İnsan kaynakları uygulamalarını pozisyon ayırt etmeksizin her çalışanı için uygulayan KTM’nin; şirket kültürü, işe alım süreçleri, insan kaynakları politikaları gibi birçok konudaki uygulamalarını KTM Kimyevi Maddeler İnsan Kaynakları Direktörü Eda İspir’den dinledik…

1- Yapılanmanız hakkında bilgi alabilir miyiz? Şu anda bünyenizde kaç kişi çalışıyor?

Petrol ve petrol türevleri, petrokimyasallar, polimerler ve endüstriyel kimyasallar konusunda temsilcilik, dağıtım ve uluslararası ticaret yapan ve Şubat 2019’da 20.yılını kutlayacak olan şirketimizde toplam 60 kişi çalışıyor.

2- Firmanızda İK departmanı hangi süreçleri yönetiyor?

Şirketimiz 2018 yılı itibarıyla insan kaynakları uygulamalarında büyük bir dönüşümle, uluslararası büyük bir danışmanlık firması ile çalışarak “Organizasyonel Gelişim ve İK süreçleri” anlamında 6 ay süren bir projeyi hayata geçirdi. Önümüzdeki 5 yıllık planda Türkiye’de sürdürülebilir, ancak dünyada agresif bir büyüme hedefleyen şirketimiz, insan kaynakları alanında da yatırımlarını bu yönde yapmaktadır.

3- Sektörünüze özel adayları seçerken hangi niteliklere önem veriyorsunuz ve insan kaynakları uygulamalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Yetenek yönetimi kurum içerisinde tüm seviyelerde uygulanmakta olup, sahip olduğumuz yeteneklerimizin kariyer ve gelişim planlamalarını yaparak, kurum hedefleri ile aynı doğrultuda insan kaynağımızın gelişimi hedefliyoruz.

Yetkinlik yönetimi  kurum içerisinde organizasyonun temel gücünü yansıtan ve çalışanların kendilerine verilmiş hedeflerde başarılı performans göstermelerine olanak sağlayan; yetenek, beceri ve birikimleri olarak değerlendirilen yetkinliklerin yönetilmesi kapsıyor.

İşe alım yönetimi titizlikle üzerinde durduğumuz alanlardan biri. Kurumumuz tarafından işe alınacak adaylarda aranan ortak özellik; pozisyonun gerektirdiği eğitim, teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, şirketimizin değerleriyle doğru orantılı olan kişilik özelliklerine sahip olması. Bu doğrultuda işe alım sürecimizde kullandığımız envanterler, yetkinlik ve mülakat uygulamaları ile bizi geleceğe taşıyacağına inandığımız yetenekleri kurumumuza kazandırmayı amaçlıyoruz.

Kariyer yönetimi çalışanlar ile kariyer haritalarının eşleştirilmesi çalışmasını, hem çalışan bağlılığı hem de kurumsal vizyonun sağlanabilirliği açısından en temel başarı faktörü olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda KTM olarak yöneticilerimizi içeriden yetiştirmeye gayret ediyoruz.

Performans yönetimi sistemi çalışmasını bölümlerin iş hedeflerinin kurumun vizyonuna hizmet edecek şekilde belirlediğinden emin olup, bu hedeflere erişim başarısının ölçümlenmesini içerecek şekilde tasarlıyoruz.

Yedekleme yönetimi sistemini kurum içerisinde iş sürekliliğini sağlamak ve iş gücü açığı nedeniyle oluşabilecek riskleri en aza indirmek için kullanıyoruz. Organizasyon içinde kilit önem taşıyan ve gelecekte ihtiyaç olabilecek pozisyonları bu sistem kapsamında belirliyoruz.

Eğitim ve gelişim yönetimi insan kaynakları uygulamaları içerisinde eğitim yönetimi, vizyon, misyon, amaçlar, uzun dönemli planlar ve stratejiler doğrultusunda çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesine yönelik eğitimlerin belirlenmesini içerecek şekilde planlıyoruz.

4- Çalışanlarınıza yönelik motivasyon uygulamalarınızı anlatır mısınız? Çalışan bağlılığı için neler yapıyorsunuz?

Kurum içerisinde çalışanlarımızın şirketimize katkı sağlayacak davranış ve çabalarının ön plana çıkartılması, başarılarının desteklenmesi ve devamının sağlanması amacıyla takdir ve ödüllendirme programları uyguluyoruz.