Ruhsatlandırma Uzmanı Nedir?

Ruhsatlandırma Uzmanı Ne Demek?

Ruhsatlandırma uzmanı; ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik, sağlık ürünleri gibi materyallerin ülkemizde pazarlanabilmesi ve kullanılabilmesi için gereken ruhsatın Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı gibi ruhsat vermeye yetkili mercilerden alınmasını sağlayan meslek çalışanıdır. Ruhsatlandırma uzmanı, bütün ruhsatlandırma sürecine hakimdir.

Ruhsatlandırma uzmanı, sağlık sektörü başta olmak üzere pek çok alanda çalışabilen uzman kişidir. Ruhsatlandırma uzmanının temel amacı, tıbbi cihaz ve ilaç gibi ürünlerin ülkemizde yasal olarak kullanılabilir hale gelmesini sağlamaktır. Bunun için ruhsat gereken ürüne dair bir ruhsat dosyası hazırlayarak ilgili bakanlıklara ruhsat başvurusu yapar. Ürünün ruhsat sürecinde ortaya çıkan problemleri çözer. Ruhsatlandırma uzmanı, ruhsat başvurusu ve sonrasındaki bütün ruhsat sürecine hakim olan kişidir.

Ruhsatlandırma Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ruhsatlandırma uzmanı, ürünün ruhsat başvurusundan başlayarak devam eden bütün ruhsatlandırma sürecini yönetir. Başlıca görevleri şunlardır:

  • Ürünlerin ruhsat başvuru dosyalarını hazırlamak,
  • Ürünün türüne göre ilgili bakanlığa ruhsat başvurusunu yapmak,
  • Süresi biten ruhsatların yenileme işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Ruhsat devir işlemlerini gerçekleştirmek,
  • Ürünler için varyasyon başvurularını yapmak,
  • Ruhsatlandırma süreciyle ilgili bütün belgeleri muhafaza etmek,
  • Ruhsatlandırma sürecinde oluşan problemleri çözmek,
  • Şirketin hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda stratejiler geliştirmek.

Ruhsatlandırma Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin Eczacılık, Kimya ve Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun olursanız, ruhsatlandırma uzmanı olabilirsiniz. Meslek için böyle bir şart aransa da ruhsatlandırma uzmanlığı eğitimi almak için aranan net bir şart yoktur. Eğitimi bu alanla ilgili olan veya kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes ruhsatlandırma uzmanı eğitimi alabilir.

Ruhsatlandırma Uzmanı Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Ruhsatlandırma uzmanı olmak için özel kurumların bünyesindeki ruhsatlandırma uzmanlığı sertifika eğitimlerine katılmanız gerekmektedir. Bu eğitim kapsamında alacağınız derslerden bazıları şunlardır: Ruhsatlandırma ve Regülasyonlar, Ruhsatlandırmacının Rolü ve Sorumlulukları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ruhsat Süreci, Ruhsat Planlama ve Süreç Yönetimi.

ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
9.450 / Aylık
57 kişinin ortalama maaşıdır.