İnsan Kaynaklarının, 2015 yılında Yetenek Yönetimi ve Liderlik eğitimlerine geçmişte olduğundan daha fazla zaman ve kaynak ayıracağı ortaya çıktı. PERYÖN 2014 Yılı Değerlendirme Anketi sonuçlarında bu veriyle birlikte, en çok işe alımın perakende sektöründe beklendiği, ilaç sektöründe ise işe çıkarmaların olacağı belirtildi.

balloonsFarklı sektörlerden 43 şirketinin katılımıyla ve Towers Watson işbirliğiyle gerçekleştirilen PERYÖN 2014 Yılı Değerlendirme Anketi’ne göre geçen sene İK profesyonelleri yüzde 63 işe alım/seçme ve yerleştirme, yüzde 33 yetenek yönetimi ve yüzde 23 iş sağlığı ve güvenliği sistem ve uygulamalarına zaman ayırdılar. 2015’te performans yönetimi gündeme girerken, iş sağlığı ve güvenliği gündemden çıkıyor. İşe alımda perakende, işten çıkarmada ilaç sektörleri ilk sırada yer alıyor. 2015’te İnsan Kaynakları birimleri en çok yetenek yönetimi ve elde tutma ile liderlik konularına zaman ayıracak.

2015’in daha iyi bir yıl olması bekleniyor

Katılımcılar ankette büyüme açısından gelir, kar, pazar payı veya çalışan sayısı verilerine göre iş sonuçlarını da değerlendirdi. İş sonuçları doğrultusunda katılımcıların yüzde 44’ü 2014’ün 2013’e göre daha iyi bir yıl olduğunu belirtti. Katılımcıların yarısı da 2015’in 2014’e kıyasla daha iyi bir yıl olacağını düşünüyor.

2014 “İşe Alım” yılı oldu

Ankette katılımcılara İK birimlerinin 2014’te en çok zaman ayırdıkları konular ve 2015 tahminleri soruldu. Buna göre 2014’te katılımcılar en çok İşe Alım/Seçme ve Yerleştirme (yüzde 63) ile Yetenek Yönetimi (yüzde 33) en çok zaman/kaynak ayırdı. İş Sağlığı-Güvenliği Sistem ve Uygulamaları (yüzde 23) ise 2014’te İK departmanlarının en çok zaman/kaynak ayırdığı üçüncü konu oldu. 2015’te ise katılımcılar Yetenek Yönetimi ve İşe Alım/Seçme/Yerleştirme’ye eşit zaman ayıracaklarını tahmin ederken, İş Sağlığı ve Güvenliği, 2015’te kaynak ayırılacak konular arasında sayılmıyor. Onun yerini üçüncü sırada Performans Yönetim Sistemi Geliştirme ve Uygulamaları alıyor.

 İK, 2014’te en çok bu konulara zaman ve kaynak ayırdı

ik2014

İK, 2015’te en çok bu konulara zaman ve kaynak ayıracak

2015ik

5 yeni konu gündeme gelecek

2014’te kaynak ayrılmayan ancak 2015’te kaynak ayrılması planlanan konuların arasında ise, çalışanlarla iletişim, yedekleme planları, koçluk ve mentorluk uygulamaları, işveren markası çalışmaları, bağlılık/memnuniyet gibi anketler ve eylem planları bulunuyor.

En fazla istihdam perakende de bekleniyor

Katılımcılara işe alım ve işten çıkarma konularında hangi sektörlerin öne çıktığına ilişkin görüşleri de soruldu. Yüzde 65’i işe alımda en çok perakende sektörünün öne çıktığını belirtti. Onu yüzde 58 ile inşaat ve yüzde 40 ile enerji sektörü takip etti. İşten çıkarmada ise katılımcıların yüzde 42’si ilaç sektörünün ilk sırada olduğunu belirtti. Onu yüzde 30 ile tarım ve yüzde 28 ile bankacılık takip etti. Katılımcılar, bu eğilimlerin 2015 yılı için de devam edeceğini düşünüyor.

2014’te doldurulması en zor pozisyon Kıdemli Teknik Personel oldu

Katılımcıların yüzde 12’si 2014’te uygun aday bulmakta en çok zorlandıkları rolün Kıdemli Teknik Personel ve Teknik Yönetici olduğunu belirtti. Deneyimli Mühendislik ve Yönetici Asistanı rolleri de yüzde 9 oranıyla zor doldurulan diğer iki pozisyon oldu.

2015ik1

İK “Liderlik” eğitimlerinin peşinde olacak

2015 yılı için İnsan Yönetimi konusunda öne çıkması beklenen konularda ise yüzde 28 ile Yetenek Yönetimi ve Çalışanı Elde Tutma önemli bir farkla ilk sırada geliyor. Yetenek yönetimini ise “Liderlik ihtiyacı” izliyor. Bunun nedeni katılımcıların 2014’te Liderlik ile ilgili planlarını hayata geçirememesi olabilir. Çünkü İK profesyonelleri 2014’te en çok ihtiyaç duyduğu fakat arz/kaynak bulamadığı eğitim programlarının başında Liderlik Eğitimi olduğunu söylüyor, onu Kişisel Gelişim Eğitimleri ve Mesleki Eğitimler takip ediyor.

2015’te “yetenek savaşı” sürecek

PERYÖN Başkanı Sevilay Pezek Yangın, 2015 yılı İK gündemine ilişkin tahminlerini, “2015’te kurumların gündeminde Yetenek Yönetimi yerini koruyacak ve şirketlerin yetenekleri kapmak konusundaki yarışı sürecek. Bu nedenle sosyal medya ve ‘İşveren Markası Yönetimi’ ön plana çıkacak. İK’nın şirketin iş hedefleri ve insan yönetim ihtiyaçlarını takip edebilmesi ve proaktif hareket edebilmesi için İK stratejik ortaklık konusu yine 2015’in de trendlerinden olmaya devam edecek. Olumlu düşünme ile karıştırılan fark yaratan pozitif psikoloji ve yönetim uygulamaları önem kazanacak. Dijitalleşen iş yaşamının en önemli gerekliliği olan değişim yönetimi önemini korumaya devam edecek. Son olarak İK yönetimiyle ilgili sistem ve süreçlerin etkinliğini ölçme, izleme, karşılaştırma, bilgiyi analiz etme ve daha etkin ve verimli süreçler geliştirme ihtiyacı nedeniyle karar destek sistemleri, İK metrikleri ve ölçmenin de 2015’te öne çıkacak konular arasında olacağını düşünüyorum” şeklinde belirtti.