Moleküler Biyolog Nedir?

Moleküler Biyolog Nedir?

Moleküler Biyolog Ne Demek?

Moleküler biyolog, hücrelerin moleküler düzeyde yapılarını ve işlevlerini araştıran bilim insanıdır. Organizmaların genetik bilgiyi birbirini izleyen nesillere nasıl aktardığını inceler.

Moleküler Biyolog Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Özel sektör, üniversite ve devlet kurumlarında çalışma imkanı bulunan moleküler biyoloğun görev tanımı hizmet verdiği sektöre göre farklılıklar gösterir. Moleküler biyoloğun genel mesleki sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Deney yapmak için standart çalışma prosedürleri geliştirmek ve sürdürmek,
 • Moleküler biyoloji teknikleri kullanarak bilimsel araştırma yapmak, deney sonuçlarını yorumlamak ve bunları proje hedefleri ile bütünleştirmek,
 • Bilimsel veya teknik rapor yazmak veya sunum hazırlamak,
 • Deney ekipmanının bakım ve kalibrasyonunu yapmak,
 • Standartlara uygun genel laboratuvar görevlerini yerine getirmek ve numuneleri kayıt altına almak,
 • İşle ilgili sorunları zamanında ve doğru bir şekilde yönetmek,
 • Laboratuvar analizlerinin kalite kontrolünü sağlamak

Moleküler Biyolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Moleküler biyolog olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Moleküler Biyologda Olması Gereken Özellikler

Hassas labaratuvar ekipmanlarını kullanarak çalışma gerçekleştiren moleküler biyoloğun öncelikli olarak yüksek konsantrasyon sahibi olması ve detay odaklı çalışabilmesi beklenir. İşverenlerin moleküler biyologda aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Öz motivasyon sahibi olmak,
 • Laboratuvar ortamında uzun süre çalışabilecek fiziki yeterliliği göstermek,
 • Analitik ve eleştirel düşünce yapısına sahip olmak,
 • Stres altında çalışabilmek ve inisiyatif alabilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak