Çevre düzenine, yapılan işe ve fiziki şartlara bağlı olarak bazı iş kolları, sağlık ve güvenlik açısından daha fazla risk taşıyor. Farklı meslek gruplarının taşıdığı birbirinden farklı hastalık riski bulunuyor. Yasal düzenlemelerle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği için alınacak doğru önlemler riskleri büyük oranda azaltıyor. 

Özellikle son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle İş Sağlığı ve Güvenliği İnsan Kaynaklarının en önemli çalışma alanlarından biri haline geldi. İşin yapılması sırasında, iş yerindeki özellikle fiziki şartlar sebebiyle çalışanların maruz kalabileceği sağlık sorunları için farklı pek çok uygulama gerekiyor. Bu konuda bazı meslekler yapısı itibariyle diğer mesleklere oranla daha fazla risk taşıyor. Örneğin hastanede çalışan bir hemşirenin bir enfeksiyon kapma olasılığı, ofiste çalışan bir avukata göre çok daha fazla bulunuyor.

Yapılan iş ve bulunulan fiziki şartlar gereği risk taşıyan meslekler arasında öne çıkanları listeledik:

Radyologlar

X ışınlarını ve diğer görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastalıkları teşhis eden radyologlar, çalışırken dikkat etmesi gereken mesleklerin başında geliyor. Yaptıkları iş gereği sürekli olarak X ışınları altında çalışan radyologları tehdit eden en önemli unsur ise elbette radyasyon.

radyolog453

Yoğun Bakım Hemşireleri

Yoğum bakım ünitelerinde yatan hastaları izleyen, takibini yapan, hastaya güvenli bir ortam hazırlayan ve yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alan yoğum bakım hemşireleri de risk altında yer alan meslek grupları arasında yer alıyor. Yoğun bakım hemşireliği, hastalıklara ve enfeksiyona maruz kalma riski taşıyor.

yogunbakimhemsıre726

 

Petrol-Gaz Üretim Operatörleri

Petrolü veya gazı ayrıştırma, depolama ve boru hattı ekipmanlarının bakım ve kontrol işlemlerini yapma gibi görev tanımları bulunan operatörler de sağlık açısından riskli meslek gruplarından. Üretim operatörleri atık maddelere maruz kalma, yanma ve yaralanma riski taşıyorlar.

 

petrol_gaz_operatoru736

 

Tersane işçileri

Gemi, inşa, onarım ve sökme gibi alanlarda çalışan tersane işçileri en çok risk taşıyan meslek grupları arasında yer alıyor. Ağır araç, gereç ve ekipman kullanımının yaygın olduğu bu iş kolunda çalışmak titizlik gerektiriyor. Bu alanda çalışanlar kaza ve yaralanmanın yanı sıra enfeksiyon kapma riski de taşıyorlar.

tersane_ıscılerı625

Acil tıp teknisyenleri

Acil aramalara yanıt verme, bazı tıbbi müdahalelerde bulunma ve hastaneye hasta ulaştırma görevlerini gerçekleştiren acil tıp teknisyenleri (ambulans teknisyenliği) hastalıklara ve enfeksiyonlara maruz kalma ve yoğun stres altında yaşama açısından risk taşıyan meslek gruplarından.

ambulans_teknısyeni42334

Temizlik İşçileri

Belediyeye veya özel kuruma bağlı olarak kamusal alanlarda çöpleri toplayan  ve temizlik işi yapan temizlik işçileri, çöp ve atıklarla temas kurmaları nedeniyle hastalıklara ve enfeksiyona maruz kalma riski taşıyorlar.

 

copculer725

Kabin memurları

Uçuşlarda yolcuların rahatlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla istihdam edilen kabin görevlileri basınç altında çalışmaları ve mesai saatlerinin uçuşa göre değişmesi nedeniyle risk taşıyan meslek grupları arasında yer alıyor. Bu iş kolunda çalışanlar yorgunluk, uyku problemi, varis ve kulak rahatsızlığı riskini taşıyor.

 

hostes_625

Üretim bandında çalışan işçiler

Herhangi bir ürünü, makine, araç ve aygıtlar yardımıyla işleyerek tüketime hazır hale getiren işçiler de çalışma koşulları açısından risk grubunda yer alıyor. Bu iş grubunda çalışanlar yorgunluk, stres, ağrı ve enfeksiyon-hastalıklara maruz kalma riski taşıyorlar.

 

fabrika isciler7235

 

Yöneticiler ve beyaz yakalı çalışanlar

Her ne kadar en rahat iş biçimi olarak görülse de sektör fark etmeden ofis ortamındaki yöneticiler ve beyaz yakalı çalışanlar stres, sorumluluk  ve sürekli kapalı alanda kalmaları nedeniyle riskli meslek grupları arasında yer alıyor. Bu meslek grubunda çalışanların aşırı stres, yorgunluk ve sorumluluğun neden olduğu kalp hastalıkları, duruş bozukluğundan kaynaklanan bel-sırt ve boyun ağrıları olabiliyor.

 

beyazyaka42316

Boyacılık

Başta boyacılar olmak üzere, her türlü tekstil, plastik madde, kaplama işlerinde kullanılan boyalara maruz kalanlar da risk taşıyan meslek grupları arasında yer alıyor. Boya kokusunu sürekli olarak teneffüs etme ve maddeye sürekli temasta bulunma da akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor.

 

 

boyaci342