Şirketlerin istemedikleri halde en iyi çalışanlarını başka firmalara kaptırması gerçeği günümüz iş dünyasında yüzleşilmesi gereken önemli sorunlar arasında yer alıyor. Pek çok araştırmaya göre bunun en önemli nedeni kariyer seçeneklerinin kişiyi tatmin etmemesi. Yüksek maaş beklentisiyle aynı oranda güçlü olan bu etkene göre çalışanlar eninde sonunda daha fazlasını yapabilecekleri, daha fazla sorumluluk alabilecekleri  bir yerde çalışmak istiyor. Ancak şirketlerin ve İnsan Kaynakları uzmanlarının çalışan bağlılığı konusunda üzerinde durması gereken başka önemli noktalar da var.

Çalışan  bağlılığı İnsan Kaynakları uzmanlarının ve şirket yöneticilerinin çok tartıştığı ve yeni yöntemlerle çözüm aradığı bir sorun. Sıklıkla kariyer, maaş ve bazı başka nedenler şirketlerin değerli çalışanlarını kaybetmesine neden oluyor. Çalışanın beklentilerinin göz ardı edilmesi, “yeteneklerinden ne kadar faydalansam kârdır” bakışı ve geleceğe yönelik strateji eksikliği gibi faktörler etkili. Şirketin dinamiklerini iyi bilen, pratik ve üretken olan, fark yaratmaya çalışan iyi bir ekip üyesinin ayrılma kararı alması şirketi hem maddi hem de manevi sıkıntıya sokuyor. Uzun vadede şirketin hedefleri ve kurum içi kültürü de bundan olumsuz etkileniyor.

Sizin için iyi çalışanların yaygın istifa nedenlerine şöyle bir göz attık.

Şirket vizyonu ve bireysel hedeflerde belirsizlik

Çalışanın performansı ağırlıklı olarak organizasyonel hedeflere iliştirilmiş olduğunda söz konusu kişinin büyük resme nasıl bir katkısı olduğunu görmesi güçleşiyor. Bu nedenle bir süre sonra çalışan kendi hedefleri ile kurumun hedefleri arasında bir kopukluk olduğunu hissetmeye başlıyor. Bu his, kişinin zamanla firmanın kendi hedeflerini gerçekleştirmesini umursamadığına ve gelecek planlarını önemsemediğine yönelik bir izlenim geliştirmesine neden oluyor. İşte bu noktadan itibaren kişi başka kariyer opsiyonlarıyla ilgilenmeye başlıyor. Bu nedenle performans hedefleri belirlenirken hedefe ulaşılmasının hem kurum hem de çalışan için bir bütün olarak anlam ifade ettiğinin üzerinde durulması çok önemli. Kişinin bireysel çalışmasının bir anlam ifade ettiğini bilmesi kuruma bağlılık geliştirmesi açısından şart.

2

Güçlü yönlere odaklanmama

İkinci önemli nokta ise kişinin başta güçlü yönleri olmak üzere farklı yeteneklerini geliştirme fırsatı bulamaması nedeniyle işten ayrılmak istemesi. Çalışma atmosferinin güçlü yönlerini tam kapasite ile kullanmasına izin vermediğini, yeteneklerini geliştirme ya da yenilerini inşa etme sıkıntısı yaşadığını fark eden sorumluluk sahibi çalışan zamanla ayrılma planları yapmaya başlıyor. Gelişme imkanı bulamadığını hisseden kişinin gelecek planları yapamadığı bir şirkette kalmak istememesine şaşırmamak gerek. Bu durumda yapılacak en önemli şey elbette çalışanın yeteneklerinin farkında olduğunu gösteren, bu yeteneklerin gelişimini uygulamalarla ve sözle destekleyen bir kurum kültürü.

Eğitim ve esnek çalışma

Bugün yüksek lisans yapmak ya da sertifika almak, eğitimden eğitime koşmak, kendini geliştirmek isteyen bir kişi için aynı anda iş yaşamını sürdürmek çok zor. Hatta işin içine sosyal hayat veya aile gibi faktörler girince durum ister istemez imkansızlaşıyor. İşine odaklanıp yoğun çalışan, toplantıdan toplantıya koşup bir nevi kendisini unutan çalışandan uzun vadede motivasyon ve verimlilik beklemek mümkün değil. Kurum içi eğitimler düzenleyen, çalışanlarına kurum dışı eğitimlere gitme fırsatı tanıyan ve bu nedenle de esnek çalışma saatleri uygulayabilen kurumlarda istifa oranı her zaman çok daha az.

Düşük maaş ve işlemeyen prim sistemi

Kurum içi çalışan bağlılığını sağlamak elbette bütünsel bir bakış açısıyla hareket etmekten geçiyor. Sadece iyi bir maaşın tatmin için yeterli olmaması gibi, eğitim, esnek çalışma ve doğru hedef dağılımı da düşük bir maaş eşliğinde çalışanı mutlu etmiyor. İyi çalışanın kurumda verimli çalışabilmesi için performansına paralel bir maaş alması, prim gibi yan haklar varsa bunların düzenli ve doğru uygulanması çok önemli. Kişinin kariyer hedeflerine ulaşabileceği bir yerde çalışmasına rağmen performansının altında maaş alması, uzun vadede işten ayrılmasına ve daha iyi geçinebilmesini sağlayacak bir iş arayışına girmesine neden olabiliyor.

3

Eğer iyi çalışanınızın kariyer yolunda sizinle beraber yürümesini istiyorsanız onu arka planda tutmamalı, performansını ve yeteneklerini desteklemeli, esnek prosedürlere açık olmalı, hak ettiği maaşı vermelisiniz. Kendisini her anlamda destekleyen, alternatifler sunan, dinamik bir kurumda çalıştığının bilincinde olan çalışan daha içten çalışır, sorumluluk alır ve fark yaratır.