Şantiye Muhasebecisi Nedir?

Şantiye Muhasebecisi Ne Demek?

Şantiye inşaatın üretim yeridir. Şantiye muhasebesi, şantiyenin kasasıdır. Şantiye muhasebecisi kimdir sorusu şöyle cevaplanabilir; şantiyelerin olmazsa olmaz departmanlarından olan muhasebe bölümünde, projelere, çalışanlara ve makinelere ait muhasebe kayıtlarını tutan, vergi beyanları ve ödemeleri yapan kişidir. Şantiye muhasebesi, şantiyedeki önemli birimlerden birisidir. Şantiye muhasebecisi, yönetim ve şantiye ile uyumlu çalışmalıdır. Şantiye muhasebecisi kime denir sorusunun cevabı ise kısaca; şantiyenin günlük alım, ödeme ve personel işlemlerini takip eden kişidir. Yapılan bir hata veya gecikme, şantiyedeki işlerin gecikmesine neden olur. Yapılacak bir ödemeye paranın yetmemesi, personel mesailerinin eksik veya fazla ödenmesi, sigorta kayıtlarının düzenli tutulmaması şantiye muhasebecisini zor duruma düşürür. İş akışında aksaklıklara sebep olur. Şantiye muhasebecisi yoğun bir iş temposunda çalışır. Bu yüzden dikkat gerektiren bir meslektir. Şantiye muhasebecisi nedir diye merak edenler için bu pozisyondaki bir kişinin görev ve sorumluluklarını belirtmek doğru olur.

Şantiye Muhasebecisi Ne İş Yapar, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Şantiye muhasebecisinin görevleri şu şekilde listelenebilir:

 • Kasa föylerini günlük olarak düzenlemek ve her hafta belirlenen günde merkez muhasebeye iletmek.
 • Şantiye para taleplerini hazırlamak. Şantiye şefinin onayını aldıktan sonra merkez muhasebeye bilgi vermek.
 • Yapılan ödeme ve tahsilatlarda, makbuzlara personelin görevini, ödeme miktar ve niyetini açıkça yazmak.
 • Personel, piyasa ve taşeronların C/H durumlarının takibini yapmak, merkez muhasebe ile mutabakata varmak ve ilgili şefleri bilgilendirmek.
 • Her ayın belirlenen tarihleri itibarıyla piyasa faturalarının ilgili birimlerce toplanmasını sağlamak, irsaliyeleriyle birlikte kontrol etmek. Akabinde ödeme emrini hazırlamak ve ilgili şeflerin onayına sunmak. Daha sonra da merkez muhasebeye aktarmak.
 • Merkez finansmandan gelen çekleri, çek alındıları karşılığında esnafa zamanında ve düzenli olarak dağıtmak.
 • Her ayın sonu itibarıyla personel puantajlarını hazırlamak varsa mesai çizelgesi ile en geç takip eden ayın 2’sine kadar merkez muhasebeye bildirmek.
 • Her ayın sonu itibarıyla taşeron hak edişlerini hazırlayarak, metraj, ataşman, yeşil defter ve tutanaklar eklenerek merkez muhasebeye iletmek. Hak edişlerde, sözleşmelerde yazılan maddeleri uygulayarak, gerekli kesintileri yapmak (malzeme, yemek, teminat vb).
 • Her ayın sonunda takip eden ayın ödeme planını yaklaşık olarak çıkarmak ve merkez muhasebeye bildirmek.
 • Her ayın sonunda depo sorumlusu ile birlikte yemek maliyeti ve akaryakıt raporunu hazırlamak, şantiye şeflerinin incelemesinden ve onayından sonra merkez muhasebeye bildirmek.
 • Öncelikle şirket bünyesinden, daha sonra da iş talep formu ve ilan ile uygun personel temin etmek.
 • İlgili amirin onayını aldıktan sonra iş başı yapacak personele hizmet akdi sözleşmesi, işçi sağlığı-iş güvenliği tutanağını imzalatmak.
 • Çalışan personelin sicil dosyalarını hazırlamak ve personel dosyalarındaki evrakları [Hizmet akdi, işçi sağlığı ve iş güvenliği talimatı, işe giriş bildirgesi, nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi, ağır ve tehlikeli işler sağlık raporu, adli sicil belgesi, sigorta ve tasarruf teşvik kartı fotokopisi, ehliyet fotokopisi (şoförler için), operatörlük belgesi (operatörler için), diploma fotokopisi (teknik ve idari personel için), hizmet belgesi (teknik ve idari personel için)] tamamlamak.
 • İş yerinde 18 yaşını bitirmemiş işçi çalıştırılmamasını sağlamak.
 • İş yerinde sigortasız işçi çalıştırmamak.
 • İş kazalarında, kazazedenin en yakın hastaneye gitmesini sağlamak; kaza raporunu, kazayı en kısa zamanda Emniyet Müdürlüğüne ve en geç iki gün içerisinde Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek.
 • İşten ayrılan personelin zimmet durumunu çıkarmak, ilgili yerlerden teyit almak ve tam haklarını aldığına dair ihbarname imzalatmak.
 • Taşeronların sigortasız işçi çalıştırıp çalıştırmadığını kontrol etmek, sigortasız işçi çalıştırıyorlarsa uyarmak, şantiye şefine bilgi vermek.
 • Taşeronlara dosya oluşturmak ve SGK primlerini ödeyip ödemediklerini tespit etmek.

