Doğru adımları izleyerek mülakat sürecini tamamlamak ve işe alımı gerçekleştirmek KOBİ’lerin sağlıklı büyüyebilmesindeki en önemli unsurların başında geliyor. Peki, bünyesinde İK ekibi veya uzmanı olmayan KOBİ’lerin başarılı bir mülakat süreci yönetmek için uygulaması gereken stratejik adımlar neler?   

kobi_mulakat5

KOBİ’lerin amaç ve idealleri doğrultusunda büyüyebilmesi için, doğru ve kaliteli çalışanları bünyesine katması gerekiyor. Yöneticilerin ise çok sayıda başvurunun arasından doğru işe alımı yapabilmesi için mülakat sürecinde dikkat etmesi gereken adımlar bulunuyor.

Mülakat için çağrılan adayların görüşme sırasındaki tutum ve davranışları, adayın firmaya ve pozisyona uygun olup olmadığını belirler. Ancak adayın işe alınıp alınmayacağını kestirebilmek için yapılan mülakatın da belirli kurallar çerçevesinde olması gerekir.

İşte, iş görüşmesine girecek yöneticilerin hem adayı değerlendirirken hem de mülakat tekniği olarak dikkat etmesi gereken adımlar:

saat3432

  • Mülakata vaktinde geliyor mu?

Adayların davet edildikleri mülakata vaktinde gitmeleri o işi ne kadar ciddiye aldıklarını gösterir. Bu nedenle iş ilanı için firmaya başvuruda bulunan ve iş görüşmesine davet edilen bir adayın mülakata vaktinde gelip gelmemesi, gelemiyorsa bunu haber edip etmemesi adayın disiplini, işe istekliliği ve firmaya olan ilgisi konusunda fikir verir. İş görüşmesine giren yöneticiler, adayın o anki tutumuna bakarak aday hakkında görüş sahibi olabilir.

modernstill_23

  • Konuyla ne kadar ilgili?

İş görüşmesine davet edilen bir adayın görüşme sırasında konuşulanları dikkatlice dinlemesi, sorulara ve vereceği cevaplara odaklanması, adayın o iş için ne derece istekli olduğunun anlaşılmasını sağlar. Görüşme esnasında sürekli olarak elde tutulan bir şeylerle oynama, kâğıt üzerine çizgiler çizme,  çevreye bakınma ve sık sık saati kontrol etme gibi eylemleri olan adaylar ise sabırsız oldukları veya başvurulan pozisyonla ilgili olmadıkları yönünde fikir edinmeyi kolaylaştırır.

  • Mülakat doğru bir ortamda yapılıyor mu?

Mülakatın yapılacağı odanın sakin, gürültü ve karmaşadan uzak olması, görüşmenin istenilen bir şekilde başlayıp sona ermesi ve adayın kendini rahat bir şekilde ifade edebilmesi açısından önem taşır. Bunun yanı sıra adaya kibirle ve küçümser tavırla yaklaşmak, adayın içine kapanmasına ve istediği şekilde konuşmamasına neden olur. Rahat bir ortamda ve doğru bir şekilde yapılan mülakatlarda adaylar kendileri hakkında daha fazla bilgiyi görüşmeyi yaptıkları kişiyle paylaşır. İş görüşmesine katılan yöneticilerin, adayları dinlerken yargılardan, adayların söylediklerini onaylayan ya da reddeden tavır ve davranışlardan kaçınması gerekir. Onaylayan veya reddeden tavırlar ve sözler, adayların gerçeklerden uzak cümleler kurmasına neden olabilir.

  • Doğru soruları sordunuz mu?

Mülakatlarda adaylardan sorulara samimi ve doğru bir şekilde yanıt vermesi beklenir. Ancak iş görüşmelerinin hem adaylar hem de görüşmeyi yapan kişiler üzerinde oluşturduğu stres dikkate alındığında bunun birdenbire olması ön görülemez. Bu nedenle mülakatı yapan kişinin adayla yapacağı kısa bir sohbet, gerginliğin ortadan kalkmasını ve adayın daha rahat konuşmasını sağlar. Mülakatı yapan kişinin, adayın işe ve firmaya olan uygunluğunu ölçmek, adayı tanımak, tecrübelerini, becerilerini ve yetkinliklerini öğrenmek için doğru mülakat sorularını yöneltmesi gerekir. Doğru mülakat sorularının yöneltilmesi halinde firma açtığı pozisyon için doğru adayı, adaylar da çalışabilecekleri doğru firmayı bulabilir.

telefon654

  • İkinci görüşmeye davet ettiniz mi?

İlk görüşmede öne çıkan adayların işe ve firmaya olan uygunluğunu ölçmek amacıyla adayla ikinci bir görüşme yapmak, aday hakkında daha çok bilgi edinmeyi sağlar. Birinci görüşmeler adayı tanımak ve fikir sahibi olmak amacıyla yapılan görüşmeler olup, ikinci ve hatta üçüncü görüşmeler, adayın derinlemesine değerlendirilmesine olanak sağlayan görüşmelerdir.

  • Referans kontrolünü yaptınız mı?

Referans kontrolünü yapmak, adayı doğru değerlendirmeniz açısından önem taşır. Adayın mülakatta ve özgeçmişinde beyan ettiklerinin doğruluğunun test edildiği bu aşamada, referans olarak gösterilen kişiler aranmadan önce, doğru soruların hazırlanması gerekir. Referans kontrolünü yapmak, adayın eski işindeki performansını, stres altındaki performansını, pozisyona olan uygunluğunu, güçlü ve zayıf yönlerini teyit etmeniz açısından önem arz eder.