Esnek çalışma alanları sağlayıcısı Regus’un düzenlediği global araştırma esnek çalışma modelinin verimlilik ve üretkenliği artırdığını gösterdi. Ankete küresel düzeyde katılan çalışanların yüzde 75’i, Türkiye’de çalışanların ise yüzde 70’i esnek çalışmanın üretkenliği artırdığını belirtti.

Esnek çalışma alanları sağlayıcısı Regus’un düzenlediği ve 95 ülkeden 20 binin üzerinde üst düzey yönetici ve şirket sahibinin katıldığı anket, esnek çalışmanın verimliliği ve yaratıcılığı artırdığını ortaya koydu. Ankete katılan çalışanlar, esnek çalışmanın sorumluluk duygusunu da artırdığını belirttiler.

Regus’un yeni araştırması esnek çalışma uygulamalarının derinine iniyor ve profesyonel çalışanların esnek çalışmanın yalnızca çalışan üretkenliğini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda atıl ofis alanlarını ve trafikte harcanan zamanı azaltma faydaları sayesinde çalışanların daha verimli hale gelmesine yardımcı olduğunu düşündüklerini ortaya koyuyor. Ankete katılanlar, esnek çalışma uygulamalarının çalışana daha fazla sorumluluk duygusu verdiğini ve karar alma ve yaratıcılık alanlarında büyük yararları olduğunu bildiriyor.

Uzmanlara göre üretkenliği artıran bir dizi ortak unsur arasında esnek çalışma en başta geliyor. Esnek çalışmanın yanı sıra  bulut

Araştırmanın Türkiye verileri de son derece ilginç:

• Ankete Türkiye’den katılan çalışanların yüzde 70’i esnek çalışmanın üretkenliği artırdığını düşünürken, bu oran küresel ortalamalarda yüzde 75 olarak ölçüldü.

• Türkiye’deki çalışanların yüzde 74’ü esnek çalışmanın çalışana daha fazla sorumluluk duygusunu teşvik ettiğini ve zaman yönetimini iyileştirdiğini düşünüyor.

• Katılımcıların yüzde 66’sına göre, esnek çalışma karar alma süreçlerinin kalite ve hızını artırıyor. Türkiye’deki çalışanların yüzde 71’i esnek çalışmanın yaratıcılığı güçlendirdiğini düşünürken, yüzde 72’si daha karlı iş bağlantılarının bu sayede elde edildiğini söylüyor.

Araştırmayı yorumlayan Regus Türkiye Ülke Müdürü Erim Denel de şunları söylüyor: “Analistler üretkenliği birçok unsurdan daha fazla etkileyen bazı uygulamaların altını çiziyor. Yaratıcılığı ve iş ağı kurma fırsatlarını artıran esnek çalışma uygulamaları, küresel şirketler tarafından büyük oranda tercih ediliyor. Şirketler esnek çalışmanın üretkenliği artırdığını biliyor, ancak üretkenlikteki bu artış, esnek çalışmanın daha iyi zaman yönetimi, daha fazla sorumluluk duygusu ve stresin azalması gibi birçok etkilerinin karışımından ortaya çıkıyor. Esnek çalışmanın kullanılmayan ofis alanlarını önemli oranda azalttığı düşünüldüğünde, bu uygulama,  giderlerini azaltmak ve çalışanların verimini ve mutluluğunu artırmak isteyen şirketler için tam bir kazan-kazan çözümü olarak öne çıkıyor.”