Makine Teknik Ressamı Nedir?

Makine Teknik Ressamı Nedir?

Makine Teknik Ressamı Ne Demek?

İnşaat, imalat, endüstri, mühendislik gibi alanlarda tasarımın yeri oldukça önemlidir. İş alanlarına göre tasarım fikirleri oluşturmak ve bu tasarımları projeye dönüştürmek aşamasında yetkili kişiler rol oynamaktadır. Hayata geçirilmesi muhtemel projelerin tasarımıyla ilgilenen teknik ressamlar da bu yetkili kişiler arasında yer almaktadır. Makine teknik ressam görev tanımı şu şekilde açıklanabilir; fabrikalarda, işletmelerde yer alan makinelerin ve diğer tüm ekipmanların tasarımını yapan kişidir. Sadece tasarımından değil tasarımın projeye dönüştürülmesinden de sorumlu olan teknik ressamların görevleri ve üstlendikleri sorumlulukları işleyişin kusursuz olması için son derece önemlidir. Mekanik teknik ressam ise mühendislerce çıkarılan şema, taslak ve ölçüler doğrultusunda makinelerin bilgisayar çizimlerini gerçekleştirir.

Makine Teknik Ressamı Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnşaat endüstrisi, imalat, inşaat, mühendislik sektörlerinde kullanılan tüm malzemelerin, makinelerin ve projelerin tasarlanmasında makine teknik ressamı görev yapmaktadır. Tasarım fikirlerini projeye de dönüştüren makine teknik ressamları, mühendisler ile koordineli olarak çalışır. Mühendisler tarafından hazırlanan şemaların, taslakların, ölçülerin doğrultusunda ilgili projelerin veya makinelerin bilgisayar desteği ile tasarımlarını ve çizimlerini yapar. Hazırlanan tüm çalışmaların işletmenin veya fabrikanın talimatlarına, hedeflerine, politikalarına uygun olmasından makine teknik ressamlar sorumludur. Makine teknik ressamı ne iş yapar sorusunun cevabını daha iyi anlamak için mesleğin sorumluluklarını ve görevlerini incelemek önemlidir. Görev ve sorumluluklar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Makine teknik ressamlar, bilgisayar destekli yazılım, kodlama, çizim programlarını kullanarak inşaat ve imalat alanlarında teknik çizimler yapabilmelidir.
 • Projenin gereksinimlerini kavrar, proje yöneticileri ile koordineli çalışarak tasarım detaylarını doğrular.
 • Hazırlanacak projelerin, tasarlanacak makinelerin 2D ve 3D tasarımını gerçekleştirir.
 • Üretim personeli ile birlikte üretim kalıplarını tasarlar, oluşturur ve test eder.
 • Tasarlanan projelerin ve makinelerin gereksinim duyduğu ekipmanları tedarik eder.
 • Çizimleri elektronik ortamda gerçekleştirir ve bu çizimleri saklar.
 • Hazırladıkları tasarımlar ve çizimler için özel kılavuzlar hazırlar.
 • Halihazırda var olan parçalar üzerinden ölçüm yapar ürünün teknik ölçülerini ortaya çıkarır.
 • Bilgisayar destekli ekipmanlardan destek alarak makineler için spesifikasyonlar geliştirir.
 • Tasarımını gerçekleştirmiş olduğu projenin ve makinenin imalat aşamalarını takip ederek gerekli denetleme aşamalarında görev alır.
 • Günlük faaliyet raporlarını hazırlar ve ilgili personellere sunar.
 • Şantiyelerde görev alan makine teknik ressamlar bina ölçümlerini belirler ve binanın özelliklerini inceler.
 • İşletmede üretim konusunda bir sorun var ise teknik ressam incelemelerde bulunarak tasarımda var olan sorunları giderir. Bu sorunları gidermek için tasarımlarda revizeye gidebilir veya tasarım aşamalarında değişiklik yapabilir.
 • Tasarım ve üretim aşamalarında kalite standartlarına uygun olarak davranır.
 • Teknisyenler başta olmak üzere tüm üretim ekibini denetler.
 • Hazır çizimin sunumunu gerçekleştirir ve ekibin direktifleri doğrultusunda gerekli revize işlemlerini gerçekleştirir.
 • Mimarlarla ve mühendislerle sürekli iletişim halinde bulunarak projenin hayata geçme aşamasında ekip ile birlikte çalışır.

