CEO’lar etkili ve üretken kalmak için zamanlarını nasıl geçiriyor? Haftada kaç saat çalışıyorlar? En çok kimlerle vakit geçiriyor, kimleri ihmal ediyorlar? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını merak eden araştırmacılar, 3 ay boyunca 27 CEO’yu izlemiş. İşte Harvard Business Review’da yayınlanan araştırmanın sonuçları… 

Biz çalışanlar çoğu zaman işlerimizi yetiştiremeyiz ve 24 saat asla yeterli gelmez. Bir kurumun tüm başarı ve başarısızlığından, operasyonel süreçlerinden ve stratejisinden sorumlu, en üst düzey yönetici olan CEO için 24 saatte her şeyi yönetebilmek elbette çok daha zor. 

Harvard Business Review’de yayınlanan, Michael E. Porter and Nitin Nohria tarafından yapılan araştırma, CEO’ları odağına alıyor. Araştırmada yöneticilerin üretken ve etkili kalmak adına zamanlarını nasıl geçirdikleri araştırıldı. Çalışmanın bir parçası olarak, katılımcı CEO’ların yönetici asistanları, liderlerin ajandalarını, zamanlarını kimlerle ve hangi faaliyetlerle geçirdiklerini kaydetti. Araştırma, üç aylık bir dönemde izlenen 27 CEO’ya ait şaşırtıcı veriler içeriyor: 

CEO demek uzun çalışma saatleri demek 

Bir kurumun lideri olarak, çoğu çalışandan daha fazla çalışmak şaşırtıcı değil. Rapora göre, CEO’lar hafta içi ortalama 9.7 saat çalışıyor ve buna 4 saat de hafta sonu çalışma süresi ekleniyor. Araştırmaya göre liderler tatil günlerinde bile günde iki buçuk saat çalışmış. Toplamda, haftada ortalama 62,5 saat çalışan CEO’ların çalışma süresi, 40 saatlik bir çalışma ortalaması olan tam zamanlı bir çalışandan %50 daha fazla. 

Çalışanlar ve müşteriler yöneticilerin odak alanı dışında 

Yoğun toplantılar, strateji oturumları veya diğer onlarca önemli sorumluluk, bir liderin bazen bilerek bazen de istemeden bazı kitleleri ihmal etmesine neden olabilir. Bazılarına şaşırtıcı gelebilir, ama bu ihmal edilen grup genellikle paydaşlardan ve müşterilerden oluşuyor. 

Araştırmaya göre, CEO’lar zamanlarının %6’sını çalışanların terfi süreçleriyle geçiriyor. Bu durum, sürdürülebilir bir şirket kültürü oluşturma ve organizasyonun yaşadığı problemleri minimize etme yolunda zorluk yaratabilecek bir etken. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bir başka endişe verici veriye göre ise, üst düzey yöneticiler zamanlarının sadece %3’ünü müşterilerine ayırabiliyor. Bu durum araştırmaya katılan yöneticileri de şaşırtmış. Araştırma verileri gösteriyor ki, müşterilere az vakit ayıran yöneticilerin müşteri bakış açısını ve beklentilerini uzun vadede anlaması çok zor. 

Üst düzey yöneticiler yüz yüze görüşmeye önem veriyor 

Diğer bir önemli gözleme göre ise, CEO’lar eğer mümkünse telefon veya video konferansı yerine yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. Çalışma sürelerinin %61’i kişisel etkileşimlerden oluşuyor. CEO’lar iş dışında vakit geçirme noktasında esnek. Araştırmaya göre, zamanlarının %50’si, ofis dışında gerçekleşen ortak, yatırımcı, müşteri görüşmelerine ayrılıyor. 

Hepimiz gibi yalnız kalma ihtiyacı duyuyorlar 

Çalışmadan elde edilen son şaşırtıcı istatistik ise CEO’ların yalıtılmış bir ortamda ne kadar süre çalıştıklarıyla ilgili. Porter ve Nohria, çalışmalarında CEO’ların çalışma sürelerinin ortalama %28’ini yalnız geçirdiğini tespit etmiş. CEO yoğunluğu hesaba katılırsa, bu oldukça önemli bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor.