Turizm, özel güvenlik ve sağlık işkolunda gece 7.5 saati aşan mesai yapılmasına olanak tanıyan yasanın yönetmelikleri Resmi Gazete’de yayınlandı. 2015’te yapılan yasa değişikliği ile bu üç sektörde, “sektörün ihtiyaçları” gerekçesiyle 12 saate kadar gece çalışması yasal hale getirilmişti. 

23 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı torba kanun ile İş Kanunu’nun gece çalışmalarını düzenleyen 69’uncu maddesinde değişikliğe gidilmişti. Gece çalışmalarını 7.5 saat ile sınırlayan düzenlemeye bir istisna getirilmiş, maddeye, “Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” ifadesi eklenmişti.

Sektörün ihtiyaçları

Bu değişikliğin Meclis komisyonlarında görüşüldüğü sırada turizm, özel güvenlik ve sağlık sektörlerinde 7,5 saati aşan gece çalışmaları yapıldığı vurgulanmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince çok sayıda iş yerine bu nedenle idari para cezası kesildiği belirtilmişti.

Değişiklik ile işçileri 7,5 saatten fazla çalıştıran iş yerlerini para cezalarından kurtarmanın amaçlandığı gündeme gelmişti. Aynı zamanda ilgili maddenin gerekçesinde “sektörün ihtiyaçları doğrultusunda” ifadesi de geçiyor.

Yönetmelikler iki yıl sonra değişti

Bu değişikliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte, işçilerin geceleri 11 saate kadar çalıştırılmaları, bir saatlik ara dinlenmesi ile birlikte gece vardiyalarının 12 saate kadar uzatılması yasal hale getirilmiş oluyor. Yasa değişikliği 2015 yılı Nisan ayında yürürlüğe girerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aradan iki yıl geçtikten sonra ilgili yönetmeliklerde değişikliğe gitti. Böylece yönetmelik hükümleri de yasa ile uyumlu hale getirildi.

Taşeronlar da kapsama alındı

“Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle “Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü iş yerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir” deniyor. Böylece turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen iş yerlerindeki taşeron şirketlerde çalışan işçilerin de gece 12 saate kadar çalıştırılabilmeleri mümkün kılındı. Yine aynı yönetmeliğin 7’inci maddesinde ise “Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” deniyor.

Kadınlar da 12 saat çalıştırılabilecek 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, “Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin” 5’inci maddesinde yasa gereği yapılan değişikliğe göre “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” şeklinde değiştirildi.

Yani gece çalışması artık 12 saat…