Biyolog Nedir?

Biyolog Nedir?

Biyologda Olması Gereken Özellikler

Bilimsel araştırmalar gerçekleştiren bir meslek profesyoneli olarak biyoloğun öncelikle eleştirel bir bakış açısına sahibi olması beklenir. Biyologların diğer nitelikleri ise şunlardır;

 • Analitik ve sayısal yetenek sahibi olmak,
 • Öz disiplin sahibi ve detay odaklı olmak,
 • Rapor yazıp sunabilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olmak,
 • Projelendirme ve zaman yönetimi becerisi sergilemek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek

Biyolog Ne Demek?

Biyolog, orijin, anatomi ve fonksiyon dahil olmak üzere bitki ve hayvan yaşamının temel prensiplerini araştırır. Ayrıca organizmaların çevreleriyle nasıl etkileştiklerini gösteren biyolojik verileri toplar ve inceler.

Biyolog Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Devlet kurumu, araştırma şirketi, medikal endüstri veya üretim şirketleri için biyolojik araştırma programlarını yürüten biyoloğun sorumlulukları görev aldığı iş sahasına göre değişiklik göstermektedir. Biyoloğun genel görev tanımı şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Tıpta; hastalığı teşhis etmek, izlemek ve tedavi etmek için yeni yöntemler geliştirmek,
 • Tarımda; bitki, hayvan ve ekosistemleri araştırmak, tanımlamak, sınıflandırmak,
 • Organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişkiler hakkında biyolojik verileri toplamak ve analiz etmek,
 • Örnek toplamak, ölçüm yapmak, organizmaları fotoğraflamak veya çizim yapmak,
 • Suda yaşayan bitki ve hayvanları etkileyen radyoaktivite veya kirlilik gibi çevresel faktörleri araştırmak,
 • Arazi ve su alanlarının mevcut ve potansiyel kullanımlarının çevresel etkilerini araştırmak, çevre koşullarını iyileştirme yöntemleri belirlemek,
 • Yabani hayvan popülasyonlarını araştırmak,
 • Yenilenebilir kaynakların yönetimi için planlar hazırlamak,
 • Araştırma sonuçlarını raporlar halinde sunmak

Biyolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Biyolog olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Biyoloji bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.