Yılda dört kez iş dünyasının eğilimlerini araştıran Randstad Workmonitor araştırmasına göre, her 10 çalışandan 9’u işverenlerinin 5 yıl öncesine göre daha fazla beceri ve yetkinlik beklentisi içinde olduğunu söyledi.  Türkiye’nin de dahil olduğu 32 ülkeyi kapsayan araştırma, işverenlerin beş yıl öncesinden daha fazla beceri ve yetkinlik talepleri olduğunu gösteriyor.

 

isverenlernebekliyor250x150Randstad, Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarını içeren, Türkiye’nin de dahil olduğu 32 ülkeyi kapsayan yılın üçüncü Workmonitor araştırmasını yayınladı. Araştırma sonuçlarına göre, işverenler çalışanlarının birçok konuda daha fazla donanımlı olmasını istiyor.  Çalışanlar işverenlerinin beş yıl öncesinden daha fazla beceri ve yetkinlik talepleri olduğunu belirterek, bu taleplerin her geçen yıl aynı doğrultuda artacağını söylüyor. Özellikle Çin, Hindistan, Malezya ve Brezilya’daki çalışanların yüzde 90’dan fazlası gelecek yıllarda işleriyle ilgili olarak daha fazla beklenti talebinin doğacağını düşünüyor.

 

İşverenlerin beklentileri üst düzeye çıkacak

 

Türkiye’deki önümüzdeki yıllarda işlerinde daha fazla çaba sarf edeceklerini düşünen çalışanların oranı yüzde 81 olarak tespit edildi. Bu oran en düşük İspanya’da yüzde 57, Danimarka’da ise yüzde 62 olarak ölçümlendi. Randstad Türkiye Genel Müdürü Altuğ Yaka, iş dünyasında ve beraberinde iş yapış biçimlerindeki dönüşüm ile işverenlerin hizmet verdikleri alanlarda fark yaratabilmek için çalışanların da birçok alanda beklentilerinin arttığını söyledi. Yaka, “İşverenlerin büyük bir bölümü çalışanlarının eğitiminin yanı sıra deneyim, yetkinlik, sosyal ve dijital becerileri konusuna daha fazla önem veriyor. Hatta çalışanlarının bu becerilerine güçlendirmek için Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de işverenler eğitim ve destek kurslarına yatırım yapmaya sıcak bakıyor. Teknolojinin damgasını vurduğu günümüz iş dünyasında, bugünden itibaren dijital becerilerin önemi, işverenlerin bu alandaki beklentileri üst düzeye çıkacak” dedi.

 

Çalışanlar gelecekten kaygılı

 

Araştırmaya katılan çalışanların yüzde 92’si işlerinin gereğini yerine getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Buna karşılık, geçmiş beş yılda yaşanan artan talepler ve geleceğe yönelik de aynı beklentilerin olması sonucu çalışanların üçte biri zaman içinde işlerinin gereğini yerine getiremeyecekleri korkusunu taşıyor. Bu kaygının en yüksek olduğu ülke yüzde 60 ile Japonya oldu. Türkiye’de sürdürülen araştırmada ise çalışanların yüzde 34’ünün bu kaygıya sahip olduğu tespit edildi.

 

 

Türkiye’de çalışanlar neler düşünüyor?

 

Türkiye’de gerçekleşen Workmonitor araştırmasına katılan çalışanların yüzde 91’i işin gerekleri ile çalışanın beceri ve yetkinlikleri arasındaki uyumu sağlama sorumluluğunun işverene ait olduğunu düşünüyor. Öte yandan çalışanların yüzde 65’i işverenlerin bugün çalışanlarından beş yıl öncesine göre daha fazla beklentisi olduğuna inanıyor. Her yüz çalışandan 89’u son 5 yıla göre dijital becerilerin öneminin arttığını belirtirken, araştırmaya katılan çalışanların üçte biri gelecekte işlerinin gereklerini yerine getirememekten korkuyor. Araştırmadaki diğer bulgular ise şöyle;

 

Sorular Katılıyorum Katılmıyorum
İşverenler çalışanların sosyal becerilerine beş yıl öncesine göre daha fazla önem veriyor % 85 % 15
İşverenler çalışanlarının dijital becerilerine beş yıl öncesine göre daha fazla önem veriyor % 89 % 11
İşverenler çalışanlarının eğitimine ve destek kurslarına beş yıl öncesine göre daha fazla önem veriyor % 74 % 26
İşverenler çalışanlarının deneyimlerine beş yıl öncesine göre daha fazla önem veriyor % 76 % 24
Önümüzdeki beş yıl içinde işimin daha fazla çaba gerektireceğini düşünüyorum % 81 % 19
İşimin gerektirdiklerini yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım % 96 % 4
Görev konumumda sosyal becerilerin öneminin giderek artacağını düşünüyorum % 81 % 19
Görev konumumda dijital becerilerin öneminin giderek artacağını düşünüyorum % 87 % 13
Görev konumumda deneyimin öneminin giderek artacağını düşünüyorum % 89 % 11