handshakeDünya genelinde işe alım ve danışmanlık kuruluşu PageGroup bünyesinde yer alan Page Personnel tarafından 17 ülkede gerçekleştirilen “Global Geçici Çalışan Araştırması” sonuçlarına göre; işverenler geçici istihdamının işlerine sağladığı katma değerden memnun kalırken, profesyoneller de geçici süre ile çalışmayı kariyerleri için “fırsat” olarak görüyor.

Şirketin 11.250 çalışan ve 2.054 işveren görüşmesindeki yaklaşık 13.300 cevabın analiziyle ortaya çıkan sonuç, geçici istihdamın iş dünyasında son dönemde etkili olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya katılan tüm işverenlerin yüzde 80.4 ü, geçici istihdama pozitif yaklaşım gösteriyor. Geçici istihdamın uzun yıllardır uygulandığı ülkelerden Avustralya, İngiltere ve Kanada da pozitif yaklaşım güçlü olarak hissedilirken, Polonya ve İtalya’da daha düşük oranda görülüyor.

Özellikle uzun bir süredir geçici istihdam geleneğine sahip olan pazarlarda da yaklaşık on profesyonelden 6’sı (yüzde 58.9), geçici çalışma imkanlarını pozitif buluyor. Bu arada, araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 85’i geçici eleman veya yöneticilerden memnun olduklarını belirtiyor.

İşverenler için geçici istihdamın motive edici noktaları;

· Esneklik – işverenler açısından – yüzde 89.4

· Kısa vadeli ihtiyaçların karşılanması – yüzde 87.8

· Uzun vadeli pozisyonlar için adayların belirlenmesine imkan yaratması – yüzde 75.7

· İK zorluklarına ucuz maliyetli çözüm sağlaması – yüzde 61.2

· İşine dış uzman görüşü kazandırma – yüzde 49.1

İşverenlerin yüzde 59’u geçici süre ile istihdam edilen yöneticilerin harici uzman olarak üretkenliklerinin yüksek olduğunu düşünüyor. Ayrıca işverenlerin yüzde 49.3’ü geçici yönetimin, kurumsal değişim ve yeniden yapılanma süreçlerini hızlandırdığını onaylıyor. İşverenlerin hemen hemen yarısı (yüzde 47.2) geçici yönetimi kalıcı pozisyonlar için aday kaynağı olarak düşüyor.

Personel ve yönetici açısından geçici bir işte çalışmanın motive edici noktaları:

1. Ekonomik zorluk dönemlerinde bile kısa vadeli istihdam pozisyonlarının uygunluğu- geçici çalışanlar yüze 72 ve geçici yöneticiler yüzde 70.9,

2. Bireysel profesyonel iletişim ağını geliştirmek için fırsatlar geçici çalışanlar: yüzde 70.7 ve geçici yöneticiler: yüzde 75.7

3. Profesyonel yeteneklerin geliştirilmesi için fırsatlar geçici çalışanlar: yüzde 66.7 ve geçici yöneticiler: yüzde 68.4

4. Sabit bir iş bulma imkanı – geçici çalışanlar: yüzde 59.1 ve geçici yöneticiler: yüzde 60

Geçici istihdamın en fazla olduğu sektörler;

Finans ve Muhasebe yüzde 44,7, Sekreterlik yüzde 24,5, Teknik yüzde 24,2 ve üretim yüzde 21,2