Grup mülakatı daha çok yurt dışında ve büyük ölçekli şirketlerde yapılan ama son zamanlarda yaygınlığı artmaya başlayan bir mülakat türü. Peki, grup mülakatının kapsamı nedir? Neden yapılır? İK uzmanları açısından iyi bir grup mülakatı nasıl olmalı?

grupmulakati

Genellikle çok fazla başvurunun olduğu pozisyonlar için planlanan grup mülakatının amacı aynı anda birden fazla adayı tanıyarak içlerinden doğru adayı seçebilmek olarak özetlenebilir. Grup mülakatında eksi artı olmak üzere ortalama 10 aday yer alır. Belirli bir plan çerçevesinde adayların kendi aralarında tartışmalarını sağlayarak liderlik özelliği baskın adayların öne çıkmasını sağlamak ve adayların özelliklerini canlı olarak gözlemleyebilmek hedeflenir.

Grup mülakatında sorular ve vaka çalışmaları gibi araçlar sayesinde adayların değişen davranış biçimleri gözlenir. Özellikle kişisel özellikler, ikna yeteneği, sorumluluk alma, takım içindeki uyum ve problem çözme yeteneklerine bakılır. Grup mülakatı adayları o an içerisinde karşılaştırma ve değerlendirme imkanı verir. Daha hızlı ve işlevsel bir süreci içermesi açısından son derece faydalıdır.

mulakat2

Grup mülakatında en az iki gözlemci, yani İnsan Kaynakları uzmanı olmak durumundadır. İK uzmanlarının adayın hem bireysel davranışlarını hem de takım içindeki davranışlarını iyi gözlemesi gerekir. Adaya sunulacak sanal çalışma ortamının mutlaka iletişim becerilerini, liderlik özelliklerini, zaman ve kriz yönetimini ortaya koyacak bir atmosfer olması önemlidir.

Genelde verilen vaka çalışmasında adaylardan sorunun iyi kavranması ve ardından önceliklendirme yapılarak çözüm önerilerinin sunulması beklenir. Adaylara tartışmaları için verilen süre mülakatın en kritik anlarından biridir. İK uzmanı, adayı bu kısa süreç içerisinde iyi gözlemlemelidir. Bu durumda doğru adayın kendisini belli ettiği gözden kaçmayacaktır.

İnsan Kaynakları uzmanına düşen bir diğer önemli görev de grup mülakatındaki ortamın bir savaş alanına dönüşmesini önlemektir. Adayların yüksek sesle birbirlerini bastırmak için gövde gösterisi yaptığı bir mülakat ortamının kimseye fayda getirmeyeceği ve amaca ulaştırmayacağı açıktır.