Çalışanlar için iş ve yaşam dengesini kurmak giderek daha zorlaşıyor. EY’in araştırması, çalışanların işlerinden beklentilerini ve neden işten ayrıldıklarını, neden işte devam ettiklerini ve bu kararların farklı kuşaklar arasında nasıl bir değişim gösterdiğini de yansıtıyor.Tüm dünyada çalışanların istifa etmelerinde ilk gerekçe olarak düşük maaş artışı öne çıkıyor.

EY tarafından 8 ülkede yapılan araştırmaya göre; her üç çalışandan biri, iş ve özel yaşam arasında dengeyi sağlamanın son beş yıl içinde giderek zorlaştığını düşünüyor. Y kuşağı ise, diğer kuşaklara nazaran iş ve özel yaşamları arasındaki dengeyi yönetebilmek için fedakarlıklar ve zor seçimler yapmaya istekli.

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’in araştırması, çalışanların işlerinden beklentilerini ve neden işten ayrıldıklarını, neden işte devam ettiklerini ve bu kararların farklı kuşaklar arasında nasıl bir değişim gösterdiğini de yansıtıyor. Y kuşağının yüzde 80’i için iş yerinde kalma nedenleri arasında rekabetçi ücretler ve esneklik dahil diğer faydalar yer alıyor.

Tüm dünyada çalışanların istifa etmelerinde ilk gerekçe olarak düşük maaş artışı öne çıkıyor. Çalışanların istifasında rol oynayan ilk beş sebep sırayla şöyle: Düşük ücret artışı, terfi olanağının yokluğu, aşırı mesai saatleri, takım çalışmasının desteklenmediği iş ortamı ve esnek çalışmaya izin vermeyen bir yönetim.

Çalışanlar daha fazla esneklik istiyor

EY’nin araştırması, şirketler için hareketli kuşağı elde tutmanın bir yolunun da esneklik sağlama olduğunu gösteriyor. Y kuşağının yüzde 74’ü esnek çalışmaya destek olan iş arkadaşları ve yöneticiler istiyor.

Çalışanlar için iş tercihinde rekabetçi ücret ve ek kazançlardan sonra en önemli şey esnek bir şekilde çalışırken aynı zamanda kariyerini ilerletebilme olanağı. Tam zamanlı çalışanlar ayrıca gerektiğinde esnek çalışabilme, ücretli anne babalık izni ve aşırı mesai yapmama olanaklarını da arıyor.

Tam zamanlı çalışanların üçte ikisi ailelerine yakın olabilecekleri bir lokasyonda çalışma olanağını, uzun iş seyahatlerine, çocuk bakımı yardımına ve uzaktan çalışırken gerektiğinde e-posta ve telefonları kapatabilme gibi olanaklara tercih ediyor.

Dünyada iş ve yaşam dengesini kurmak zorlaşıyor

Araştırmanın sonuçlarına göre, tam zamanlı çalışan ebeveynler anne-baba olmayanlara göre çalışma saatlerindeki artışı daha fazla hissediyor. İş hayatında yönetim kademelerine geçme ve aile kurma aşamasında olan genç kuşağın mesai saatleri geçen beş yıl içerisinde artış göstermiş durumda. 1965-1979 yılları arasında doğan X kuşağı için yüzde 38,1946-1964 yılları arasında doğan boomer kuşağı için yüzde 28 olan oran Y kuşağı yönetici jenerasyonu için yüzde 47.)Tam zamanlı çalışan yöneticiler arasında ise yüzde 41’lik orana sahip olan anne-babaların çalışma saatleri, anne baba olmayanlara göre son beş yıl içinde daha fazla artış gösterdi.

Tam zamanlı çalışanlar arasında iş-yaşam dengesini kurmanın zor olduğu yönünde görüş bildirenlerin oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 49 ile Almanya olurken iş, araştırmanın yapıldığı ülkeler arasında Çin yüzde 16 ile 8 ülke arasında son sırada yer alıyor.

İş-yaşam dengesini kurmak için yapılabilecekler kuşaktan kuşağa fark ediyor. Y kuşağı iş-yaşam dengesini kurmak için iş değiştirme fikrine yüzde 77 gibi yüksek bir oranda sıcak bakıyor. X kuşağında bu oran yüzde 71’e, boomer kuşağında ise yüzde 49’a düşüyor.

Kariyer alanını değiştirme fikrine sıcak bakanların oranı Y kuşağında yüzde 76, X kuşağında yüzde 62, boomer kuşağında yüzde 44.

Sunulan bir fırsatı ya da terfi olanağını iş yaşam dengesini kurabilmek için geri çevirebileceğini söyleyenlerin oranı Y kuşağında yüzde 65, X kuşağında yüzde 56, boomer kuşağında ise yüzde 47.

Çocuğa bakmak için kendisinin ya da eşinin işi bırakabileceğini belirten çalışanların oranı Y kuşağında yüzde 59 iken, X kuşağında yüzde 47, boomer kuşağında yüzde 30.

Y kuşağının yüzde 78’inin eşleri de çalışıyor. Bu oran boomer kuşağında yüzde 47 idi. Y kuşağının yüzde 38’i ebeveynler için daha iyi ücretli izin ve şartlar sağlayan ülkelere taşınma fikrine sıcak bakıyor.

Yaşları 18 ile 67 arasında değişen ve farklı sektörlerdeki şirketlerde çalışan tam zamanlı 9 bin 700 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, ABD, İngiltere, Hindistan, Japonya, Çin, Almanya, Meksika ve Brezilya’da yapıldı.