The Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayınlanan “İnsan ile Avantaj Yaratmak” raporu İnsan Kaynakları yönetiminin şirketler için giderek artan önemini bir kez daha vurguluyor. İK yönetimindeki kritik trendleri inceleyen rapora göre Türkiye, dünyada İK yönetiminde sosyal medyaya en fazla önem veren ülkelerden biri.

ise alim trendleri “İnsan ile Avantaj Yaratmak 2014-2015” raporu 101 ülkenin farklı sektörlerinde görev yapan 3 bin 500’den fazla yöneticinin online anket cevapları ve 64 şirket yöneticisi ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler temel alınarak hazırlandı. Araştırmanın online anketine bu yıl Türkiye’den de 67 yönetici katıldı. Rapor özellikle İK yönetiminin şirketin finansal performansına etkisini net bir şekilde gösterdi.

İK şirket yönetimiyle ortak çalışmalı

Raporun yazarları Fortune Dergisi’nin “En Çok Çalışılmak İstenen 100 Şirket” raporundaki halka açık şirketler ile S&P 500 Endeksi’nin son 10 yıllık hisse senedi performansını inceledi. En güçlü İK performansına sahip olan 100 şirketin S&P 500 endeksine göre yaklaşık yüzde 100 puan daha yüksek getiri sağladığı görüldü. Rapor söz konusu başarının ancak İK yöneticilerinin şirket yönetimi ile ortak çalışabildiği sürece mümkün olabileceğinin altını çiziyor. Çalışmada İK yönetimi ile finansal başarı arasındaki ilişkiyi ortaya koymanın yanı sıra İK performansını sayısal verilere dayandıran İnsan Kaynaklarının şirket yönetimlerinde söz sahibi olan stratejik bir fonksiyon haline geldiğine de dikkat çekiliyor.

Türkiye sosyal medyanın gücüne inanıyor

Raporda dünya genelinde en önemli ilk 10 alan arasında yer almayan sosyal medya başlığı, Türkiye’de ikinci en önemli alan olarak öne çıkıyor. Türkiye, Endonezya ile birlikte bu başlığı en üst sıraya koyan ülke olarak göze çarpıyor. Türkiye sıralamasında ikinci başlık olan sosyal medyada güçlülük, şirketlerin açık ve entegre bir İK ve sosyal medya stratejisi tanımlamaları, sosyal medyadaki varlıklarını etkin bir şekilde kullanmaları, takip etmeleri ve sadece sosyal medya aktivitelerinden sorumlu olarak atanmış çalışanlara sahip olmaları anlamına geliyor. Türkiye’deki İnsan Kaynakları yönetiminde bu bağlamda sosyal medya İnsan Kaynakları yönetimi açısından diğer ülkelere göre çok daha büyük bir önem arz ediyor.

Tüm sonuçlar baz alındığında dünya genelindeki en önemli beş başlık söyle:

1. Liderlik
2. Yetenek yönetimi
3. Davranış ve kültür
4. İK stratejisi
5. Çalışan katılımı

Çalışmanın Türkiye için olan ayağına bakıldığında ise öncelikli görülen ilk beş başlık şu şekilde:

1. Yetenek yönetimi
2. Sosyal medya
3. Liderlik
4. İşverenin marka imajı
5. Davranış ve kültür

İnsan Kaynakları iletişim, önceliklendirme ve yaratılan etki ile öne çıkıyor. Araştırmaya göre iyi bir İK fonksiyonları üç temel özelliği ile fark yaratıyor:

– İK hem kurum içindeki, hem de dışındaki unsurlar ile iletişim halinde olarak operasyonel ve finansal performansa katkı sağlıyor.
– Önemli İK konuları, verilere dayalı önceliklendirme yapılarak belirleniyor ve yatırım kararları şekillendiriliyor.
– İK fonksiyonu somut anahtar performans göstergelerini (KPI) kullanarak şirketin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak etkiyi yaratıyor.