Adaylar, iş görüşmelerinde her yönüyle değerlendirilir. Kişinin yetenekleri, eğitimi, tecrübeleri kadar üzerinde önemle durulan başka şeyler de vardır ve bunlar her zaman açıkça konuşulmayabilir. Kariyer Rehberi’nde bugün, İK uzmanlarının adaylara hissettirmeden değerlendirdiği 3 önemli konu var.

İşe alım uzmanları, bir iş görüşmesinde sordukları sorulara verilen cevapları dinlemekten fazlasını yapar. Doğrudan sormadıkları konularla ilgili de detaylar yakalamaya çalışırlar. Bu nedenle adayların da bu durumu farkında olarak hem sorulan sorulara verdikleri cevaplarda hem de genel iletişim dillerinde dikkatli olmaları gerekiyor.

Mülakat sürecinde İK uzmanları genel olarak şu 3 sorunun cevabını arar:

1- Şirket kültürüne uygun mu?

Bir adayın yetenek ve beceri sahibi olması artık tek başına yeterli değil. İşe alım sürecinde değerlendirmeye alınan pek çok kriter var. Bunlardan biri de şirket kültürüne uygunluktur. Örneğin; son derece yetenekli bir aday, şirket kültürüne uygun olmayabilir. Böyle bir durumda işverenler karşılarındaki adayı işe almamayı tercih edebilir; çünkü işe alım uzmanı sadece ekibin değil, şirketin de bir parçası olacak en uygun kişiyi aramaktadır.

2- Yumuşak becerilere sahip mi?

Soft skills yani yumuşak beceriler günümüz iş piyasasında oldukça değerli hale gelmiştir. Teknik beceriler öğrenilebilirken, yumuşak beceriler içseldir ve bu nedenle öğretilmesi daha zordur.

Genellikle bir adayda bulunması beklenen yumuşak beceriler; zaman yönetimi, uyarlanabilirlik, iş birliği, ikna ve yaratıcılıktır. Öğretilemeyen iki beceri olan empati ve dürüstlük de önemli yumuşak becerilerdendir. Bu becerileri cevaplarına mümkün olduğunca dahil etmen, İK uzmanının seni daha yakından tanımasını sağlayacaktır. İşinde başarılı olmana yardımcı olan yumuşak becerilerin hakkında konuşmayı ihmal etmemelisin.

İşe alım yöneticisinin, cevaplarınla birlikte yumuşak becerilerini de değerlendireceğini unutmamalısın. Görüşme boyunca beden diline, davranışlarına ve genel eğilimine bakarak doğru karar verilmeye çalışılacaktır.

3- Öğrenmeye istekli mi?

Gelişen teknolojiler, iş süreçlerinde de zorunlu bir değişimi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle her bir çalışanın öğrenmeye istekli yapısının olması işveren için önemlidir. Öğrenmeye istekli her çalışan, rutin iş süreçlerinin dışına çıkmaktan korkmayan ve çağın gerektirdiklerine kolay uyum sağlayabilen yapıda olduklarından oldukça önemlidir. Bu, işveren tarafında iş gücünün güncel ve rekabetçi kalmasını da sağlar.

Bu nedenle İK uzmanıyla konuşurken, öğrenmeye istekli yapını göstermelisin. Bir hedefe ulaşmana yardımcı olan yeni bir beceriyi öğrenmek için ayırdığın zamanla ilgili mülakatta bilgi verebilirsin.

Unutmamalısın ki işe alım yöneticisi bu soruları doğrudan sormayacaktır. Bu nedenle diğer soruları yanıtlarken, bu başlıkları verdiğin cevaplar arasında kullanman işe alınma şansını arttıracaktır.

Kaynak: Forbes