Muhasebe Öğretmeni Nedir?

Muhasebe Öğretmeni Nedir?

Muhasebe Öğretmeni Ne Demek?

Muhasebe öğretmeni, öğrencilere finans, iş gücü ve sanayi ilişkileri gibi muhasebe konularını içeren dersleri sunmakla sorumludur.

Muhasebe Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Eğitim verdiği öğrencilerin yaşı ve akademik seviyesine bağlı olarak sorumlulukları farklılıklar gösteren meslek profesyonellerinin temel görevleri şunlardır;

 • Yıllık ders planı oluşturmak,
 • Müfredatla belirlenen muhasebe derslerini öğrencilere anlatmak,
 • Aktif öğrenmeyi kolaylaştıracak öğretim etkinlikleri planlamak ve sunmak,
 • Eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli öğrenme materyalleri hazırlamak,
 • Farklı seviyelerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik bireyselleştirilmiş eğitimler sunmak,
 • Öğrenci gelişimini ölçme amacıyla sınav yapmak ve proje görevleri atamak,
 • Ölçme ve değerlendirme sonuçlarını kayıt altına almak,
 • Öğrenci akademik gelişimiyle ilgili sorunla karşılaşıldığı takdirde veli ya da okul yönetimiyle iletişime geçmek,
 • Veli sorularını cevaplamak,
 • Öğrencilerin staj gibi öğrenme fırsatlarına erişimini sağlamak için diğer meslek profesyonelleriyle iletişim kurmak,
 • Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesini sağlamak,
 • Sınıf içi disiplini sağlamak,
 • Güncel literatürü okuyarak mesleki gelişimi sürdürmek.

Nasıl Muhasebe Öğretmeni Olunur?

Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin ilgili bölümünden lisans derecesi ile mezun olan bireyler mesleğe ikinci dereceden atanma hakkına sahiptir.

Muhasebe Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

Muhasebe öğretmeninin öncelikli olarak temel muhasebe ilkeleri ve pedagojik formasyon bilgisine sahip olması beklenir. Meslek profesyonellerinin diğer nitelikleri şunlardır;

 • Matematiksel ve analitik düşünme yönü kuvvetli olmak,
 • Yaratıcı eğitim metotları geliştirebilmek,
 • Mükemmel sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Sabırlı ve hoşgörülü olmak,
 • MS Office programlarına hakim olmak,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.