Günümüzde çalışanları başarılı kılan özellikler nelerdir? Hangi özellikler gözden kaçıyor, hangileri öne çıkıyor? İngiliz Sanayii Konfederasyonu (CBI) ve University of Kent’in 2013 yılında yayımladıkları araştırma bu soruları ele alıyor. Sizin için derledik: Günümüzün başarılı çalışan profili…

İngiliz Sanayii Konfederasyonu (CBI) ve University of Kent tarafında 2013 yılında yayımlanan ve başarılı çalışanın profilini çizen araştırma raporunda yeni işe alımlarda bazı beceri eksikliklerinin gözlendiği vurgulanıyor. Sadece akademik ve teknik yetkinliklere odaklanmanın artık yeterli olmadığı belirtilirken; iş ortamına adapte olma, problem çözme ve çatışma yönetme gibi diğer iletişim becerilerinin öneminin üzerinde duruluyor.

Halen geçerli olan bu becerilerin bazılarına birlikte bakalım:

Sözlü iletişim

İletişim yüzyıllardır form ve biçim değiştirirken önemi hep aynı kaldı. Her çalışan yaptığı iş ne olursa olsun, stilini karşısındakine uyarlayarak kendini net ve öz bir şekilde ifade edebilmeli. İyi iletişim kuranlar etkin dinlemenin de bir adım ötesine geçerek konuşulanları aklında işleme çevirebiliyor. Hal böyleyken şirketlerin yüzde 33’ü çalışanlarının bu konuda arzu edilen seviyede olmadığını belirtiyor.

Yazılı iletişim

Britanya İşe Alım ve İstihdam Komisyonu’ndan alınan veriler, tüm özgeçmişlerin yaklaşık yarısının yazım ve dilbilgisi hataları içerdiğini vurguluyor. Açık bir yapıya, uygun stil ve içeriğe sahip e-postalar, raporlar ve referanslar yazabilmek istisnasız her çalışan için beklenen sıradan bir özellik haline gelmiş durumda.

Takım çalışması

Birçok şirket, çalışanlarından kendi kendine yönetilen ekiplerin projelerinde veya daha az hiyerarşik organizasyonlarda gruplar halinde çalışmasını istiyor. Takım ortamında başarılı olmak için çalışanların işbirliği yapması, sorumluluk alması ve fikirlerini pasif veya saldırgan olmadan özgüvenli bir şekilde iletebilmesi gerekli.

Ticari bakış açısı

Bu yetkinlik çalışanların, bir işletmenin faaliyet gösterdiği endüstriye, rakiplere ve müşteri tabanından oluşan geniş çevreye hakimiyeti anlamına geliyor.

Bu noktada eğitim birimlerine düşen sorumluluk, şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetler hakkında her detayı öğrenip, endüstrinin dinamiklerinin nasıl çalıştığını, rekabeti ve kuruluşun karşılaştığı sorunları analiz ettikten sonra eğitim içeriklerini bu veriler ışığında tasarlamak ve yaşanan gerçek örneklerle öğrenilenlerin hafızada kalmasını sağlamak.

CBI ve University of UK tarafından yapılan ankette, işverenlerin üçte biri yeni mezunların iş ve müşteri odaklı yaklaşımı konusunda istenilen düzeyde olmadıklarını belirtmiş.

Analiz etme ve araştırma

Karmaşık bir dünya düzeninde yaşıyoruz. “Sorun” olarak tanımlanan şeyin nerede ve ne zaman ortaya çıkacağı belli değil. Çalışanların herhangi bir kriz anında panik içinde hareket etmek veya onu görmezden gelmek yerine mantıksal ve analitik bir şekilde başa çıkma yollarını arayıp bulmaları gerekiyor.

Kendi kendini motive etme

Günümüz çalışanlarının inisiyatif almak, işlerini önceliklendirerek daha iyi çalışma yöntemleri bulmak ve sorumluluk almak noktasında proaktif ve motive olmaları bekleniyor.

Tutum

Bir önceki madde ile bağlantılı olarak kurumlar, karmaşayı çabuk toparlayabilecek, ders çıkartacak, öğrendiğini çevresine aktarabilecek çalışanlara ihtiyaç duyuyor.

Planlama ve düzenleme

Çalışanların verimli olabilmeleri için iş yüklerini düzenlemeleri ve günlük görevlerini etkili bir şekilde planlamaları gerekiyor. Çalışanların teslim tarihine kadar işi yetiştirmek için kendilerine ulaşılabilir hedefler koyabilmeleri önemli bir beceri.

Esneklik

Her şey sürekli değişiyor. Kalifiye çalışanlar yeni koşullara ve ortamlara daha hızlı adapte oluyor. Çalışanların değişimle başa çıkması için yeni zorluklar üstlenmeleri ve önceliklerini değiştirmesi gerekiyor.

Zaman yönetimi

Liderlik, müzakere, yaratıcılık gibi yetkinliklerde başarılı olabilmek için zaman yönetimini iyi bilmek şart. Kurumlar, çalışanların çakışan taleplerle baş edebilmelerini, mesai saatlerini en efektif şekilde kullanmalarını ve acil işlere öncelik vermelerini istiyor.

Yukarıda saydığımız beceriler her potansiyel işe yeni başlayanda aranan özelliklerken, kurumların da işe alımdan sonra düzenli eğitimler sunarak çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaları, üretilen katma değerin sürekli olması yanında motivasyon ve bağlılığı sağlayan önemli bir faktör.

Londra Ekonomi Okulu’nda (London School of Economics) yapılan bir araştırmada, eğitim alan işgücünde yüzde 1’lik bir puan artışının bile saatlik üretkenliği yüzde 0,6 artırdığı belirtilmiş.

Raporda liderlikten müzakere tekniği becerisine, karar vermekten yaratıcılığa kadar önemli görülen diğer farklı alanlar da vurgulanmış. Kaynak linkten tüm detaylara ulaşılabilir.

Kaynak:

https://www.kent.ac.uk/careers/sk/top-ten-skills.htm