Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY’nin vizyon sahibi girişimci kadınların iş dünyasında yükselmeleri ve küresel pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği program ile işini büyütme potansiyeli taşıyan kadın girişimciler destekleniyor. EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı Özge Gürsoy, “Seçilen girişimcilerimiz programdan tamamen burslu faydalanacak, hiçbir ücret ödemeyecek. Türk toplumu ve ekonomisine katkı sağlamasını amaçladığımız programımız ile girişimci kadınları küresel pazarda liderliğe yükselmeye teşvik edeceğiz” diyor.

EY, küresel çapta uyguladığı EY Entrepreneurial Winning Women Programı™’nı Türkiye’ye taşıyor. Program ile işlerini büyütme hedefi olan girişimci kadınları, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazır hale getirmeyi amaçlayan EY, aynı zamanda girişimcilere şirketlerini büyütmek için ihtiyaç duydukları alanlarda destek ve koçluk sağlayacak. EY, Türkiye’de 2016 yılında uygulamaya başlayacağı ve sosyal sorumluluk niteliği taşıyan programı ile kadınların; yatırımcıların, danışmanların ve diğer başarılı girişimcilerin bilgi ve birikimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmasını sağlamayı ve şirketlerini hem ciro hem de istihdam anlamında büyütmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

EY Türkiye Kurumsal Finansman Şirket Ortağı Özge Gürsoy, “Başarılı rol modellere ve iş geliştirme çevrelerine erişimin, girişimcilerin işlerini büyütmeleri için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Girişimci kadınların işletmelerinin operasyonlarını programdan sağlayacakları kazanımlarla büyütmelerine yardımcı olmak en büyük amacımız” diyor.

Program, katılımcı şirketlerde büyümenin itici gücü oluyor

EY’nin yaklaşık 30 ülkede uyguladığı program dâhilinde elde edilen sonuçlar programın girişimciler için hızlı bir büyüme sağladığını gösteriyor. Babson College Kadın Girişimci Liderliği Merkezi tarafından düzenlenen bağımsız bir araştırmaya göre programa Kuzey Amerika’dan katılan şirketlerin 2013 yılı toplam cirosu programa katılmadan önceki yıllara göre yüzde 63 yükseldi. Katılımcıların yıllık ortalama ciro artışı ise yüzde 20’yi buldu. Bununla birlikte şirketlerin programa katılmalarının ikinci yılında büyümelerinin yüzde 50’ye ulaştığı gözlendi.

Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı ve EMEIA Stratejik Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir, “Global araştırmalar gösteriyor ki, kadınlara hali hazırda sahip oldukları beceriler konusunda güven aşılanmalı ve mentorluk yapılmalı. Kaynaklarımızı kadın girişimcilerin şirketleri için hayalini kurdukları tam potansiyele ulaşabilmeleri için kullanıyoruz. Program kadınların var olan şirketlerini büyüterek pazar lideri konumuna ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Ortağı ve EMEIA Stratejik Büyüyen Pazarlar Lideri Demet Özdemir

Son başvuru tarihi 18 Ocak

Avrupa, Orta Doğu, Hindistan, Afrika Direktörü İmge Kaya Sabancı ise şunları söylüyor: “Programa yönelik ilginin yoğunluğu nedeniyle başvuru süresini uzatma kararı aldık. Talebin tüm Türkiye genelinden olması biz ayrıca sevindirdi. İşini büyütmek isteyen girişimci kadınlar bu fırsatı kaçırmamalı”.

Katılım şartları

EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen şirketlerin Türkiye merkezli olması, son iki yılda yıllık en az 1 milyon TL cirosu olması ve en az üç yıldır faaliyet göstermesi gerekiyor. Kadın girişimcinin ise şirkette en az yüzde 25 hissedar olması ve yönetimsel olarak ana karar vericilerden biri olması programa katılım için önem arz ediyor. Belirlenen kriterleri ve özellikleri sağlayan adayların başvuruları değerlendirilerek 10 Şubat 2016 tarihine kadar EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı 2016 Dönemi’nde yer alacak en fazla 12 kadın girişimci belirlenecek. EY Türkiye Girişimci Kadın Liderler Programı’na başvurmak isteyen kadın girişimciler, 18 Ocak 2016 tarihine kadar www.ey.com/tr/eww web sitesi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilir.