notları(iv) Mesleki Deneyim ve Eğitim : eski iş/ staj tecrübeleri (çalışılan yer bilgisi, çalışma dönemi, görev/ pozisyon bilgisi, sorumluluk alanları, iş tanımı), okul/ diploma bilgisi, sınav/ puan bilgisi, yabancı dil bilgisi/ seviyesi, bilgisayar yetkinliği (kullanılabilen/ bilinen bilgisayar programları), ehliyet bilgisi, kurs/ eğitim/ sertifika bilgisi, mesleki yetkinlik bilgisi, referans bilgisi (ad-soyad, çalışılan yer, pozisyon, telefon numarası, e-posta)(v) Görsel Kayıtlar : fotoğrafBu kapsamda, veri sorumlusu olarak BAİC Hukuk, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;o Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olma,o Doğru ve gerektiğinde güncel olma,o Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,o İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,o İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeilkelerine uygun olarak işleyecektir.2. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerio Kimlik ve İletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz; iş başvuru sürecinize ve bu sürecin sonuçlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, iş başvuru sürecinizde diğer adaylardan ayırt edilmenizi sağlamak, ilgili pozisyona uygun bulunup bulunmadığınıza ilişkin olarak sizinle iletişime geçmek, vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu teyit etmek;o Çalışan/ Stajyer Aday Bilgisi ile Mesleki Deneyim ve Eğitim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz; iş başvuru sürecinize ve bu sürecin sonuçlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, iş başvuru sürecinizde diğer adaylardan ayırt edilmenizi sağlamak, maddi beklentinizi, size en uygun pozisyonu ve çalışma koşullarını belirlemek, ihtiyaç duyulan pozisyon için değerlendirme kriterleri oluşturmak, referans sahiplerine verdiğiniz bilgilerin teyit edilmesi amacıyla ulaşmak;o Görsel Kayıtlar kategorisinde yer alan kişisel verinizi; iş başvuru sürecinize ve bu sürecin sonuçlanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek ve iş başvuru sürecinizde diğer adaylardan ayırt edilmenizi sağlamakamaçlarıyla ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz için zorunlu olması ve tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.Paylaşmış olduğunuz referans kişilerinin ad-soyad, çalıştığı yer, pozisyon, telefon numarası ve e-posta bilgilerini tarafımızla paylaşacağınıza dair, ilgili kişiye gerekli bilgilendirmeyi yapmış olduğunuz kabul edilmektedir.Sizden özellikle talep etmediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, iş başvuru formunda, mülakat sırasında veya bizimle yaptığınız görüşmelerde sağlık verisi gibi özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.3. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki SebepleriBAİC Hukuk olarak; kişisel verilerinizi;o BAİC Hukuk’un mail/ sosyal medya adresleri/ iletişim formu gibi iletişim kanalları üzerinden yahut bizzat elden sunmuş olduğunuz iş başvuruları,o çalışmakta olunan online/ offline istihdam platformları/ şirketleri,o mülakatlarvasıtası ile tamamen veya kısmen otomatik olan ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplamaktayız.4. Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz;• İşe alım faaliyetleri kapsamında iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ve program ortaklarımıza, ifa yardımcılarımıza, tedarikçilerimize; yukarıda yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesi, iş süreçlerinde destek alınabilmesi, saklama ve arşivleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve altyapı ve teknik güvenliğinin sağlanabilmesi, • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde kanuni hakkımızın kullanılması,• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesiamaçlarıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Korunmasına Yönelik HaklarınızKişisel verilerinizle ilgili olarak;a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla veya şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Başvurunuz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren, başvurunuzun niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, başvurunuza ilişkin cevabın hazırlanmasının bir ücret alınmasını gerektirmesi halinde BAİC Hukuk bu cevap için sizden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/ belirlenecek tarifedeki ücreti talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

BAIC Hukuk Bürosu-Mehmet Murat İsen İş İlanları

Stajyer Avukat pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stajyer Avukat Stajyer Avukat Maaşları Stajyer Avukat Nasıl Olunur? Stajyer Avukat Nedir? Stajyer Avukat İş İlanları