Forbes 2017 Ofis Trendleri Araştırması verileri açıklandı. Ortaya çıkan sonuçlara göre çalışma ortamında büyük dönüşümlerin olacağını söylemek mümkün.

Forbes araştırmasında ortaya çıkan ana başlıklar mevcut çalışanların mutluluğu, adayların şirketlere ilgisi ve yeteneği elde tutabilmek gibi önemli etkenler neticesinde belirleniyor. Araştırmada Z jenerasyonu, milenyaller ve X jenerasyonunun birlikte çalışması, teknolojinin hızlı dönüşümü, fiziksel ofis şartları, esnek çalışma ve şirket kültüründe değişim gibi önemli başlıklar öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu başlıklara uyum göstermeyen şirketler geride kalmaya mahkum.

2017’de öne çıkan çalışma trendleri:

İşe alım ve eğitimde süper teknolojiler

Yapay zeka ve sanal gerçeklik temaları bir süredir bilim insanlarının ve teknolojinin gündeminde. Bu yepyeni teknolojilerin pek çok alanı olduğu gibi İK süreçlerini de dönüştüreceği muhakkak. Araştırmalara göre Z jenerasyonunun ve milenyallerin dörtte biri şirketlerinin en son teknolojiyi hemen adapte etmesi gerektiğini, bunun kendi kariyer planlarında etkili olduğunu söylüyor. İK’yla yüz yüze görüşmenin yerini sanal görüşmelerin almaya başladığını düşünürsek, şirketlerin bir an önce gerekli yatırımları yapmaya başlaması şart.

Yetenek savaşları işveren-çalışan sözleşmelerini geliştiriyor

Araştırmalara göre çalışanların aynı iş yerinde çalışma süresi oranı 4,6 yıl civarında seyrediyor. Oran, aynı durum milenyaller için söz konusu olduğunda daha da az. Y jenerasyonu genelde aynı iş yerinde maksimum iki yıl ortalamayla kalıyor. Bu hızlı geçişkenlik durumu işverenle çalışan arasındaki sözleşmelerin de değişip gelişmesine neden oluyor. Çalışanların yüzde 76’sının her an iş değiştirmeye hazır olması, işverenleri sözleşmelerde daha hassas, sosyal ve yan haklar noktasında daha özenli olmaya çağırıyor. Aksi halde yeteneği yakaladıktan sonra elde tutmak artık hiç kolay değil.

Çalışma ortamı fiziksel olarak dönüşmek zorunda

Ofisteki çalışanların mutlu olması için öncelikle fiziksel ortamın iyileştirilmesi gerekiyor. Çalışanların yarısından çoğu çalışma ortamlarında pek çok eksik olduğunu, ergonomi sorunları yaşadıklarını ve huzurla çalışamadıklarını belirtiyor. 2017’de fiziksel çalışma ortamının iyileştirilmesi en önemli maddeler arasında yer alıyor.

Şirket kültürü resmi havasından çıkıyor

Şirket kültürlerinin genellikle soğuk ve resmi yapısı da değişmeye başladı. 2017’den itibaren şirket kültürünün gerek giyim gerek çalışma şekli olarak hızla esniyor olmasında en büyük etken yeni jenerasyonların iş dünyasına katılması. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre çalışanların yüzde 50’den fazlası iş yerinde rahat kıyafetler giyebildiklerini belirtiyor. Bu verilere göre gelecekte her açıdan rahatlık ve esneklik iş yaşamının belirleyicilerinden biri olacak gibi görünüyor.