09/02/2017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname ile işveren teşvikleri ve istihdamı artıracak yeni düzenlemeler başlamış bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin organizasyonuna katılarak işçi, işveren ve genel ekonomik alanlarda reformların artarak sürdürüleceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı ve Başbakanın açıklamış olduğu desteklere ilişkin Kanun Hükmünde Kararname 09/02/2017 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşveren teşvikleri ve istihdamı artıracak yeni düzenlemeler yayımlanan KHK ile başlamış bulunuyor.

KOBİ’lere destekler devam ediyor

Kobilere sağlanan 50 bin faizsiz bir yıl geri ödemesiz ve iki yıl geri ödemeli kredi desteği devam ediyor. Belirtilen kredi desteğine şu ana kadar 250 bin kişi müracaat etti.

Bağkur’lulara işsizlik maaşı meclise geliyor

Küçük işletmelerde çalışan kişilerin zarar sonucu işsiz kalmaları halinde işsizlik maaşı benzeri bir destekten faydalanmaları için ahilik fonu kurulması gündeme alınıyor. Mart veya Nisan ayında meclise girecek olan konuyla kısa zamanda Bağkur’lulara destek olunması planlanıyor.

İşveren sigorta primi teşviki

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılıyor ve destek tutarı fondan karşılanıyor.

Borçluya teşvik yok, borçlar yapılandırılıyor

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süre içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal sürede ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumların tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde teşviklerden yararlandırılma söz konusu değil.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan teşviklerden faydalandırılıyor.

Kamu, yurt dışı çalışanları ve SGDP kapsamında olanlar teşvik dışı

687 Sayılı KHK’da yayımlanan teşviklerden kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleriyle 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar yararlanamıyor.

(Asgari ücret teşviği yazımızı okumayı unutmayın)

İlave istihdama gelir vergisi teşviki

31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin ediliyor.

Teşvik kapsamında bulunan iller

resim1

resim2

Kariyer.net danışma hattı

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için 0850 220 00 21 numaralı hattan Kariyer.net müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı M. Mert Nayır

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı M. Mert Nayır