Pek çok girişim genelde İnsan Kaynakları departmanı hesaba katılmadan kurgulanır. Küçük işletmeler “Birkaç kişiyi işe almak için İK departmanı kurmaya ne gerek var?” diye düşünür. Oysa projeleriyle geleceğe dönük, sağlam bir ekip kurmak bir kişiden de oluşsa ancak bir İnsan Kaynakları birimiyle mümkün.

ik

Büyüyen işletmelerde başlangıçta işler her işi yapabilen birkaç kişiyle yürür. Bu hem ekonomiktir, hem de süreçlerin daha hızlı yürütüldüğüne inanılır. Oysa organizasyon büyüdükçe süreçleri iyileştirecek ve kolaylaştırabilecek bir İK departmanının varlığına daha çok ihtiyaç duyulur. Yüzü geleceğe dönük bir girişimde istenen kalitede insanlarla hayal edilen işleri yapabilmek için kurum bünyesinde bir kişiden de oluşsa yine de bir İnsan Kaynakları birimi olması çok kritik.

İşte kurumlarda İK departmanının gerekliliğine dair göstergeler:

İletişim

Bir takımın küçüklüğüyle üyelerinin birbirine yakınlığı doğru orantılıdır. Her bir birey kendi özelinde değerlidir ve aynı amaca farklı yollardan hizmet eder. Ekip büyüdükçe CEO ya da müdürlerle ekibin diğer çalışanları arasındaki iletişim azalabilir. İletişimin azalması motivasyonu düşürüp sorunlara neden olabileceğinden iş akışını olumsuz etkiler. Burada İK en önemli aracıdır. İK sadece kurum için çalışan kalitesini yükseltmez aynı zamanda kurum içi iletişimi de sıcak tutup motivasyonun artmasını sağlar.

İş akışı

Bir kurum büyüdükçe yasal ve prosedürel işler de aynı oranda büyür ve karmaşıklaşır. İK çalışanlarla ilgili süreçlerin adaletli ve hızlı yürütülmesinde önemli bir role sahiptir. Yasal sıkıntılar yaşamamak, eksik ya da yanlış işlem yapmayı önlemek için İnsan Kaynakları uzmanının varlığı şarttır.

İşe alım

İşlerin büyümesi ve ortaya yeni çalışan ihtiyacı çıkması durumunda en doğru işe alım bir uzman tarafından yapılabilir. İnsan Kaynakları uzmanı aranan niteliklerde bir çalışanı işe alma konusunda eğitimli, deneyimli ve yetkindir. Yanlış işe alım ancak İK departmanının varlığıyla önlenebilir.

Doğru araçlar

Tüm bu sorumluluklar eğer kurumda sadece bir adet İK uzmanı varsa başa çıkılması zor işler olarak görülebilir. Oysa eğer doğru araçlar ve kaynaklar söz konusuysa süreç yük olmaktan çıkar. Teknolojik araçlar, programlar ve kişinin alacağı koçluk eğitimleri kurumun büyüme sürecinde çok kritik olan işe alım sürecini kolaylaştırır, kurum içi iletişimin sağlıklı sürdürülmesi sağlanmış olur.