İnsan Kaynakları alanında süreçleri verimli ve proaktif şekilde yönetmek için daha önce yapılan hataların farkında olmak ve bunları tekrar etmemek değerli. Şirketinizde umursamadığınız ufak sıkıntıların daha sonra içinden çıkamadığınız büyük sorunlara dönüşmemesi için deneyimlere odaklanmak ve sık yapılan hatalardan ders çıkarmak şart.

Şirketlerin her şey yolundayken İnsan Kaynakları süreçlerine önem vermemesi sık rastlanan bir durum. Özellikle küçük işletmelerde sadece şirketin gelirleri genellikle işverenler için yeterli. Oysa çalışanların mutsuzluğunun işin kalitesine olan etkisi gün geçtikçe daha da önemli hale geliyor. Kaliteli bir iş gücünü şirkete katmak, çalışan memnuniyetini sağlamak ve çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için İnsan Kaynaklarının ve elbette şirketlerin daha önce yapılan hataları tekrarlamaması ise başarıyı getiriyor.

İşte 2016’ya iyi bir başlangıç yapmak için göz atılması gereken sık yaşanan İK hataları:

Tedavülden kalkmış İnsan Kaynakları el kitabı

Hemen hemen her tür işletmede mutlaka bir İK el kitabı var. Sosyal hakların ve yönetmeliklerin yer aldığı bu kitapçığın her iki yılda bir mutlaka güncellenmesi gerekiyor. Bu şekilde yasal sorunları veya çalışanlarla yaşanacak sıkıntıları da engellemek mümkün.

Eksik çalışan dosyaları

Ortaya çıkacak herhangi bir sorunu en başından önlemek için çalışanların dokümanlarının tam olması gerekiyor. Çalışanın önceki çalıştığı işyerlerinin bilgisi, sağlık raporu bilgileri, eğitim belgelerinin eksiksiz olması çok önemli. Aksi halde usulsüzlüklerle ya da şirket içi sorunlarla karşılaşılabilir.

hrrr

Hızlı işe alım

İnsan Kaynakları departmanının sakınması gereken hataların başında hızlı işe alım süreci var. Acil ve kilit pozisyonlarda ihtiyaca hemen cevap vermek için acele işe alım yapmak daha sıkıntılı bir süreci başlatabilir. Bu durumda amaç sadece etkileyici özellikleri olan birisini almak değil, şirketin ihtiyacına cevap vermek olmalı. İnsan Kaynakları uzmanlarının bu durumda şirketin vizyonu ve hedefleri açısından sabırlı bir şekilde hareket etmesi en doğrusu.

Eğitimi önemsememek

Çalışan ya da yöneticiler için şirket içi ya da dışı eğitimler organize etmeyi masraf olarak görmek de sık yapılan hatalardan biri. Başta teknoloji olmak üzere pek çok dinamiğin hızla değiştiği günümüz iş dünyasında çalışanların kişisel gelişimleri şirket vizyonunun güçlenmesi adına çok önemli. Eğitim, çalışanların yeteneklerini daha iyi kullanmaları ve kendilerini değerli hissetmeleri adına da mutlaka gerekiyor.

Yetersiz İK politikaları

Şirket içi İK politikalarının eksiksiz olmasına dikkat etmek de son derece önemli. Örneğin işten çıkan bir çalışanın kullanılmamış izinleriyle ilgili net bir prosedürün olmaması krize yol açabilir. İK süreçlerinin hızlı ve sorunsuz ilerleyebilmesi için her türlü kriz için planları ve yasal süreçleri içeren bir politikanın varlığı şart.