Şirketiniz için “Harika bir kültürümüz var” diyebilirsiniz. Peki, ama bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani burada harika olarak tanımladığınız kültürü oluşturan öğeleriniz neler? Masa tenisi masaları, ücretsiz yemek ya da serbest çalışma şekli mi?

Kültür, genellikle bir şirkette “İşlerin yapılma şekli” olarak adlandırılıyor. Aslında bir şirketin kültürünü oluşturan 3 unsur var: Davranışlar, sistemler ve uygulamalar. Bu kavramların hepsi birbiriyle uyum içinde olduğunda mükemmel kültürden de bahsedilebilir. Eğer bu 3 kavram arasında bir çözülme varsa, o zaman da bazı boşluklar ortaya çıkmaya başlar. Bu boşluklar birçok şekil alabilir. Bir şirket “iş-yaşam dengesi”ni destekleyebilir, ancak ücretli ebeveyn izni sunmayabilir. Bir yandan fikir birliğine önem verildiği söylenirken diğer yandan son aşamadaki karar vericiler her zaman yöneticiler olabilir. İşte, tüm bu durumlar kültürel boşlukları yaratır.

Davranışlar

Ortak bir kültür kurma uygulaması, değer ifadelerinin bir araya getirilmesiyle mümkün. Burada önemli olan bu değerleri bir araya getirmede başrol oynayan liderin, nasıl bir tavır içinde olduğu. Unutmamalı ki birçok çalışan, liderlerin izinden girmek durumunda. Liderler, değerleri yansıtan davranışlar sergilediğinde değerler de anlam kazanacaktır.

Sistemler

Yaratılan her süreç, her kurulu sistem, kullanılan her teknoloji, tasarlanan her yapı, verilen her iş unvanı kültürü güçlendirecek ya da zayıflatacaktır.

Genel kültürel sistem için önemli olan beş kilit sistem vardır:

1- İşe alım

“Kültürel uyum” için genellikle şirket kültürüne uygun adayların başvuruları değerlendirilir. Kültürel uyum yakalanan çalışanlarla başarı da birlikte gelir.

2- Strateji ve hedef belirleme

Bu faaliyetler kültür bazında iki şey yapar: Çalışanların ulaşması beklenen sonuçlar hakkında rehberlik yapar ve benzer hedefler etrafında insanları toplar.

3- Değerlendirme

Davranışlar nasıl değerlendirilir? Ne sıklıkla gözden geçirilir? Geri bildirim kültürü ne kadar yerinde uygulanıyor? Tüm bu sorulara vereceğiniz cevaplar, bu konudaki şirket karnenizi ortaya koyacaktır.

4- Gelişim olanakları sunma

Çalışanlarınıza mesleki ya da kişisel gelişim açısından sunacağınız her eğitim fırsatı, aidiyet duygusunu da pekiştirecektir.

5- Ödüllendirme

Takdir birçok konuda olduğu gibi iş hayatında da en önemli motivasyon kaynaklarından. Bu nedenle genellikle iyi bir şirket kültürü oluşturmuş şirketlerde, ödül mekanizması da iyi işlemektedir.

Uygulamalar

Uygulamalar, şirket etkinliklerinden toplantılara, geri bildirim süreçlerinden kararların alınmasına kadar her şeyi içerir. Şirket değiştikçe, uygulama büyüdükçe, yeni tehditlerle karşı karşıya kaldıkça uygulamaların da değişmesi gerekir. Bir zamanlar işe yarayan uygulamalar, bir gün gelip işe yaramayabilir. Bu nedenle çağa ve gelişmelere her zaman ayak uydurmak gerekiyor.

Kaynak: Pocket