Air​ ​Liquide ​İnsan​ ​Kaynakları Müdürü Aslı​ ​Benez​ ​Kılıçcı

Stratejik​ ​önceliklerin​ ​belirlendiği​ ​NEOS​ ​programının​ ​bir bacağını​ ​oluşturan​ ​dijitalleşme​ ​ile​ ​2017’de​ ​birçok​ ​projeyi devreye aldıklarını söyleyen Air​ ​Liquide ​İnsan​ ​Kaynakları Müdürü Aslı​ ​Benez​ ​Kılıçcı, NEOS​ ​ile​ ​hiyerarşiden​ ​uzaklaşarak ​bilgi​ ​akışının​ ​network​ ​ile​ ​yapıldığı​ ​bir​ ​döneme evrildiklerini vurguluyor. Kılıçcı, “Şirket​ ​içi​ ​dijital​ ​platformumuzdaki​ ​gruplar​da;​ ​güncel,​ ​uluslararası​ ​ve​ ​farklı​ ​seviyelerden paylaşımlar​la​ ​bilgiye​ ​çok​ ​daha​ ​hızlı​ ​ve​ ​verimli​ ​ulaşır​ ​hale​ ​geldik” diyor.

80​ ​ülkede,​ ​yaklaşık​ ​65 bin​ ​çalışanı​yla üç ​milyondan​ ​fazla​ ​müşteriye hizmet veren Air​ ​Liquide, 2008 yılından itibaren Türkiye’de de hizmet vermeye başladı. Air​ ​Liquide ​İnsan​ ​Kaynakları Müdürü Aslı​ ​Benez​ ​Kılıçcı, ekip olarak ​şirket​ ​hedeflerini​ ​gerçekleştirme​ ​yolunda​ ​çalışanlarına​ ​destek​ ​olan​ “İş​ ​Ortağı” modelinde​ ​çalıştıklarını ve bu​ ​modelin​ ​temel​ ​prensibinin;​ ​işi​ ​ve​ ​hizmet​ ​verilen ​çalışanların ihtiyaçlarını​ ​çok​ ​iyi​ ​anlamak​ ​ve​ bir ​denge​ ​sağlamak olduğunu vurguluyor. Kılıçcı, İK politikalarından ve projelerinden söz ediyor.

Yapılanmanız​ ​hakkında​ ​bilgi​ ​alabilir​ ​miyiz?

Air​ ​Liquide​ ​1902​ ​yılından​ ​beri​ ​global​ ​olarak​ ​endüstri​ ​ve​ ​sağlık​ ​alanlarında operasyonlarını​ ​yürüten,​ ​80​ ​ülkede​ ​yaklaşık​ ​65 bin​ ​çalışanı​yla üç ​milyondan​ ​fazla​ ​müşteri ve​ ​hastaya​ ​hizmet​ ​veren,​ ​alanında​ ​dünya​ ​lideri​ bir ​Endüstriyel​ ​Gaz​ ​şirketi.​ ​Air​ ​Liquide, Türkiye​ pazarında bu ailenin bir üyesi olarak ​2008 yılından​ ​beri​ ​​ ​hizmet​ ​veriyor.​ ​Ankara​ ​-​ ​Polatlı,​ ​İzmir-​ ​Aliağa​ ​ve Kocaeli’nde​ ​bulunan​ ​üretim​ ​tesislerimize,​ ​2018’de​ ​devreye​ ​alacağımız​ ​Erzincan’daki ünitemiz​ ​de​ ​eklenecek.​ ​İstanbul’daki​ ​merkez​ ​ofisimizle,​ ​İç​ ​Anadolu,​ ​Ege​ ​ve Marmara’daki​ ​üretim,​ ​satış​ ​ve​ ​lojistik​ ​ekiplerimizle​ ​ ​müşterilerimizin​ ​ihtiyaçlarına cevap​ ​veriyoruz.​ ​ ​Organizasyonumuz Büyük​ ​Sanayiler​ ​ve​ ​Endüstriyel​ ​Pazarlar​ ​olarak​ ​ayrılan​ ​iki​ ​temel​ ​iş kolunda​ ​yapılanmış​ ​durumda.​ ​Bu​ ​fonksiyonların​ ​yöneticileri​ ​lokalde Genel​ ​Müdür’e​ ​bağlı​ ​çalışırken,​ ​matris​ ​olarak​ ​da​ ​Bölge’de​ ​ilgili​ ​bölümlerin yöneticilerine​ ​raporlama yapıyor.

