Yeni bir iş, deneyimli olsun ya da olmasın her çalışan için yeni bir başlangıç ve bu nedenle çalışanın hızla işe uyumu  tüm süreçler için son derece önemli. Çünkü çalışanların uyumu hızlandığı ölçüde verimli iş süreçleri de hızlanıyor. Çalışanların işe uyum sürecinde yani oryantasyon aşamasında  İK uzmanları nelere dikkat etmeli? 

yenicalisan22222

Yeni bir çalışanın işe uyumu, bir organizasyonu verimli hale getirmek ve yeni çalışanların kuruma olan katkısını doğru kullanabilmek için önemli bir süreç. Bu nedenle işe yeni başlayan çalışanların performanslarını doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmesi, organizasyona entegre olabilmesi ve şirket hedeflerine yönelik çalışabilmesi için İK uzmanlarına büyük görev düşüyor.

İşte yeni bir çalışanın işe uyum sürecinde İK uzmanlarının yapması gerekenler:

  • Bir plan oluşturun

Yeni bir çalışanın hiçbir şey yapmadan işe adapte olmasını beklemek zaman kaybına neden olabilir. Çünkü deneyim sahibi olsa bile yeni bir organizasyonda işe başlamak hemen herkes için kolay olmayan bir süreç. Bu nedenle belirli bir plan oluşturmak ve bu plan içerisinde, yeni işe başlayan çalışanlara işlerin nasıl yürüdüğünü, şirketin hedeflerini ve misyonunu anlatmak işe uyumu kolaylaştırır. Kısacası ilk adım bir oryantasyon programı yapmaktan geçiyor.

  • Deneyimli çalışanlarla buluşturun

Hiç kimse bir işi, onu uzun süre yapandan daha iyi bilemez. Bu nedenle yeni işe başlayan çalışanların işe uyumu için onları, o işi yapan tecrübeli çalışanlarla bir araya getirin. Bu durum yeni çalışanların iş yapış biçimini anlamasını, kendini ekibin bir parçası olarak görmesini ve dolayısıyla aidiyet duygusunun oluşmasını sağlar.

yenicalisan

  • Zaman tanıyın

Yeni işe başlayan çalışanlara zaman tanıyın ve onlara öncelikli olarak firmanızın eğlenceli taraflarını gösterin. Örneğin şirket tarihini anlatacağınız kısa bir firma gezintisi organize ederek, hem kendisini önemli hissetmesini hem firmanızı ve firmanın hedeflerini tanımasını hem de işe adaptasyon sürecinde iyi vakit geçirmesini sağlayın.

  • Geri bildirim alın

İşe başlangıçtan belirli bir süre sonra yeni işe başlayan çalışanlarla bir araya gelerek onlardan geri bildirim alın. Bu süreçte onların şirket hakkındaki görüşlerini öğrenin. Geri bildirim doğrultusunda değiştirilecek ya da düzeltilecek bir şeyler varsa kalıcı çözümler getirmeye çalışın. Bu durum yeni işe başlayan çalışanın kendini önemli hissetmesini ve düşüncelerinin dikkate alındığını görmesini sağlar.