dengeKişinin yaşadığı değişimler iş hayatı ve özel hayatı arasında olması gereken dengeyi kuramamasına yol açabiliyor.

Özellikle kişinin iş hayatını kendine merkez olarak seçmesi, ailesine ve kendine göstereceği özeni sekteye sokabiliyor. Tapinfluencer‘a göre iş ve aile, insanların hayatlarının çok büyük bir bölümünü meşgul ediyor ve kişiler bu alanların ikisinde de başarı oranını yükseltmek istiyor. Genel olarak bireylerin sahip oldukları sınırlı zamanı, hem iş hem de özel yaşamdaki yükümlülüklerini yerine getirebilecek bir biçimde, dengeli olarak dağıtmaya mecbur olmaları iş yaşam dengesinin önemini gözler önüne seriyor.

İş yaşam dengesi, ancak bireyin çalışma alanından ve ailesinin ihtiyaçlarından kaynaklanan taleplerin yanında kendi kişisel ihtiyaçlarının da uyumlu hale gelmesiyle sağlanıyor. İş ve yaşam dengesinin zaman, bağlılık ve tatmin olmak üzere üç unsuru bulunuyor. Kişilerin her iki tarafa da eşit miktarda zaman ayırması, eşit düzeyde bağlılık duyması ve tatminkar olması gerekiyor.