Şantiye Muhasebecisi Olmak için Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Şantiye muhasebecisi olmak için hangi okulları bitirmek gerekir şeklinde bir araştırmada, üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde yer alan Maliye, Muhasebe, İktisat bölümlerinde eğitim alınması gerektiğine dair bilgilere ulaşılır. Bunların yanı sıra Meslek Yüksekokullarının Muhasebe ve Vergi Uygulamaları , Muhasebe ve Denetim, Muhasebe Bilgi Sistemleri gibi programları da gerekli eğitimin aldığı akademik birimler arasında yer alır. Üniversitelerin yanı sıra Maliye Meslek ve Ticaret Liselerinde de muhasebe eğitimi verilmektedir. Halk eğitim merkezleri ve özel kurslardan da muhasebe sertifikası alınabilir.

Şantiye Muhasebecisi Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Şantiye muhasebecisi olmak için gerekli şartlar kısaca ve genel olarak şu şekilde maddelenebilir:

 • Muhasebe alanında yeterli düzeyde eğitim almış olmak.
 • Muhasebe bilimindeki teorik bilgilerden yararlanabilmek.
 • Muhasebe programlarına hâkim olmak.
 • Word ve Excel gibi MS Office programlarını kullanabilmek.
 • Ekip arkadaşları ile uyumlu çalışabilmek.
 • Pratik olmak, zamanı iyi yönetmek.
 • Kendini sürekli geliştirmek.
 • Kurumsal yazışma diline hâkim olmak.

Şantiye Muhasebecisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

Şantiye muhasebecisi olmak isteyenler, aldıkları eğitimin yanı sıra sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübe ile şantiye muhasebecisi iş ilanı seçeneklerini değerlendirebilirler. İlanlara başvuru sırasında şantiye muhasebecisi olmak için gerekli evraklar hakkında da bilgi toplamaları gerekir. Genel olarak bu evraklar arasında diploma, ilgili sertifikalar, adli sicil kaydı, yabancı dil belgesi ve tecrübelere yönelik dokümanlar bulunur. Şantiye muhasebecisi maaş bilgileri, başvuru yapılan kurumun özelliklerine, adayın eğitim durumuna, bilgisine ve tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterir. Şantiye muhasebecisi olarak çalışmak, bu alanda kendini geliştirerek kariyer yapmak isteyenler şantiye muhasebecisi iş ilanları hakkında araştırma yapmalıdır. Kariyer.net üzerinden ilgili ilanlara başvurabilirsiniz.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
17.580 / Aylık
76 kişinin ortalama maaşıdır.