Harvard Business Analitik Raporu’na göre, eski moda IT sistemleri ve araçları kullanan işe alım uzmanları, yeni yetenekleri yakalama noktasında rekabetçi olamıyor. 1250 işe alım yöneticisi ve danışman arasında yapılan ankette, katılımcıların %51’i iş süreçlerinde eski teknoloji kullanmanın yeni yeteneklere ulaşma noktasında kendilerine engel oluşturduğunu vurgulamış. 

Son yayınlanan Harvard Business Analitik Raporu’na göre, katılımcılar, yeni veri ve bilgilere erişim sağlamanın; çalışan bağlılığını artırmak, yeni yetenekleri çekmek ve güçlü bir işgücü yapısı oluşturmak açısından gerekli olduğu konusunda hemfikir. Katılımcıların %63’ü kritik verilere daha fazla erişim hakkı istediklerini belirtirken, %50’si kullanacağı teknolojiyi kendisi seçmek, %45’i de kullanacağı yazılımların seçim ve kurulumunda etkin rol almak istediğini belirtmiş. 

Yeni teknolojinin önünde engeller var 

Katılımcılar, iş birliği yapmak ve bağlantı kurmak için teknolojiyi kullanmanın önünde bazı belirgin bariyerler olduğunu söylüyor. Bunlar; çalışanlara teknoloji eğitimi vermemek, yanlış araçlar kullanmak, bütçe, kaynak ve IT desteği sorunu olarak öne çıkıyor.   

Günümüzde teknolojinin etkilemediği bir iş alanı ya da pozisyon yok diyebiliriz. Özellikle işe alım, self servis faydalara erişim, takım çalışması, bilgi yönetimi ve eğitim konularında teknoloji faktörü yarattığı avantajlar dolayısıyla oldukça önemli ve gerekli. Ve teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, bu işlevler bir işyerinin daha verimli ve iş birliği içinde çalışmasını sağlamak adına etkisini artırarak var olmaya devam edecek. 

Eski teknoloji kullananlar rekabet edemiyor 

Yakın zamanlarda yapılan bir Paychex Araştırması da, çalışanların İK bilgilerine ve fonksiyonlarına erişmek için daha fazla self servis yetenek talep ettiğini gösteriyor. Araştırmaya göre işverenlerin, teknoloji araçlarının kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve iş süreçlerinde daha fazla fayda sağlamak için çalışanlarına yeni teknolojileri öğrenme ve kullanma noktasında destek olmaları artık şart. Teknolojisini güncellemeyen şirketler ise yeni yetenekleri kaçırıyor, rekabet dünyasında yer alamıyor. Bu da aslında teknolojiden uzaklaşma sürecini pekiştiriyor. 

Bilgi güvenliğine dikkat 

Ayrıca, çalışanlar işte kendi telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını ve tabletlerini kullanıyorlar. Bu nedenle onlara işlerini nasıl yaptıkları konusunda teknolojik seçenekler sağlamak katılımı teşvik ediyor. Bu noktada ortaya çıkabilecek bir tehlikeden de söz etmek şart. Kendi cihazlarını kullanan, yazılım ve teknoloji konusunda bilgi sahibi çalışanlar demek, söz konusu şirkette siber ihlal riskinin de artması demek. Bu nedenle, artık işverenlerin işyerlerini hem harici hem de dahili siber saldırılardan korumak ve özel bilgileri güvence altına almak için siber politikalara ihtiyaçları var.