Çalışanlarınızdan düzenli geri bildirim almak, sadece güçlü bir şirket kültürü oluşturmanızı sağlamaz, aynı zamanda iş performansınızı arttırma konusunda da şirketinize pek çok açıdan büyük katkı sağlar. Peki, geri bildirim sürecinde çalışan bilgilerinin gizliliği sağlandığında daha etkin sonuçlara ulaşmak mümkün olur mu?

İş hayatında geri bildirim almanın en olumlu taraflarından biri; çalıştıkları kuruma seslerini duyurabilmenin ve ciddiye alındıklarını bilmenin çalışanlarınız üzerinde yarattığı memnuniyet hissidir. Mutlu çalışanlar, iş yerlerine karşı bir bağlılık geliştirirler ve bu durum motivasyonlarına da pozitif olarak yansır. Nitekim yapılan pek çok araştırma da iş yerlerinden memnun olan çalışanların performanslarında artış olduğunu destekler nitelikte.

Gallup’un yaptığı bir araştırmaya göre çalışan bağlılığının sağlandığı şirketlerde, çalışanların devamsızlıklarında %41 azalma ve verimliliklerinde %17 artış olduğu gözlemleniyor. Ayrıca bağlılığın yüksek olduğu şirketler %21 daha fazla kârlılık gösteriyor.

Tüm bunlara rağmen geri bildirimlerden maksimum verim alabilmek için göz önünde bulundurmanız gereken gerçekler var… Geri bildirimleri hangi yollarla ve ne sıklıkta aldığınız ya da çalışanlarınızın geri bildirimde bulunurken gizli kalma haklarını saklamak gibi.

Çalışan geri bildirimlerinde anonimlik neden gerekli?

Şirket içi anketler, çalışanlardan geri bildirim almak için en işlevsel yollardan biridir; çünkü hem çalışanlarınıza düşüncelerini paylaşmaları için daha özgür bir alan sağlar hem de anketlerin ardından değerlendirip, ölçebileceğiniz veriler elde etmiş olursunuz. Anketleri doğru değerlendirmek, şirketinizi iyileştirecek fikirler bulmanızı, çalışan güvenliğini sağlamanızı, kârınızı ve çalışan bağlılığını arttırmanızı kolaylaştırır.

Geri bildirimlerin şeffaf olması, şirketinizde bir güven kültürü oluşturmanız açısından destekleyicidir. Ancak bazı durumlarda, anketinizin içeriği/konusu sebebiyle çalışanlarınız düşüncelerini belirtme konusunda daha çekingen davranabilir ve gizliliğe ihtiyaç duyabilirler. Bunun pek çok sebebi olabilir. Örneğin;

  • Yargılanma korkusu: Çalışanlarınıza şeffaf, güven veren ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunduğunuzu ve bu yüzden yargılanma korkusu taşımayacaklarını mı düşünüyorsunuz? O zaman yanılıyorsunuz. İnsanların karakterleri birbirinden farklıdır ve bazıları için düşüncelerini açıkça ifade etmek, savunmasız hissettirebileceği için daha fazla zaman alabilir. Açık anketlerde gerçek fikirlerini ifade etmekten çekinen çalışanlarınızın sesini, anonim kalma haklarını gözeterek duyabilirsiniz.
  • İşini kaybetme korkusu: Yöneticileriyle ters düşmek, birçok çalışan için rahatsızlık verici ve tedirgin edici bir durumdur. Eğer çalışanlarınızla aranızda güçlü bir iletişim ağı varsa, bu korku minimuma indirgenebilir. Ancak böyle bir ortamda bile bazı çalışanlar otoriteye karşı bir korunma içgüdüsü taşıyabilir. Gerçek düşüncelerini belirterek riske gireceğini düşünen biri ise yüksek ihtimalle sessiz kalacaktır. Anonim anketler, bu endişeleri taşıyan çalışanlarınız için bir güven ortamı sağlar.
  • Alay edilme korkusu: Sosyal çevremizde, iş ortamımızda beğenilmek, kabul görmek ve saygı duyulmak isteriz; bunlar insani arzulardır. Ancak bazı insanlar bunu sağlamanın yolunun “her ne kadar yanlış olsa da” kusursuz olmaktan geçtiğini, aksi durumlarda ise yargılanıp, alay edilebileceklerini düşünebilirler. Elbette bu endişeleri taşıyan biri kendi fikirlerini açıkça ifade etmek yerine, beğenilmesini sağlayacak şeyler söylemeyi tercih edebilir.

Geri bildirimlerde anonimliğin faydaları neler?

Geri bildirimleri normalleştirmek, iş yerinizde şeffaf, kapsayıcı, destekleyici bir kültür benimsemek, anketlerden daha sağlıklı sonuçlar almanızı sağlayabilir. Yine de yukarıda bahsettiğimiz, insanların karakterlerinden kaynaklanan farklılıklar ve endişeler, bazı çalışanların açık anketlere verdikleri cevapların dürüstlüğünü etkileyebilir. Bu yüzden anketlerinizin konusunu göz önünde bulundurarak, çalışanlarınıza anonim kalma seçeneğini sunmak, gerçeğe ulaşma konusunda başarınızı arttırır. Tüm bunların yanı sıra anonim anketlerin faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

  • İnsanları açık ve dürüst cevap vermeleri konusunda teşvik eder.
  • Çalışanlarınıza sürecin objektifliği konusunda güven verir.
  • Daha fazla yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin ortaya çıkmasını sağlar.
  • Gizliliği koruduğu için endişeli çalışanları yatıştırır ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlar.
  • Geri bildirimde bulunan çalışan sayısını arttırır.
  • Herkesin sesine ulaşmanızı sağladığı için çalışan bağlılığını arttırır.

Kısacası, geri bildirim almanın tek bir yolu yok ve olmamalı. Çünkü insanlar da birbirinden farklıdır ve her insanın ihtiyaç duyduğu geri bildirim ortamı da farklılık gösterebilir. Çalışanlarınıza farklı seçenekler sunmak, onları hem cesaretlendirecek hem de güven duygunuzu geliştirecektir. Bu açıdan şirket için geri bildirimlerde anonimlik, bazı durumlarda en iyi seçeneğiniz olabilir.

WeFocus ile dürüst geri bildirimleri teşvik edin

Türkiye Huawei Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ve odak noktası “mutlu çalışanlar” olan WeFocus, çalışanlarınızın sizinle özgürce iletişim kurmasını sağlayan bir platform. Çalışanlarınız hakkında öğrenmek istediklerinize, akademik olarak doğrulanmış, hazır soruları kullanarak ulaşabilirsiniz. Anonim anketler düzenleyerek doğru ve dürüst geri bildirimler konusunda çalışanlarınızı teşvik edebilirsiniz. Ayrıca yapay zeka ile desteklenen bu platform sayesinde, topladığınız verileri görselleştirebilir, değerlendirebilir, kıyaslayabilir ve iyi tanımlanmış bir eylem planına sahip olabilirsiniz. Şimdi ücretsiz deneme sürümüyle, WeFocus’un şirketinize kazandıracaklarını keşfetmek için tıklayın.

Kaynak: Gallup