Her bir iş görüşmesi farklı bir deneyim. Bu nedenle birbirinden farklı pek çok mülakat çeşidi bulunuyor. İş görüşmelerinde başarılı olabilmek için içinde bulunulan mülakatın ne tarz bir mülakat biçimi olduğunu bilmek ise adaylar için faydalı bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

İnsan Kaynakları uzmanları iş görüşmelerinde farklı mülakat metotlarını kullanarak pozisyona en uygun adayı bulmaya çalışıyor. Birçok farklı şekilde uygulanan mülakatların türüne göre sorulan sorular, ölçüm kriterleri ve de mülakatın yapısı farklılık gösteriyor. İşte tam da bu sebeple mülakatta başarılı olmak için ne tür bir görüşme yapacağınızı bilmenizde ve buna göre hazırlanmanızda fayda var.

İşte en çok tercih edilen mülakat türleri:

Davranış belirleyici mülakat

Son yıllarda en sık kullanılan mülakat çeşidi olup işverene adayı daha yakından tanıma olanağı veriyor. Davranış belirleyici mülakatın temelinde hem adayın yetkinliklerini, tecrübelerini ve davranışlarını değerlendirmek hem de adayın geçmiş tecrübelerine bakarak adayın gelecekteki iş performansının nasıl olacağına dair bilgi edinmek yer alıyor.

Video mülakatı

İş görüşmesini hem işveren hem de aday için kolay ve zahmetsiz hale getiren video mülakatı zamandan ve maliyetten tasarruf sağladığı için İK uzmanları tarafından sıklıkla tercih ediliyor. İK uzmanlarına mülakat videolarını istedikleri sıklıkta izleme imkanı sağlaması nedeniyle video mülakatlar, işe alım sürecinin daha objektif bir şekilde yapılmasını sağlıyor.

Panel mülakatı

Panel mülakatında genellikle görüşmeyi yapan uzman kişi sayısı birden fazla oluyor. Bu tür mülakatta uzmanlar adaya sırayla soru yöneltilir ve bu durum, aday hakkında daha hızlı karar verilmesini sağlıyor. Bir tartışma ortamında yapılan panel mülakatı genellikle çok sayıda elemanın farklı pozisyonlara işe alımı sırasında yapılıyor.

Grup mülakatı

Grup mülakatında genellikle birden fazla uzman mülakata katılıyor ve mülakata davet edilen tüm adaylar aynı anda görüşmeye alınıyor. Bu tür mülakatlarda adayların grup içindeki tavırları, birbirleriyle olan uyumları, adayların yetkinliklerini gözlemlemek ve böylelikle işe alım sürecini hızlandırmak amaçlanıyor. Grup mülakatları genellikle proje bazlı çalışmalarda tercih ediliyor.

Telefon mülakatı

Bu mülakat tekniği hem adayı kısaca tanımak hem de ön değerlendirme yapmak amacıyla kullanılıyor. Telefon mülakatı çoğunlukla adayların görüşme yapılacak olan yerden uzak olması durumunda ya da çoğun iş alamı süreçlerinde tercih ediliyor ve telefonda adaya sorular yöneltiliyor. Firmanın aradığı kriterlere uygun olan adaylar birebir görüşmeye davet ediliyor.

Stres mülakatı

Çok tercih edilmese de stres mülakatı da kullanılan bir yöntem. Stres mülakatı çoğunlukla adayın stres altındayken nasıl davrandığını, stresle mücadele etmeyi bilip bilmediğini ölçmek amacıyla kullanılıyor. Görüşme esnasında görüşmeyi yapan uzmanın adaya karşı küçümseyici bir tavır alması, adayın deneyimlerini yahut yetkinliklerini küçümsemesi buna örnek olarak gösterebilir. Stres mülakatı, adayın gerginken sergilediği tutum ve davranışların İK uzmanı tarafından değerlendirilmesi suretiyle yapılıyor.