Arşiv Uzmanı Nedir?

Arşiv Uzmanı Ne Demek?

Arşiv Uzmanı, tarihi ve kültürel değer taşıyan koleksiyonların toplanması, kataloglanması, korunması ve yönetilmesinden sorumludur.

Arşiv Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Özel kuruluşlar ve kamu kurumlarında görev alabilen Arşiv Uzmanlarının genel mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Tarihsel belge ve arşiv materyallerinin orjinalliğini değerlendirmek ve doğrulamak,
 • Koleksiyonları koruma yollarını tanımlamak,
 • Bilgisayar arşivleri ve veri tabanları oluşturmak,
 • Malzemelere kamu erişimi ile ilgili politika kurallarını belirlemek ve yönetmek,
 • Bağışçılar ve arşiv sahipleriyle iletişim kurmak,
 • Arşiv araştırma ve kayıtlarının saklanması veya imha edilmesi için kayıt tutma sistem ve prosedürleri hazırlamak,
 • Çalıştay, ders, seminer gibi eğitim ve kamu destek programlarını koordine etmek,
 • Arşivleme sistemi veya süreciyle ilgili konular hakkında yönetim birimi veya diğer personele rehberlik etmek ve uzman tavsiyesinde bulunmak,
 • Arşivleme materyallerine dayalı araştırma faaliyetlerine katılmak.

Arşiv Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Arşiv Uzmanı olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylara yönelik kriterler ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Arşiv Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Dökümanların kökeni, tarihi ve önemini belirleyebilmek için mükemmel analitik becerilere sahip olmak,
 • Depolanan veya erişime açık materyallerle ilgili veri tabanları geliştirebilecek bilgisayar kullanım kabiliyeti göstermek,
 • En uygun olanı seçebilmek için potansiyel eylemlerin göreceli maliyet ve faydalarını göz önünde bulundurabilecek karar verme becerisini sergilemek,
 • Birim çalışanlarını motive etmek, geliştirmek ve koordine etmek üzere personel kaynakları yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Tarihsel nesnenin analiz edilmesi ve korunması amacıyla uygun kimyasalları ve yöntemleri uygulayabilecek teknik yeterlilik göstermek,
 • Yazılı ve sözlü anlatım yeteneği sergilemek,
 • Ekip yönetimini gerçekleştirebilmek,
 • Kapalı alanda uzun süre çalışabilecek sağlık koşullarına sahip olmak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
14.220 / Aylık
37 kişinin ortalama maaşıdır.