Üretim Planlama Sorumlusu Nedir?

Üretim Planlama Sorumlusu Nedir?

Üretim Planlama Sorumlusu Ne Demek?

Üretim planlama sorumlusu; şirket bünyesinde belli hedefler doğrultusunda siparişlerin projelendirilmesinden teslim edilmesine kadar tüm üretim planlama ve üretim takibi süreçlerinde operasyondan sorumlu olan, üretim sürecinin geliştirilmesine katkıda bulunan kişiye verilen mesleki unvandır.

Üretim Planlama Sorumlusu Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Sipariş üretim planlamasını yapmak gibi önemli yetkileri bulunan üretim planlama sorumlusunun görev tanımı şunları kapsamaktadır:

 • Üretim planlama alanında gerekli lojistik desteği sağlamak,
 • Satın alma bölümü ile ilgilenmek ve gerektiğinde lojistik destek sağlamak,
 • Üretim iş emirlerinin açılmasını sağlamak,
 • Kaliteli üretim süreçlerinin gerçekleşmesini sağlamak,
 • Üretim programı ve sırasına göre iş gücü dağılımları yapmak, kontrol etmek,
 • İş gücü dağılımlarını günlük olarak takip etmek,
 • Üretimde makine ve personel ile ilgili veri toplamak, raporlamak,
 • Üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesi için yeni stratejiler geliştirmek,
 • Metot iyileştirme için yeni yöntemler oluşturmak,
 • Üretim aşamalarının standart zaman hesaplamalarını yapmak,
 • Üretimin yapılış biçimini incelemek ve bu alanda metot geliştirmek,
 • Sorun olan alanları tespit etmek ve kalite arttırma çalışması yapmak,
 • Maliyet azaltma ve verimlilik arttırma alanında çalışmalar yapmak,
 • Kaynakların etkin ve doğru kullanımını sağlamak.

Üretim Planlama Sorumlusu Nasıl Olunur?

Üretim planlama sorumlusu olmak için üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Mühendislik Fakültelerinde bulunan Otomotiv Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği gibi mühendislik alanlarından mezun olma şartı bulunmaktadır.