Gemi İnşa Mühendisi Nedir?

Gemi İnşa Mühendisi Kimdir?

Gemi inşa mühendisi; bulunan sivil ya da askeri deniz araçlarının yapımından (yat, denizaltı, gemi, platform ve açık deniz yapıları vb.), kısaca tersanelerde gemi yapımından sorumlu olan kişidir. Bu alanda imza yetkisine sahiptir.

Gemi İnşa Mühendisi Ne Yapar? Gemi İnşa Mühendisinin Görev Tanımı Nedir?

Dizayn ve planlama ofisleri, tersane, atölye, denizcilik ve lojistik şirketleri gibi alanlarda çalışan gemi inşa mühendislerinin görev sorumlulukları şunları kapsamaktadır:

  • İnşa edilecek geminin çizimlerini hazırlamak,
  • Yenilenecek gemileri belirlemek,
  • Onarımı yapılması gereken, yenilecek olan ve inşa edilmesi gereken gemiler için uluslararası kural ve kanunlara uygun olarak plan ve proje hazırlamak,
  • İnşa edilmesi planlanan gemide kullanılacak olan teçhizat, makine ve malzemelerin seçimini yapmak,
  • Dayanıklılık ve diğer hususlar öncülüğünde mühendislik hesapları çıkarmak,
  • İstenilen ölçü ve şekillerde gemi yapmak,
  • Gemilerin her türlü bakım ve onarım işlerini yürütmek.

Gemi İnşa Mühendisi Nasıl Olunur? Gemi İnşa Mühendisi Eğitimi Nedir?

Gemi inşa mühendisi olmak için alınması gereken mesleki eğitim, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girip üniversitelerin ilgili fakültelerinde bulunan Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünü bitirmektir. Kurumsal derslerin yanı sıra bu bölümde mühendislik eğitimi de verilir. Lisans düzeyinde olan bu eğitim süresi 4 yıldır.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
5.710 / Aylık
61 kişinin ortalama maaşıdır.