Makine Teknik Ressamı Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Makine teknik ressamı şirketlerin; hizmet, marka ve ürünleri için dijital ortamda çizimler yaparak teknik projelerin ortaya çıkmasını sağlar. Bir firmanın ürün ve hizmetlerini tasarlayan makine teknik ressamları, kurumsal yapı için önemli bir yerdedir. Makine teknik ressamı nasıl olunur sorusunun cevabı için belirli bölümler sayılabilir. Üniversitelerin iki veya dört yıllık teknikerlik, mühendislik bölümlerinden mezun olunabilir. Grafik Tasarım bölümüyle birlikte makine, makine ve resim, Teknik Ressam bölümü mezunları da makine teknik ressamı olabilir. Makine teknik ressamı olmak için üniversite mezunu olmak şart değildir. Meslek yüksekokullarının veya teknik liselerin Makine Ressamlığı ya da Tasarım ve Konstrüksiyon bölümlerinden mezun olan kişiler de makine teknik ressamı görevini üstlenebilir. Bahsedilen bölümlerden mezun olmayan fakat makine teknik ressamı görevini icra etmek isteyen kişiler için çeşitli eğitim kurumları mevcuttur. Makine teknik ressamı sertifikasına sahip olmak yine bu mesleğin yapımında önemli pay sahibidir.

Makine Teknik Ressamı Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Makine teknik ressamı olmak için gerekli eğitimlerin alınması ile birlikte bazı becerilere sahip olunması gerekir. Bir makine teknik ressamında şu özellikler bulunmalıdır:

 • Bilgisayar destekli yazılım ve çizim programlarını kullanabilecek becerilere sahip olmalıdır.
 • Çizim ve tasarım aşamasında analitik düşünme becerisine ve sorun çözümünde pratikliğe ihtiyacı vardır.
 • Güncel bilişim teknolojilerine hakim olmalıdır.
 • Ekip çalışması ve iş birliği noktasında uyum göstermelidir.
 • Detaycı olmalı ve sistemli çalışmalıdır.
 • Problemler karşısında pes etmemeli, analitik düşünme becerisi ile kısa sürede çözüm üretmelidir.
 • Planlama noktasında sistematik düşünmeli ve organizasyonu sağlamalıdır.
 • Tasarım odaklı düşünmelidir.

Makine Teknik Ressamı İşe Alım Şartları Nelerdir?

Makine teknik ressamı işe alım şartları arasında üniversitelerin veya meslek yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olunması ilk şarttır. Bununla birlikte çeşitli akademiler tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifika almak da bir diğer önemli husustur. Makine teknik ressamı olmak isteyen adaylar hem üniversite diploması hem de ilgili alanın kurs sertifikası ile kendilerini geliştirerek işe alım aşamasında öne çıkabilirler. Makine teknik ressamı maaşları adayın deneyimine, eğitimine ve kurumun şartlarına göre değişkenlik göstermektedir. Makine teknik ressamı iş ilanları aracılığıyla bu alandaki çeşitli iş fırsatlarına ulaşılabilir. Çeşitli kurumların mülakatlarda sormuş olduğu sorulara ise makine teknik ressamı mülakatları ile ulaşılabilir. Kariyer.net filtreleme özelliği sayesinde iş ilanlarını şehir, pozisyon seviyesi, çalışma şekli gibi çeşitli kategorilere göre listeleyerek kendinize en uygun iş ilanına başvuru yapabilirsiniz.