Kurum içi kariyer planlama nasıl olmalıdır?

0

Çalışanların geleceklerini planlamaları, kendi gelişim alanlarını belirlemeleri, kendilerini güvende hissetmeleri ve kuruma olan bağlılıklarını arttırmalarına olanak sağlamak için insan kaynakları profesyonellerinin elindeki en iyi araç sizce nedir? İK danışmanı ve eğitmen Tuğba Kaplan, yazımızda anlatıyor…

Kurum içi kariyer planlama kavramı teoride oldukça ideal olmakla birlikte, ülkemizde uygulanma esnasında bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunları şöyle açıklayabiliriz:

Kariyer planlama yapılabilmesi için öncelikle görev tanımlarında bulunan “yetkinlikler” kısmı, her pozisyon özelinde detaylı bir şekilde incelenerek oluşturulmalıdır.

Sonrasında yetkinlikler anlamında birbiriyle bağlantılı pozisyonlar belirlenmelidir. Bu belirleme yapılırken, sadece dikey hiyerarşik yapılı bağlantılar belirlenmemeli, yatay hiyerarşik yapılı bağlantılar da belirlenmelidir. Örneğin; bir eğitim uzmanı için “Eğitim departman sorumlusu” pozisyonu ilişkilendirilirken, “Saha eğitim uzmanı” pozisyonu da ilişkilendirilebilir.

Tüm pozisyonlar için ilişkilendirmeler belirlendikten sonra yapılması gereken mevcut pozisyonun yetkinlikleriyle ilişkilendirilen pozisyonun yetkinlikleri arasındaki farklar çıkarılmalıdır. Aynı örnekten yola çıkacak olursak; eğitim uzmanı pozisyonundaki birinin eğitim departman sorumlusu pozisyonunda görev alabilmesi için mevcut yetkinliklerine ek olarak kendisinden edinmesi beklenen yetkinliklerin ortaya koyulması gerekir.

Tüm bu bağlantıların kurulmasının, her pozisyon için edinilmesi gereken yetkinliklerin belirlenmesinin ardından, bunun çalışanlara nasıl bildirileceği konusunda çeşitli uygulamalar vardır. Örneğin; bazı kurumlar çalışanlarına direkt yazılı bilgilendirme yaparken, bazı kurumlar da bir kariyer ağacı eşliğinde bilgilendirme yapmayı tercih ediyor.

Bu yapının pratikte uygulanması da genellikle şöyle olmaktadır: Kurum içi bir pozisyon boşaldığında bağlantılı pozisyonlarda görev alan çalışanlara yazılı bilgilendirme yapılarak görüşmeye davet edilirler. Bu çalışanlardan söz konusu pozisyon ile ilgilenenler görüşmelere girer ve uygun aday değerlendirilerek görevlendirme yapılır. Diğer adaylara ise kurumsal bağlılıklarını olumsuz etkilemeyecek şekilde mutlaka yapıcı bir geri bildirim görüşmesi gerçekleştirilir. Sistem işletilirken, tüm çalışanlara eşit davranılmalı, oluşabilecek adaletsiz durumlar önceden belirlenerek gerekli önlemler alınmalıdır.

Son olarak; kariyer planlama süreci kesinlikle şeffaf olmalıdır. Çalışanlar hangi yetkinliklerini geliştirdiklerinde, hangi pozisyonlarda görev alabileceklerini açıkça bilebilmelidir.

Konuk Yazar: Tuğba Kaplan / İK danışmanı ve eğitmen