Öncelikli hedeflerinin işini severek yapan HD’lilerden oluşan bir ekip kurmak olduğunu söyleyen HD İskender İK Direktörü Beste Şirin Petekçi, “Çok çalışıyoruz, daha önemlisi keyifle ve birlikte çalışıyoruz. Her daim güven, saygı ve performans odaklı ilişkiler kurmaya özen gösteriyoruz. Bu, yaptığımız işte daha başarılı olmamızı sağladığı gibi şirkete olan bağlılığımızı da artırıyor” diyor.

hddd
HD İskender İK Direktörü Beste Şirin Petekçi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdikten sonra İnsan Kaynakları alanında yüksek eğitime devam eden ve öğrencilik sürecinde de İK departmanında çalışarak erken yaşta iş süreçlerini öğrenen HD İskender İK Direktörü Beste Şirin Petekçi, 17 kişilik ekibiyle Ücretlendirme ve Yan Haklar, İşe Alım, Eğitim ve İdari İşler fonksiyonlarını yürütüyor. Petekçi, İK’ya bakışından ve projelerinden söz ediyor.

Öncelikle eğitim geçmişiniz ve İK alanını seçmeye karar verme nedenlerinizden başlayabiliriz?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitirdim, ardından aynı üniversitede İnsan Kaynakları alanında yüksek lisans yaptım. Birinci sınıftan itibaren Turkcell’in İK departmanının şirket organizasyonlarını ve oryantasyonlarının oryantasyonunu yapıyordum, dört yılım hem okul hem Turkcell İK arasında geçti. Ve çok sevdim, sonrası da bu alanda devam şeklinde gelişti.

Yapılanmanızdan bahsedebilir misiniz?

HD İskender olarak şirketimizde altı direktörlüğümüz var; bunlar İK, Operasyon, Tedarik Zinciri, Pazarlama, Mali İşler ve Bilgi Teknolojileri. Biz İK ve İdari İşler olarak 17 kişilik ekibimizle iş ortaklığı modelinde çalışarak Ücretlendirme ve Yan Haklar, İşe Alım, Eğitim ve İdari İşler fonksiyonlarını yürütüyoruz.

İK departmanları kurumlar için sizce ne ifade ediyor?

İnsan Kaynakları departmanının şirkette stratejik bir önemi var. Hem her fonksiyon için bir iş ortağı hem de orta ve uzun vadedeki hedeflerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi noktasında kilit fonksiyon. Çünkü özellikle perakendede hedeflere ulaşmadaki en kritik kaynağımız insan. İş sonuçlarını önemli derecede etkileyecek uygulamaları ve önerileriyle İK’nın dönüştürücü etkisi yadsınamaz. Hem günlük operasyondaki pratik çözümlerle her bir çalışanın şirket içerisindeki hayatını kolaylaştıran ve kalitesini artıran hem de tüm çalışanları ve şirketin ana işini anlayarak uygulanabilir ve değer katan projelerle şirketi bir adım öteye taşıyan bir departman olan İnsan Kaynakları, geleceğin potansiyel üst düzey yöneticilerini bugünden hazırlamada önemli bir rol üstleniyor.

Çalışan bağlılığı ve verimi artırmak için kurumunuzda hangi İK süreçlerine önem veriyorsunuz?

Şirket aidiyeti ve bağlılığı için öncelikli hedefimiz her biri işini severek yapan HD’lilerden oluşan bir ekip kurmak. Burada işe alım sürecimizden başlayan bir iç müşteri hikayesi söz konusu. İşe alım sürecimizde beklentilerimizi ve hedeflerimizi çok net bir şekilde adaylarımızla paylaşıyor ve onların beklentilerini ve gelecek hayallerini anlamaya çalışıyoruz. Değerlerimiz ve hedeflerimiz örtüştüğü durumda hikayenin devamını başarı ve keyifle geçirmek çok daha kolay. Adayımız HD’li olduğu ilk gün sıcak bir ekiple karşılaşıyor ve görüşme sürecinde ne duyduysa çok daha iyisini deneyimliyor. Bu, şirkete ve ekibe olan güvenini sağlıyor, bu da bağlılık için olmazsa olmazlardan biri.

Şirket içinde hem dikey hem de yatay yönde kariyer imkanı söz konusu. Bunu sağlayabilmek için her bir pozisyondaki çalışanın sadece belli sabit bir görevde değil aynı zamanda farklı alanlarda deneyim sahibi olmasını destekliyoruz. Performans ve şirket ihtiyaçları aynı noktada buluştuğunda da çalışanlarımıza fırsatlar sunuyoruz.

