Modern dünyada teknoloji başta olmak üzere her şey jet hızıyla değişiyor. Hepimizin yapacak çok şeyi, ama hep çok az zamanı var. Bir yönetici olarak düzenli ve verimli çalışıyor, planlar yapıyor ve önceliklerinizi listeliyor olabilirsiniz. Ama her iş bir takımın elinden çıkıyor. Takımınızın sizinle aynı üretkenlikte çalışmasını nasıl sağlarsınız? Dikte etmeden, sağlıklı bir iletişimle verimlilik nasıl artırılabilir?

2

Bugünün karışık ve işbirliği gerektiren iş ortamlarında asıl zor olan kişisel gelişimden çok takımı yönetebilmek. Takımın işlemeyen yönlerine zamanında müdahale etmek ve takımı oluşturan çalışanların mutlu ve verimli çalışmasını sağlamak başarı için çok önemli bir şart. Bir yönetici olarak stratejik kararlar almak ve takımın makul olan ya da olmayan beklentilerini iyi analiz etmek ve denge kurmak gerekiyor. Dengenin iyi kurulması demek ise verimliliğin artması anlamına geliyor.

İşte takımın üretkenliğini artırmak için dikkat edilmesi gerekenler:

Örnek olmak

Öncelikle iş ve özel hayat dengesinden çalışma disiplinine kadar her noktada takıma yol gösterebilecek bir rol model olmak gerekiyor. Takım üyelerinin çekinmediği, kolay anlaştığı ve çalışma biçimi olarak olumlu etkilenebileceği bir yönetici olmak üretkenlik için şart.

Hedefler koymak

Hedefler koymak zaten her yöneticinin olmazsa olmaz görevi. Oysa bunun için öncelikle takımın kapasitesini, her bir bireyin neyi iyi yaptığını iyi analiz edebilmek gerekiyor. Bunun için işe hemen girişmek yerine bir süre dikkatli bir gözlem yapmakta fayda var. Bu, yöneticiye kiminle çalışıp kiminle çalışamayacağını göstermesi açısından da son derece önemli. Tüm bu sürecin ardından belirlenen hedefe ulaşamamak, verimliliği artıramamak artık bir olasılık olmaktan çıkıyor.

4

Beklentileri netleştirmek

Hedef aşamasından sonra sıra takımın her bir parçasından nasıl bir iş beklendiğinin açıkça belirtilmesine geliyor. Bir yöneticinin en son istediği şey ne yapacağını, nereden başlayacağını bilmeyen bir çalışan. Bu nedenle ekip üyelerine tek tek kendilerinden nasıl bir beklentinin söz konusu olduğunu anlatmak çok önemli. Birebir yapılacak konuşmaların verimli geçmesi halinde iş süreçlerinin çok daha hızlı ve etkin olacağı kesin.  Bu konuşmaların sık ve düzenli olması da sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik.

Takım üyelerine özerklik vermek

Bireysel başarının anahtarı, belirsiz olan ya da önemli olmayan işleri gerçekten değerli ve anlamlı olanlarla değiştirmek. Bu nedenle takım üyelerinin kendi karar verme mekanizmalarını işletmelerine izin vermek gerekiyor. Her bir birey farklı fikirlere ve yaratıcılığa sahip. Dolayısıyla takımı baskı altına almak ve bireyleri özgür bırakmamak, verimliliği ve motivasyonu bitiriyor. Yönetici takımı cesaretlendirmeli ve işbirliği için özgür çalışma modelini benimsemeli.

1

Gereksiz toplantılar yapmamak

Bugün büyük şirketlerin çoğunda hüküm süren toplantı karmaşası verimliliği öldürüyor, çalışanların bol bol sıkılıp çok az üretmelerine neden oluyor. Bu nedenle yönetici bir toplantı ayarladığında onun gerçekten gerekli bir toplantı olduğundan emin olmalı. Toplantıların kısa sürmesi de çok önemli. Amaçtan uzaklaşılan uzun ve sıkıcı toplantılar takımın verimliliğini düşürüyor.

Çalışanların rahat etmesini sağlamak

Temponun yoğun olduğu bir şirkette ekibin molalarla ve motivasyon etkinlikleriyle desteklenmesi çok önemli. Sürekli çalışan ve iş dışında nefes almayan ekip üyelerinden uzun vadede verimlilik beklemek mümkün değil. Her ne kadar çalışma ortamı rahat olsa da motivasyon için ekiple bir araya gelmeye ve iş dışında da keyifli vakit geçirmeye çalışmak gerekiyor.