İş hayatında mülakat aşamasından liderlik sürecine kadar tüm aşamalarda kriz çözme becerimiz sürekli olarak sorgulanır. İnsan Kaynakları uzmanları için problem çözme yeteneği önemli bir işe alım nedenidir. “Analitik düşünce yapısına sahip”, “Çözüm odaklı” gibi ifadeler aranan özellikler arasında başı çeker. Krizleri doğru ve etkin yönetmek, zor olsa da elbette imkansız değil. Tabii, ancak bazı adımları alışkanlık haline getirerek…

İş hayatının içerisinde her gün birçok krizle karşı karşıya kalındığı bir gerçek. Bu krizleri etkin bir biçimde yönetmek ise zamanla öğrenilen önemli bir yetkinlik… Uzmanların tavsiye ettiği birkaç adımı takip ederek gün içinde karşılaşılan küçük problemleri başarıyla çözmek mümkün.

İşte bunun için etkili üç adım:

Durumu basit-açık-anlaşılır parçalara bölün ve uzaktan bakın

Problemler karşısında durumu koca bir sorun yumağı olarak görmektense, çözüme odaklanıp basit-açık-anlaşılır şekilde küçük özetlere bölerek işe başlamak önemli. Problemi olduğundan büyük görmek kişiyi çözüme götürmediği gibi işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. “Sorun nedir? Soruna yol açan etmenler nelerdir? Çözüme giden yolda ben ne yapabilirim?” gibi sorularla genel tabloyu görmeye çalışmak önemli. Genel tabloya objektif ve uzaktan bakmakta fayda olduğu gerçeği ise asla unutulmamalı.

Gökyüzündeki uçağa baktığımızda ne kadar küçük göründüğümüzü biliriz…

Parçalardaki sebep-sonuç ilişkisini kurun

Problemi oluşturan parçaları detaylı olarak analiz etmek, aralarındaki karmaşık gibi görünen sebep-sonuç ilişkisini ve bunların birbirlerini nasıl etkilediğini görmek çözüme giden yolda en önemli adım. Birçok uzmanın belirttiği gibi; çözüm odaklı yaklaşım, probleme sebep olan parçalara ve parçalardaki bütünselliğe yoğunlaşır. Çünkü çözüm, büyük ihtimalle o parçaların içinden bize göz kırpar.

Geçmişle benzerlikleri yakalayın

Mülakatlarda çok sık karşılaşılan “Geçmişte yaşadığınız bir zorluğu ve nasıl üstesinden geldiğinizi anlatır mısınız?” sorusu problem çözme yeteneğinin de kritik ipucudur. Geçmişte bir kriz anında yarattığımız çözümler yeni krizler için de yol gösterici olacaktır.

Tüm bu aşamaların nasıl yapılacağının kavranması ve alışkanlık haline gelene kadar tekrar edilmesinin ardından karşılaşılan problemin büyüklüğü ne olursa olsun çözüm de beraberinde gelecektir. Yeter ki sorunu sadece sorun olarak görmekten vazgeçelim.