Sektörde İnsan Kaynakları Gelişim Derneği Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev alan uzman ve yöneticilerin bir araya gelerek oluşturduğu İKAGED 5 Mart’ta kuruldu.

ikagedSektörde güçlü adımlarla ilerlemeyi amaç edindiklerini belirten İKAGED yetkilileri misyonlarını; dünyada değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğreten ve paylaşan bir kuruluş haline gelmek, mevcut İnsan Kaynakları sistemini dünyada uygulanan çağdaş İK Yönetim Sistemi ile bütünleştirilmesine katkı sağlamak, güçlü bir yapı ile Türkiye’ deki İnsan Kaynakları Sisteminin gelişimine katkıda bulunmak, kamu kurumlarının, şirketlerin ve bireylerin gelişimini sağlamak, İK Yönetimi konusunda topluma rehberlik etmek, İnsan Kaynaklarını geliştirme çalışmaları ile firma ve kurumların mükemmelliğe erişmesini sağlamak olarak belirtiyor.

Toplumsal örgütlenmeyi destekleyen, katılımcı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Türkiye geneline yaymak, İnsan Kaynaklarının gelişimini sağlayarak toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmanın ise derneğin vizyonunu oluşturduğunu da ekliyorlar.

Türkiye’de İnsan Kaynakları Sisteminin geliştirilmesi, şirketlerin doğru kaynaklardan bilgi almaları, İnsan Kaynakları konusunda uzman çalışanların yetiştirilmesi, firmaların bilgilendirilmesi, İnsan Kaynakları temel fonksiyonlarının şirketlere anlatılması, bilgi ve beceri kazandırılması konularında faaliyette bulunacaklarını aktaran “İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM DERNEĞİ”nin kuruluşu tamamlandı ve 05.Mart.2015 tarihi itibari ile faaliyete başladı.

Şakir Gülsever (Yönetim Kurulu Başkanı), Erkan Ataman (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Enver Coşkunsu (Genel Sekreter),  Didem Özalp Yönetim Kurulu üyesi (Kurumsal İletişim ve Üyelik), Esra Kemer Tülü Yönetim Kurulu Üyesi (Eğitim ve Gelişim), Emre Gülsever Yönetim Kurulu üyesi (Organizasyonel Gelişim), Müge Özkorkut Yönetim Kurulu üyesi (İnsan Kaynakları Süreçleri) tarafından oluşan Dernek Yönetim Kurulu, kurumsal üyelik ile şirket ve kurumlarda İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin gelişimine destek vermek, sistemi yürütecek ve geliştirecek olan İnsan Kaynağının eğitimini ve gelişimini sağlayacak bireysel üyeleri ile tüm sektörlerde İnsan Kaynaklarının gelişimine kaynak yaratmak faaliyetlerini yürütecek. Ayrıca bu gelişim çalışmalarında İnsan Kaynakları ile ilgili konularda eğitim veren üniversitelerin 3-4 sınıf öğrencileri derneğin dinamik yapısına katkı sağlamak üzere üye olabilecekler.