Firmanızda​ ​İK​ ​departmanı​ ​hangi​ ​süreçleri​ ​yönetiyor?​ ​Şu​ ​anda​ ​bünyenizde​ ​kaç kişi​ ​çalışıyor?

Air​ ​Liquide​ ​Türkiye​ ​İnsan​ ​Kaynakları​ ​dört​ ​kişilik​ ​ekibi​yle​ ​İşe​ ​Alım,​ ​Yetenek​ ​Yönetimi, Organizasyonel​ ​Gelişim,​ ​Ücret​ ​ve​ ​Yan​ ​Haklar,​ ​Eğitim​ ​ve​ ​Çalışan​ ​Gelişimi​ ​gibi​ ​İK başlıklarının​ ​yanı​ ​sıra​ ​İdari​ ​İşler​ ​konularını​ ​da​ ​yönetiyor.​ ​İnsan​ ​Kaynakları olarak,​ ​şirket​ ​hedeflerini​ ​gerçekleştirme​ ​yolunda​ ​çalışanlarımıza​ ​destek​ ​olan​ ​İş​ ​Ortağı modelinde​ ​çalışıyoruz.​ ​Bu​ ​modelin​ ​temel​ ​prensibi,​ ​işi​ ​ve​ ​hizmet​ ​verdiğimiz​ ​çalışanların ihtiyaçlarını​ ​çok​ ​iyi​ ​anlamak​ ​ve​ bir ​denge​ ​sağlamak.​ ​160​ ​kişinin​ ​çalıştığı organizasyonumuz​ ​içerisinde​ ​üretim,​ ​satış,​ ​operasyon,​ ​finans​ ​gibi​ ​farklı​ ​bölümler bulunuyor.​ ​Farklı​ ​profillerden​ ​oluşan​ ​çalışanlarımızın​ ​ihtiyaçları​ ​ve​ ​gündemleri​ ​de değişkenlik​ ​gösteriyor.​ ​Bizler​ ​de​ ​çalışanlarımıza​ ​yakın​ ​çalışarak​ ​organizasyonun verimini​ ​artırmaya​ ​yönelik​ ​işbirlikleri​ ​kuruyoruz.​ ​Paralelde​ ​ekibimiz​ ​global yapılanmanın​ ​bir​ ​parçası​ ​olarak ​Bölge​ ​İK​ ​ekipleri​ ​ile​ ​de​ ​yakın​ ​çalışıyor​ ​ve​ ​bölgesel birçok​ ​projede​ ​yer​ ​alıyor.

Sektörünüze​ ​özel​ ​adayları​ ​seçerken​ ​hangi​ ​niteliklere​ ​önem​ ​veriyorsunuz?

