Bir süredir yaşanan pek çok olumsuz olay neticesinde kriz yaşayan Turizm sektörünü canlandırmak amacıyla kollar sıvandı ve düğmeye basıldı. İşte turizm için sağlanan destek ve teşvikler…

Kışın çalışmaya ara vermeyen otellerin dahi işçi çalıştırmayı durdurmaları, erken rezervasyon fırsatlarının açığı kapatmaya yetmemesi, güvensizlik ortamı, Avrupa ülkelerinin uzaklaşması gibi pek çok farklı neden Turizm sektörünü uzun bir süredir büyük sıkıntılarla baş başa bıraktı. Yaşanan ağır durgunluk halini canlandırmak için bazı yeni önlem ve teşvikler söz konusu.

İşte söz konusu destek ve teşvikler:

Turist getiren seyahat acentalarına uçuş başına destek verilmesi

2015 yılında sadece Rusya Federasyonu ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına verilen destek, 2016 yılında tüm ülkelerden turist getiren seyahat acentalarına da verilerek genişletildi. Desteğin 2017 yılı boyunca sürmesine yönelik 2016/9619 sayılı karar ise 31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 01 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında tüm ülkelerden turist getiren (A) grubu seyahat acentalarına uçuş başı 6 bin USD destek verilecek. Ayrıca bu dönemde 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak seferlerinde en az 150 yolcu getiren (A) grubu seyahat acentalarına 6 bin USD destek tutarı yüzde 30 artırılarak uygulanacak. Destek, kararda belirtilen şartları sağlayan tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşlara verilecek.

Mesleki eğitim ve stajyer öğrenci ücretlerine ilişkin devlet desteği

2/12/2016 tarihinde yayınlanan 6764 sayılı Kanunun 48. maddesiyle 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Geçici Madde 12. maddesine “2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklarla işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz ibaresi eklenmiştir. Ödenebilecek en az ücretin, 20’den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında devlet katkısı olarak ödenir.” Bu kapsamda yapılacak ödemelerin bir kısmının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 13.02.2017 tarihli duyuruda açıklandı.

Buna göre:

– Devlet katkısının miktarı işletmede çalışan personel sayısına göre değişiyor. Mesleki eğitim görülen işletmede çalışan personel sayısı 20’den az ise ödenebilecek en az ücretin (net asgari ücretin %30’u) 2/3’ü, 20 ve daha fazla ise ödenebilecek en az ücretin (net asgari ücretin %30’u) 1/3’ü devlet katkısı olarak ödenecek.

– Öğrencinin sözleşmede belirlenen ücreti her ayın 10. gününe kadar işletmeler tarafından öğrencinin banka hesabına ödenecek. İşletme tarafından ödenen devlet katkısı tutarı ise ayın 25’ine kadar işletmenin hesabına yatırılacak.

– İŞKUR tarafından fondan karşılanacak olan tutarlar öncelikle, MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe birimlerine aktarılacak. MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve YÖK Muhasebe birimleri tarafından okulların ve yükseköğrenim kurumlarının muhasebe birimlerinin emanet hesaplarına aktarılan tutarlar, ilgili eğitim kurumlarının muhasebe birimleri tarafından işletmelere banka üzerinden ödenecek.

– Bu şekilde öğrencilere ödenecek ücretlerin bir kısmı devlet katkısı olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, sözleşmede kararlaştırılan ücretin kalan kısmı ise staj görülen işletme tarafından karşılanacak.

maasa

Kredi garanti fonu ile kredi kullanım imkanı

Turizm sektöründe yaşanan ekonomik daralma nedeniyle teminat yetersizliği olan (A) grubu seyahat acentalarının finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Ukrayna, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Norveç, Bulgaristan ve Romanya’dan kredi başvuru tarihinden bir önceki yıl en az 400 bin turist getiren, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi (A) grubu seyahat acentalarına Kredi Garanti Fonu’nun kefalet desteği ile 100 milyon TL’ye kadar kredi kullanma imkanı sağlandı.

ÇSGB ile Turizm Bakanlığı arasında imzalanan istihdam destek paketi

Antalya ve Muğla illerinde faaliyet gösteren işverenlere Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği prim ödemesi yapılmasına ilişkin işbirliği protokolü 12.04.2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe girdi. Daha sonra 06.06.2016 tarihinde İŞKUR tarafından yayımlanan 2016/1 sayılı SİDEP Genelgesi ile desteğin kapsamı tüm illeri kapsayacak şekilde genişletildi. Destek kapsamında 2016 yılında çalışmış olan ve aynı yıl en az üç ay iş akdi askıda olan kişilerden, aynı işyerinde 31.05.2017 tarihine kadar işe başlayarak 9 ay çalıştırılan (fiili çalışma ve denkleştirme dâhil) kişilerin takip eden üç ay süresince ücreti (asgari ücrete kadar) ve sigorta primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Memur ve emeklilere tatil kampanyası

Tur şirketleri ve Anadolu Jet ile anlaşma yapan Türkiye Emekliler Derneği, isteyene termal, isteyene deniz tatili olmak üzere 4-5 günlük tatil imkanı sunuyor. Alanya ve Dalyan’da her şey dahil 555 liraya tatil imkanına kavuşan emekliler, Afyonkarahisar’da ise 600-755 liraya kaplıca keyfi yapabilecek. Yapılan anlaşma ile emeklilerin de aktif olarak turizme kazandırılmaları amaçlanıyor. Akdeniz otellerinin birçoğu kamu çalışanlarına ekstra fiyat tarifeleri ve paketler sunuyor. Beş günlük tatil fiyatına yedi günlük tatil imkanı sunan otellerin hem memurları sevindirmesi hem de turizmi canlandırması planlanıyor.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı M. Mert Nayır
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı M. Mert Nayır