Çok çalışıyoruz, bununla birlikte daha önemlisi keyifle ve birlikte çalışıyoruz. Hem kendi ekibimiz hem de diğer departmanlarla olan çalışmalarımızda her daim güven, saygı ve performans odaklı ilişkilerimiz var. Bu hem yaptığımız işte daha başarılı olmamızı hem de şirkete olan bağlılığımızı artırıyor.

Bu yıl İK hedeflerinizin arasında en önemli başlıklar neler?

İK departmanı olarak günlük operasyonlarımızı yürütürken yeni projeler üretmek ve uygulamaya geçmek bizim için olmazsa olmaz. Yılın başından bugüne kadar birçok yeni proje oluşturduk ve canlıya geçirdik. Öncelikle tüm ücretlendirme ve yan haklar çalışma yapımızı değiştirdik, süreçlerimizi Türkiye’nin en büyük danışmanlık firmalarından biriyle iş ortaklığı kurarak dış kaynaklı olarak yürütmeye başladık. Vardiya düzenimizi ve takiplerimizi operasyon ihtiyaçlarına ve bizim çalışma düzenimize uygun olacak şekilde tamamen değiştirdik, kullanımı daha kolay ve çok daha verimli hale getirdik. İşe alım sürecimizi yeniden düzenledik. Hem sahanın hem de departmanların ihtiyaçlarını çok daha iyi tespit edebilen ve hızlı cevap verebilen iş ortaklığı yapısına geçtik.

Eğitim departmanımızda önemli değişiklikler gerçekleştirdik ve HD Akademi’yi kurduk. Hem organizasyon yapımızı hem de eğitim içeriklerimizi yeniledik. Eğitimlerimizi çok daha ilgi çekici ve verimli hale getirdik. Yöneticilerimiz için “Yönetici Geliştirme Eğitimi- YGE” yeni yönetici olacak arkadaşlarımız için de “Yönetici Yetiştirme Eğitimi – YYE”  programlarımıza başladık, toplamda tam 80 yöneticimiz bu programı tamamladı, hem cirolarımız hem de misafir memnuniyetimizde şimdiden olumlu etkilerini görmeye başladık.

Günlük operasyonlarımızda yaptığımız diğer önemli projelere ek olarak “Performans Değerlendirme Projesi”ni başlattık ve Temmuz ayında ilk pilot çalışmamızı gerçekleştireceğiz. 2017 sonu itibariyle de tam olarak canlıya geçirmeyi hedefliyoruz.

İşe alımlarda ve kendi ekibinizi oluştururken adayda ilk dikkatinizi çeken özellikler nelerdir?

Öncelikle şirket içerisinde departman yöneticileriyle çok yakın çalışan, ihtiyacı çok iyi anlayan ve hızlıca cevap veren bir ekip kurmak kritik bir öneme sahip. Benim için bir İK profesyonelinin olmazsa olmaz özellikleri adaptasyon yeteneği ve ilişki kurma becerisi. Bizim için en önemli kriterlerden biri şirket değerlerimizle adaylarımızın değerlerinin ve hedeflerinin örtüşmesi. Kendi alanında gelişme potansiyeli olan, yeniliklere ve değişime açık, operasyona yakın çalışmayı seven, yaptığı işte uzman veya uzmanlaşmaktan ve aynı zamanda paletine farklı renkler katmaktan da keyif alacak, iletişimi kuvvetli adaylarla birlikte çalışmayı tercih ediyoruz.

Sizce bir İK’cının en önemli başarı anahtarı nedir?

Öncelikle kariyerinin başlangıcında olan herkes için ortak nokta gerçekten ne yapmak istediklerine karar vermeleri ve bu yönde yaşamak istedikleri işi, çalışma ortamını ve şirketi hayal ederek bunun peşinden gitmeleri. İşlerini her açıdan bulmak istedikleri hale getirmek için çabalarlarsa mutlaka kazanırlar. Önemli olan hedeflerini yaşatmak için de elinden geleni yapmaları. İK’cılar için temel yaklaşıma ek olarak her daim meraklı, yenilikçi, değişime açık, esnek, teknik bilgide ve aynı zamanda insan ilişkilerinde uzman olmak başarıyı getirecektir. Şirketin iş alanını bilmek, anlamak, uygulanabilir, pratik ve katma değerli çalışmalar gerçekleştirmek, vakti geldiğinde değişebilmek, bugünü iyi yönetip geleceği her daim planlamak başarı için kilit noktalar.