İşe​ ​Alım,​ ​karşılıklı​ ​uyumun​ ​arandığı​ ​bir​ ​süreç.​ ​Kurumun​ ​kültürüne​ ​ve​ ​değerlerine uyum​ ​sağlamak​ ​uzun​ ​soluklu​ ​bir​ ​birliktelik​ ​için​ ​temel​ ​oluşturuyor.​ ​Yetenekli​ ​profilleri organizasyonumuza​ ​dahil​ ​etmek​ ​için​ ​tasarlanmış​ ​bir​ ​işe​ ​alım​ ​sürecimiz​ ​var.​ ​İlk​ ​olarak, adayların, ​pozisyonun​ ​içeriğinde​ ​ilgisini​ ​çeken​ ​konuları​ ​ve​ ​motivasyonunu​ ​öğreniyoruz. Kendine​ ​özgü​ ​bir​ ​iş​ ​alanımız​ ​olduğundan,​ ​önceliğimiz​ ​işi​ ​öğrenmeye​ ​hazır,​ ​değişime ayak​ ​uyduracak,​ ​yenilikçi​ ​profiller​ ​oluyor.​ ​Üretim,​ ​İş​ ​Geliştirme​ ​ve​ ​Satış​ ​Ekiplerimiz için​ ​mühendislik​ ​eğitimi​ ​almış​ ​adayları​ ​tercih​ ​ediyoruz.​ ​Özellikle​ ​Metalürji​ ​ve​ ​Malzeme, Kimya,​ ​Gıda,​ ​Makine​ ​Mühendisleri​ ​için​ ​teknik​ ​bilgilerini​ ​kullanabilecekleri​ ​ortamlar oldukça yoğun.​ ​Bunun​ ​yanı​ ​sıra​ ​Meslek​ ​Yüksek​ ​Okullarının ​Elektrik,​ ​Otomasyon​ ​ve Mekanik​ ​bölümlerinden​ ​mezun​ ​adayları ​da​ ​tesislerimizde​ ​değerlendiriyoruz.​ ​Kişilerin işe​ ​başlamalarını​ ​takiben,​ ​pozisyona​ ​ve​ ​şirkete​ ​uyum​ ​sürecini​ ​destekleyecek​ ​programları uyguluyoruz.

Çalışanlarınıza​ ​yönelik​ ​motivasyon​ ​uygulamalarınızı​ ​anlatır​ ​mısınız?​ ​Çalışan bağlılığı​ ​için​ ​neler​ ​yapıyorsunuz?

Air​ ​Liquide​ ​odağında​ ​insan​ ​olan​ ​bir​ ​şirket.​ ​Çalışanlar,​ ​kariyerleriyle​ ​ilgili​ ​performans yönetim​ ​sistemi​ ​kapsamında​ ​yöneticileri​ ​ile​ ​yaptıkları​ ​görüşmelere​ ​ek​ ​olarak,​ ​İnsan Kaynakları​ ​ile​ ​de​ ​yapılandırılmış​ ​“Kariyer​ ​Görüşmeleri’ne​ ​katılıyorlar.​ ​Bu görüşmeler; ​çalışanların​ ​elde​ ​ettikleri​ ​deneyimler,​ ​gelecek​ ​hedefleri,​ ​ilgi​ ​alanları, mobiliteleri​ ​gibi​ ​konular​ ​üzerinden​ ​gerçekleşiyor.​ ​Kariyer​ ​görüşmelerinin​ ​çıktıları Yetenek​ ​Yönetimi​ ​planlamalarında,​ ​çalışanların​ ​yetkinlikleri​ ​ve​ ​istekleri​ ​çerçevesinde bir​ ​sonraki​ ​pozisyona​ ​yerleştirilmesi​ ​için​ ​kullanılıyor.​ ​Sürekli​ ​olarak​ ​iyi​ ​performans gösteren​ ​çalışanlarımız,​ ​her​ ​üç​ ​yılda​ ​bir​ ​farklı​ ​bir​ ​pozisyon​ ​deneyimliyor.​ ​Çalışanlara kapasitelerini​ ​en​ ​üst​ ​seviyede​ ​kullanabilmeleri​ ​için​ ​gereken​ ​ortamı​ ​sağlamaya odaklanıyoruz.​ ​Dinamik,​ ​esnek​,​ ​hızlı​ ​karar​ ​alınabilen​ ​bir​ ​yapıda,​ ​girişimciliği​ ​kurumsal bir​ ​ortamda​ ​deneyimleme​ ​fırsatı​ ​sunuyoruz.​ ​Kariyer​ ​adımlarındaki​ ​bu​ ​dinamizm bağlılığa​ ​da oldukça​ ​olumlu​ ​yansıyor.​ ​Mobilitenin​ ​yüksek​ ​olduğu​ ​şirketimiz,​ ​farklı pozisyonlar​ ​ve​ ​alanlar​ ​denemek​ ​isteyen​ ​yeni​ ​mezun​ ​profilin​ ​de​ ​oldukça​ ​ilgisini çekiyor.​ ​Bu​ ​da​ ​uzun​ ​dönemli​ ​motivasyonlarını​ ​pozitif​ ​etkiliyor.

