Ünlü Liderlik Koçu Paul Sohn, 21. yüzyılda liderliği dört ana kategoriye ayırıyor. İlgisiz, özgürleştirici, dominant ve koruyucu olmak üzere dört liderlik alanından bahseden Sohn, liderlik sahnesinde işlerin artık eskisi gibi yürümediğini söylüyor. Peki, etkili bir lider olmak için neleri yapmak ve yapmamak gerekiyor?

liderrrr

Günümüz iş dünyasında iş yapış biçimleri olduğu kadar yönetim şekilleri de hızla değişiyor. Teknoloji, yeni bir jenerasyonun iş hayatına katılması ve iletişimin giderek güçlenmesi gibi faktörler nedeniyle organizasyonlardaki liderlerin rolleri çok önemli ve de eskisine nazaran daha zor. Liderlik Koçu Paul Sohn, yeni dünya düzeninde ilgisiz, özgürleştirici, dominant ve koruyucu olmak üzere dört farklı liderden bahsediyor. Etkili bir lider olmak için aşağıda Sohn’un verdiği bilgilere kulak vermekte fayda var.

Özgürleştirici lider takip edilmeli

Özgürleştirici lider yüksek destek ve sağlıklı bir rekabet ortamının öncüsüdür. Akıllı, güvenilir ve özgüveni tam bir bireydir. Özgürleştirici lider aile, takım, organizasyon ve toplum içinde yetenekleri ve başarılı insan ilişkileriyle öne çıkar. Kişisel kazanımlarının önüne organizasyon kazanımını koyar. Adı üzerinde birlikte çalıştığı kişilerin özgür olmalarını ister, onları bu yönde destekler. Potansiyellerini ortaya koymaları için öncelikle kendilerini rahat hissetmeleri gerektiğini bilir ve onlarla sürekli iletişim halindedir. Takip etmeye değer lider tipi özgürleştirici liderdir. Etkili bir lider olmak için özgürleştiren bir yapıda olmak çok önemli.

Koruyucu liderler mazide kaldı

Koruyucu liderler politik olmaları ve çalışanlarında güven duygusu yaratamamaları ile öne çıkıyor. Politik olmaları çalışanlarda uzun vadede söz konusu liderle birlikte yol alamayacakları hissini doğuruyor. Lider bu şekilde davrandığında samimi bulunmuyor. Bu durum çalışanı geriye de götürüyor. Kendisiyle bağ kurmayan, iyi bir iletişimi olmayan ve herkesi idare etmeye çalışan liderlerin ekipleri ya pes ediyor ya da bu duruma alışarak çalışmaya devam ediyor. Bu da zamanla rekabet duygusunu, kendisini eleştirmeyi ve geliştirmeyi unutan bir çalışan anlamına geliyor. Giderek tarihe karışan koruyucu lider oldukça etkisiz olarak tanımlanabilir.

lider222

Korkunun adresi dominant lider

Dominant liderin en belirli özelliği çalışma ortamını manipülasyon, baskı ve korku ile idare etmesi. Çalışanlar stres altında çalışıyor ve gündemlerinin en önemli maddesi yeni fikirler üretmek değil, işin zamanında yetişip yetişmediği oluyor. Bu lider kültüründe çalışan potansiyeli önemsenmiyor. Bu güvensiz korku ortamında dominant liderin tek etkili özelliği sadece korkutucu olması. Evet onlara etkili denebilir ama kötü anlamda olduğu muhakkak.

İlgisiz lider verimsiz çalışan

Etkili bir lider olmak için ders alınması gereken bu lider tipi ilgisiz olarak tanımlanıyor. İlgisiz lider, temel görevlerini yerine getiren, gerisiyle de pek ilgilenmeyen bir lider tipi. Çalışanlarını desteklemediği gibi, verimli ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratma konusunda da başarılı değil. Düşük beklentinin ve ilgisizliğin hakim olduğu bir ortamda o lidere etkili demek mümkün değil.

Peki, siz nasıl bir lidersiniz?

Etkili bir lider olmak için çalışanlarla etkili ve pozitif bir iletişim kurmak, empati yapmak, onlara destek vermek, rekabet ve mücadele ortamı yaratmak şart. Üstelik tüm bu özelliklerin şirket kültürü olarak yerleşmesi de çok önemli. Çalışanların sevdiği, saygı duyduğu, potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir çalışma ortamı sağlayan, yani onları özgürleştiren lider, günümüzün en etkili lider profili.