İş Analisti Nedir?

İş Analisti Nedir?

İş Analisti Ne Demek?

İş analisti; kurumların iş süreçlerini değerlendirme, gereklilikleri öngörme, iyileştirme alanlarını açığa çıkarma ve çözümler üretme faaliyetlerini yürütür. Bir proje veya programın ihtiyaçlarını belirleyerek, bunları yönetici ve ortaklara iletir. İş sorunlarına teknik çözümler geliştirmek veya şirketin satış çabalarını ilerletmek için çalışır.

İş Analisti Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İş ve bilişim teknolojileri arasındaki köprüyü oluşturan iş analistinin sorumlulukları şunlardır;

 • İşletme fonksiyonlarını inceleyerek operasyonel hedefleri belirlemek ve bilgi toplamak,
 • İş akışı çizelge ve diyagramları oluşturmak,
 • Mevcut uygulamaları inceleyerek sistemler geliştirmek ve değişiklikler tasarlamak,
 • Proje ekibi ve bütçesi oluşturmak,
 • Sistemleri otomatikleştirmek ve modernize etmek için bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Proje problemlerine çözüm getirmek ve ilerleme raporları yayınlamak,
 • Bilgi ve eğilimleri toplayıp analiz ederek teknik raporlar hazırlamak,
 • Fikir ve analizleri paylaşmak için toplantı ve sunumlar yapmak,
 • Stratejik planlama ve özel pazarlama inisiyatiflerinin desteklenmesi için birincil ve ikincil piyasa araştırma çalışmalarının geliştirilmesini planlamak ve koordinesini sağlamak,
 • Operasyon, satın alma, envanter, dağıtım ve tesisler dahil, çeşitli alanların denetimini sağlamak,
 • Müşteri, teknisyenler ve yönetim kadrosu ile yakın temas halinde çalışmak,
 • Teslim edilen ürünlerin izlenmesi ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlamak.

Nasıl İş Analisti Olunur?

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren; Bilgisayar, Matematik, Endüstri ve İşletme Mühendislikleri ile Yönetim Bilişim Sistemleri veya İstatistik bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

İş Analistinde Olması Gereken Özellikler

 • Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Matematiksel becerilere sahip olmak,
 • Planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • Etkili iletişim becerisi sergilemek,
 • Ekip çalışmasına yatkınlık göstermek,
 • İş analizi süreçlerinde kullanılan metodoloji ve yöntemler konusunda bilgi sahibi olmak,
 • Dikkatli ve detaycı çalışma becerisi sergilemek.