Çalışanlarımızın​ ​motivasyonunu​ ​ve​ ​bağlılığını​ ​artıran​ ​bir​ ​diğer​ ​uygulama​ ​da​ ​Dijital Dönüşüm​ ​süreci​ ​oldu.​ ​Grup’un​ ​stratejik​ ​önceliklerini​ ​belirlediği​ ​NEOS​ ​programının​ ​bir bacağını​ ​oluşturan​ ​dijitalleşme​ ​ile​ ​2017’de​ ​birçok​ ​proje​ ​devreye​ ​alındı.​ ​NEOS​ ​ile​ ​birlikte hiyerarşiden​ ​uzaklaştığımız,​ ​bilgi​ ​akışının​ ​network​ ​ile​ ​yapıldığı​ ​bir​ ​döneme​ ​evriliyoruz. Şirket​ ​içi​ ​dijital​ ​platformumuzdaki​ ​gruplar​ ​ile​ ​güncel,​ ​uluslararası​ ​ve​ ​farklı​ ​seviyelerden paylaşımlar​la ​bilgiye​ ​çok​ ​daha​ ​hızlı​ ​ve​ ​verimli​ ​ulaşır​ ​hale​ ​geldik.​ Çalışanlarımız başarılarını,​ ​sorularını,​ ​bilgi​ ​ve​ ​deneyimlerini​ ​paylaştıkları​ ​bu​ ​platformlar​la kendilerini​ ​özgürce​ ​ifade​ ​etme​ ​imkanı​ ​buluyor.

Gelecek​ ​dönemdeki​ ​projeleriniz​ ​arasında​ ​neler​ ​var?

Önümüzdeki​ ​dönemde​ ​de​ ​üstün​ ​yetenekli​ ​çalışanları​ ​aramıza​ ​katmaya​ ​ve devamlılıklarını​ ​sağlamaya​ ​yönelik​ ​çalışmalar​ ​önceliğimiz​ ​olacak.​ ​Global​ ​“Yaz​ ​Okulu” programı​ ​ile​ ​hedef​ ​kitlemiz​ ​olan​ ​mezuniyete​ ​hazırlanan​ ​öğrencilere​ ​ulaşıyor​ ​ve​ ​şirket​ ​ile olan​ ​uyumu​ ​gözlemleyebileceğimiz​ ​bir​ ​deneyim​ ​sunuyoruz.​ ​Seçilen​ ​lisans​ ​3.​ ​sınıf​ ​veya yüksek​ ​lisans​ ​1.​ ​sınıf​ ​öğrencileri,​ ​bir​ ​hafta​ ​süresince​ ​merkezimiz​ ​Paris​ ​ofisinde​ ​farklı birimlerin​ ​tanıtıldığı,​ ​araştırma​ ​ve​ ​geliştirme​ ​merkezimizdeki​ ​yeni​ ​teknolojilerin paylaşıldığı,​ ​farklı​ ​ülkelerden​ ​ve​ ​disiplinlerden​ ​gelen​ ​öğrenciler​ ​ile​ ​birlikte​ ​vaka analizlerinin​ ​yapıldığı​ ​bir​ ​programa​ ​dahil​ ​oluyor.​ ​Yine​ ​genç​ ​yeteneklerin​ ​istihdamını hedefleyen​ ​bir​ ​diğer​ ​program​ ​Allex​ ​ile​ ​de​ ​yeni​ ​mezun​ ​veya​ ​sınırlı​ ​iş​ ​deneyimi​ ​olan kişileri​ ​ekiplerimize​ ​dahil​ ​ederek,​ ​Air​ ​Liquide’in​ ​farklı​ ​bir​ ​ülkesinde​ ​altı​ ​ay​ ​süresince çalışacağı​ ​projelere​ ​yerleştiriyoruz.​ ​Elde​ ​ettikleri​ ​deneyim​le​ ​ülkelerindeki pozisyonlarına​ ​daha​ ​donanımlı​ ​bir​ ​şekilde​ ​hazırlanma​ ​imkanı​ ​buluyorlar.