Work N Joy Kurucu Ortağı ve Danışman Nurdan Taş, danışmanlık anlayışlarının sadece çözüm öneren olmayı değil, projenin uygulanması aşamasında, İK ekibi ve yönetimle birlikte çalışmayı da içerdiğini belirterek, “Uygulamalar hayata geçene kadar biz de o takımın geçici de olsa oyuncuları haline geliyoruz” diyor.

Work N Joy olarak yapılanmanızdan bahsedebilir misiniz?

Ortağım Senem Susuzlu ile birlikte, çalışma hayatında bir kurumu diğerlerinden farklı kılan ve fark yaratan İK uygulamalarında kurumlara danışmanlık hizmeti sağlamak üzere yola çıktık. Danışmanlık anlayışımız sadece çözüm öneren olmayı değil, projenin uygulanması aşamasında İK ekibi ve yönetimle birlikte çalışmayı içeriyor. Uygulamalar hayata geçene kadar biz de o takımın geçici de olsa oyuncuları haline geliyoruz.

İşe, teşhis çalışması ile başlıyoruz. Mevcudu analiz ettikten kurumun stratejileri ile uyumlu,  ihtiyaçlara yönelik, çalışanlara ve çalışma ortamına değer katacak uygulamaları önem ve zaman planlamasına göre hayata geçiriyoruz.

Çalışmalarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Potansiyel ve kurum çalışanlarına yönelik işveren marka vaadinin oluşturulması, kurum cazibesinin artırılmasının sağlanması ve özellikle yeni mezun alımlarına yönelik kampüs stratejilerinin kurgulanması, işe alım süreçlerinin yeniden kurgulanması, ilk 100 işgününün yapılandırılarak, kuruma yeni katılanların değerler, vizyon ve hedefleri içselleştirmeleri ve gerekli ilişkileri oluşturmalarını sağlayacak onboarding programı tasarımı yapılması gibi süreçleri sayabiliriz. Ayrıca şu çalışmalarımız bulunuyor:

  • Kurum kültürünün yapı taşları değerlerin belirlenmesi, benimsetilmesi ve kültürün yaşayan parçaları haline gelmesine yönelik çalışmaların yapılması, kurum demografiğine uygun çalışan segmentlerinin belirlenmesi ve bu segmentlerin farklı ihtiyaçlarına özel İK süreçlerinin tasarlanması.
  • Tüm İK süreçlerinin çalışan deneyimini olumlu şekilde etkileyecek, çalışan merkezli bir bakış açısı ile yeniden kurgulanması, birbiri ile entegre İK modelinin kurulması, yeni süreçlerin kurum içerisinde tanıtılması; geribildirim, ileribildirim uygulamalarının tasarımının yapılması. Kurum yetkinliklerinin oluşturulması/güncellenmesi ve ilgili İK süreçleri ile entegre edilmesi. Gerekli durumlarda mülakatlara katılan İK çalışanları ve yöneticilere yetkinlik bazlı mülakat teknikleri eğitiminin verilmesi.
  • Performansı ve potansiyeli yüksek çalışanların keşfi, geliştirilmesi ve yedeklenmesi
  • Çalışanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyilik halini destekleyen wellness programlarının oluşturulması.
  • Çalışma ortamını zenginleştirecek, işyerinde sosyalliği, işyeri arkadaşlığını, paylaşımı artıracak etkinliklerin kurgulanması ve hayata geçirilmesi.
  • Tercih edilen işyeri olduğunuzu belgeleyecek farklı sertifikasyonlara hazırlık, gelişim alanlarının belirlenmesi ve uygulama takviminin oluşturulması.

Özetle bir kurumun kopyalanamaz değerleri olan kültürü ve çalışanlarına değer katacak projeler geliştirerek, kurumların sektörlerinde fark yaratmalarına destek oluyoruz.