Üretim hattında, tezgah başında ya da sahada görev alan mavi yakalı çalışanların yaşadığı en büyük sıkıntıların temelinde işverenleriyle olan iletişim problemi yatıyor. Peki, şirketlerin ve İK profesyonellerinin, iletişim problemini ortadan kaldırmak ve hem verimli hem de başarılı bir çalışma ortamı oluşturmak için nerelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte mavi yakalı çalışanlarla iletişimi artırmanın 3 yolu.

ILETISIM938484

İnşaat, imalat, tarım, ulaşım, depolama, petrol ve gaz… Tüm bu sektörlerde ve daha fazlasında görev alan mavi yakalı çalışanlar, birçok endüstrinin itici gücü konumunda bulunuyor ve mavi yakalı çalışanlar şirketlerin belirlediği hedeflere ulaşmasında etkin olarak görev alıyor. Ancak bir diğer açıdan bakıldığında mavi yakalı çalışanların yönetiminde personel sirkülasyonunun yüksek, çalışan bağlılığının ise düşük olduğu görülüyor. Bu durum ise hem çalışanların hem de şirketin başarısını etkiliyor.

İşverenlerin ve İK profesyonellerinin mavi yakalı çalışanların işe olan bağlılıklarını, motivasyonlarını ve verimliliklerini artırmak için öncelikle çalışanlarla kurdukları iletişime dikkat etmesi gerekiyor.

İşte mavi yakalı çalışanlarla iletişimi artırmak için uygulanması gereken üç adım:

Şeffaf bir iletişim ortamı oluşturun

Şirketlerin birçok probleminin temelinde iletişim eksikliği yatar. Unutmamanız gerekir ki mavi yakalı çalışan yönetiminde oldukça sık karşılaşılan iletişim sorunu, turnover’ın artmasından verimliliğin azalmasına, çalışan bağlılığının gerilemesinden hedeflere ulaşılamamasına kadar pek çok soruna neden olur. Bu nedenle öncelikle şeffaf bir iletişim zemini oluşturmanız gerekiyor. Bu süreçte şirketin hedefleri ve projeleriyle ilgili gelişmeleri mavi yakalı çalışanlara aktarmanız, şirketin politika değişikliğinden ya da yaşanan son gelişmelerden mavi yakalı çalışanları da haberdar etmeniz kuruma olan bağlılık ve çalışma verimliliği açısından çok önemli.

Geri bildirim alın

Çalışanların beklentilerini karşılayabilmek için öncelikle beklentileri doğru tespit etmek gerekir. Bu nedenle şeffaf bir iletişim zemini oluşturduktan sonra etkili bir iletişim süreci için, çalışanlarınızdan çalışma koşullarına ve memnuniyetlerine yönelik geri bildirim alın. Belli periyotlarda yapacağınız bu çalışmayla, mavi yakalı çalışanlarınızın memnun olmadıkları alanları belirleyin. Aldığınız geri bildirimlerin, çalışanlarınızın performanslarını, verimliliklerini, kuruma olan bağlılıklarını ve mutluluklarını artırmada size yol göstereceğini unutmayın.

Çalışanlarınızı yakından tanıyın

Şirketler genellikle çalışanları ile iletişim kurmayı, onları yakından tanımayı ihmal eder. Sahada, üretim bandında ya da tezgah başında görev alan mavi yakalı çalışanlarınızla iletişiminizi kuvvetlendirmeniz için onlarla bir araya geleceğiniz düzenli toplantılar organize edin. Bu toplantılarda konuşan sadece siz olmayın. Çalışanlarınızı dinleyerek onları tanımaya, onlarla bağ kurmaya özen gösterin.